prof. Ludmila Stěpanova, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633386

Děkanát - vedení FF UP

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.11

ČLÁNEK
Stěpanova L. Mezikulturní komunikace: Rusové v porovnání s Čechy. Nová čeština doma a ve světě. 2018.
Stěpanova L. K historickému studiu české a ruské frazeologie. Bohemica Olomucensia. 2016.
Stěpanova L. Igra i frazeologičeskaja kartina mira (na materiale russkogo i češskogo jazykov). Učenyje zapiski Tavričeskogo nacionaljnogo universiteta imeni V.I.Vernadskogo. 2012.
Stěpanova L. Josef Dobrovský i sovremennaja frazeologija. Slavica litteraria. 2012.
STĚPANOVA L. Frazeologičeskije neologizmy v prošlom i nastojaščem. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2011.
Stěpanova L. Izučenije novoj russkoj leksiki i frazeologii. In Vobořil L. (Eds.) Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2011.
STĚPANOVA L. Archaické prvky v českých a ruských frazémech. Slavica Pragensia. 2009.
Stěpanova L. I., Alefirenko N. Kognitivnye aspekty lingvokulturologii. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2009.
Stěpanova L. I. ОТНОШЕНИЕ К ВЛАСТИ В ЧЕШСКОЙ И РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
Stěpanova L. I. Dinamičeskije processy v internacional'noj frazeologii. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
Stěpanova L. I. Jazyk současné ruské mládeže. Cizí jazyky. 2008.
Stěpanova L. Russkije s točki zrenija mežkuljturnoj kommunikacii. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
STĚPANOVA L. Russkja frazeologija segodnja. Przeglad Rusycystyczny. 2008.
Stěpanova L. I. К истории функционирования одного латин&. Проблемы изучения и преподавани&. 2006.
Stěpanova L. I. Nad perevodom tekstov iz oblasti turizma. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Rossica. 2005.
Stěpanova L. I. Diachroničeskij analiz russkoj frazeologii: rezul'taty i razmyšlenija. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2004.
Stěpanova L. I. Russkie i češskie frazeologizmy s archaičnymi fonetiko-morfologičeskimi elementami. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2003.
Stěpanova L. I. Universal'noje i individual'noje vo frazeologičeskoj kartine mira. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Stěpanova L. Dinamika biblijskogo fonda russkoj i češskoj frazeologii. In . (Eds.) Jᶒzyk i pamiᶒć. 2020.
Stěpanova L. Dinamika internacionaljnogo jadra russkoj frazeologii. In . (Eds.) Aktualjnyje problemy i perspektivy rusistiki. 2018.
Stěpanova L. Internacionaljnoje jadro češskoj i russkoj frazeologii. In Bláha O. (Eds.) Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
Stěpanova L. Vozrast čeloveka v russkoj i češskoj frazeologičeskoj kartinach mira. In . (Eds.) Slavofraz 2016: Phraseologie und (naive) Psychologie. 2018.
Stěpanova L. Sposoby perevoda russkich frazeologizmov i krylatych slov na češskij jazyk. In . (Eds.) Russkij jazyk i kultura v zerkale perevoda. Mirovoje kino: včera, segodnja, zavtra. 2017.
Stěpanova L. Izmenenije sostava frazeologičeskich neologizmov v novych slovarjach. In Pálušová M. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11.9.2015. 2016.
Stěpanova L. Otraženije processov globalizacii v russkoj i češskoj frazeologii. Slavjaně v i Centraljnaja Evropa: jazyki, istorija, kultura. 2015.
Stěpanova L. Novoje v russkom rečevom etikete. In Hordy M., Mokijenko W., Szutkowski T., Walter H. (Eds.) Słowo. Tekst. Czas XI. Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokuturologicznym i frazeograficznym. 2012.
Stěpanova L. Frazeosemantičeskoje pole "obman" v russkom i češskom jazykach. In Makarov V. (Eds.) Literaturnaja i dialektnaja frazeologija: istorija i razvitije (Pjatyje Žukovskije čtenija). D. I. 2011.
STĚPANOVA L. O novych frazeologizmach v sovremennom russkom jazyke. In Aleksiejenko M. (Eds.) Słowo. Tekst. Czas. X. 2011.
Stěpanova L. "Dobryje ljudi" v dinamike russkogo i češskogo jazykov. In . (Eds.) Jazyk i kuljtura. 2010.
Stěpanova L. Ruská neverbální komunikace. In . (Eds.) Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry. 2010.
Stěpanova L. Semantičeskije archaizmy i frazeologičeskaja kartina mira. In . (Eds.) Frazeologija i poznanije. 2010.
Stěpanova L. I. Frazémy biblického původu (na materiále slovenštiny, češtiny a ruštiny). Aspekty literárnovedné a jazykovedné II. 2009.
Stěpanova L. I. K izučeniju slenga i argo v sovremennom češskom jazyke. Varietäten im Slavischen. 2009.
Stěpanova L. I. K probleme perevoda krylatych vyraženij. Problemy istorii, filologii, kultury: nauč. žurnal RAN. 2009.
Stěpanova L. I., Alefirenko N. Mežkulturnaja kommunikacija: kollektivizm russkich. Dialog kultur. 2009.
Stěpanova L. I. Novoje v russkoj frazeologiji. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica. 2009.
Stěpanova L. I., Alefirenko N. Sovremennnaja lingvokulturologija: kognitivno-sinergetičeskie aspekty. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. 2009.
Stěpanova L. K dinamike frazeologičeskoj kartiny mira (po materialam slovarja M. I. Michelsona Russkaja mysl i reč. In Chlebda W. (Eds.) Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. 2007.
Stěpanova L. I. K dinamike frazeologičeskoj kartiny mira (po materialam slovarja M. I. Michel'sona ?Russkaja mysl i reč ?). Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. 2007.
Stěpanova L. I. Novye vyraženija v sovremennoj russkoj belletristike i problemy ich perevoda na češskij jazyk (na materiale romana B.Akunina ?Altyn-tolobas?). XI Kongress MAPRYaL ?Mir russkogo slova i russkoe slovo v mire?. Sovremennaja češskaja rusistika (sbornik češskoj delegacii). 2007.
Stěpanova L. I. Pragmatičeskaja funkcija russkich i češskich frazeologičeskich jedinic v diachronii. Slavenska frazeologija i pragmatika. 2007.
Stěpanova L. I. Substandartnye elementy v sovremennom russkom jazyke i problemy ich perevoda na češskij jazyk (Spolu s: N.Rajnochová). Frazeologické štúdie V. Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. 2007.
Stěpanova L. I. Словарь М.И.Михельсона ?Русская мысль и ре. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Rossica. 2006.
Stěpanova L. I. Frazémy a dějiny. Verba et historia. Igoru Němcovi k 80. narozeninám. 2005.
Stěpanova L. I. Frazeologie korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Jazyky a jazykověda. Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. 2005.
Stěpanova L. I. Jazyk cerkvi i frazeologija. Frazeologické štúdie IV. 2005.
Stěpanova L. I. Ob Učitele. Grani slova. Sb. naučnych statej k 65-letiju prof. V.M.Mokienko. 2005.
Stěpanova L. I. Principy sostavlenija russko-češskogo frazeologičeskogo slovarja. Grani slova. Sbornik naučnych statej k 65-letiju prof. V.M.Mokienko. 2005.
Stěpanova L. I. Russkije i češskije frazeologizmy s sintaksičeskimi archaizmami. Olomoucko-Grackije slavističeskie čtenija (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). 2004.
Stěpanova L. I. Vzaimodejstvije frazeologičeskogo i leksičeskogo fondov jazyka. Frazeologia słowiańska i inne płaszczyzny systemu językowego. 2004.
Stěpanova L. I. K frazeologii drevnerusskich pamjatnikov. Russkoje slovo v mirovoj kul'ture. 2003.
Stěpanova L. I. O vzaimodejstvii knižnoj i narodnoj stichii vo frazeologii. Frazeologické štúdie III. 2003.
Stěpanova L. I. Evoljucija frazeologičeskich edinic i neologizmy. Slowo. Tekst. Czas VI. Nowa frazeologija w nowej Europie. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej. 2002.
Stěpanova L. Evoljucija frazeologičeskich jedinic i neologizmy. In Aleksijenko M., Mokijenko W., Walter H. (Eds.) Słowo. Tekst. Czas - VI. 2002.
Stěpanova L. I. Frazeologija Molenija Daniila Zatočnika. Slovo. Fraza. Tekst. Sbornik naučnych statej k 60-letiju M.A.Alekseenko. 2002.
STĚPANOVA L. Nad projektom istoriko-etimologičeskogo slovarja češskich frazeologizmov. In . (Eds.) Frazeolografia słowiańska. 2001.
Stěpanova LI. Nemeckije frazeologičeskije zaimstvovanija v češskom jazyke. Slovo vo vremeni i prostranstve. 2000.
KNIHA - CELEK
Stěpanova L., Dobrova M. Slovar' russkych neologizmov. 2018.
Stěpanova L., Mokijenko V., Guljuškina J. Govorim-po češski: učebnoje posobije po razvitiju reči. 2016.
Stěpanova L., Svašková M., Arkhangelska T. Obraz čeloveka vo frazeologii. In Stěpanova L. (Eds.) 2016.
Stěpanova L., Svašková M., Arkhangelska T. Obraz čeloveka vo frazeologii. In Stěpanova L. (Eds.) 2016.
Stěpanova L., Fojtů P., Jankovičová M. Russko-češsko-slovanskij slovarj frazeologičeskich sinonimov. 2014.
Stěpanova L., Vychodilová Z. Realii russkoj pravoslavnoj cerkvi. 2013.
STĚPANOVA L., VYCHODILOVÁ Z. Reálie současného Ruska. 2011.
Mokienko VM., Stěpanova L. Český jazyk: konverzace. 2010.
Bierich A., Mokienko VM., Stěpanova L. Slovarj frazeologičeskich sinonimov russkogo jazyka. Slovarj frazeologičeskich sinonimov russkogo jazyka. 2009.
Bierich A., Mokienko VM., Stěpanova L. Slovarj frazeologičeskich sinonimov russkogo jazyka. Slovarj frazeologičeskich sinonimov russkogo jazyka. 2009.
Stěpanova L. I. Ruská frazeologie pro Čechy. Ruská frazeologie pro Čechy. 2008.
Stěpanova L. I. Rusko-český frazeologický slovník. Rusko-český frazeologický slovník. 2007.
STĚPANOVA L., Bierich A., Mokienko V. Russkaja frazeologija. Istoriko-etimologičeskij slovar. 2007.
Stěpanova L. I., Vaľter C., Malinski T., Mokienko V. Russkaja frazeologija dlja nemcev. Russkaja frazeologija dlja nemcev. 2005.
Stěpanova L. I., Bierich A., Mokienko V. M. Russkaja frazeologija. Slovar' istoriko-etimologičeskij. Russkaja frazeologija. Slovar' istoriko-etimologičeskij. 2005.
Stěpanova L. I., Vychodilová Z. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. 2005.
Stěpanova L. I. Česká a ruská frazeologie: diachronní aspekty. Česká a ruská frazeologie: diachronní aspekty. 2004.
Stěpanova L. I., Malinski T., Mokienko V., Walter H. Russische Phraseologie für Deutsche. Lehrmaterial für Studenten der Slawistik. Russische Phraseologie für Deutsche. Lehrmaterial für Studenten der Slawistik. 2004.
Stěpanova L. I. Očerki po istorii češskoj frazeologii. Očerki po istorii češskoj frazeologii. 2003.
Stěpanova L. I., Vychodilová Z. Reálie ruské pravoslavné církve. Reálie ruské pravoslavné církve. 2003.
Stěpanova L. I., Vychodilová Z. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. 2002.
STĚPANOVA L., Bierich A., Mokienko V. Slovar frazeologičeskich sinonimov russkogo jazyka. 2001.
STĚPANOVA L., Bierich A., Mokienko V. Slovar frazeologičeskich sinonimov russkogo jazyka. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Stěpanova L. Biblické frazémy v lexikálně-gramatickém systému současné ruštiny. Sprachgeschichte und Sprachwandel im Slavischen. 2019.
Stěpanova L. K sozdaniju istoriko-etimologičeskogo slovarja češskoj frazeologii. Issledovanija russkoj u slavjanskoj frazeologii v diachronii i sinchronii. 2018.
Stěpanova L. Trud i bezdelje vo frazeologičeskoj kartině mira russkich i čechov. Aspekty literárnovedné a jazykovedné III. 2017.
Stěpanova L. Frazeologija v reči sovremennych politikov. Germanija – Rossija: Verbaljnyje i vizualjnyje sredstva sovremennogo publicističeskogo diskursa. 2016.
Stěpanova L. Rossijskaja kognitivnaja lingvistika, lingvokuljturologija i jazykovaja kartina mira. Čelovek vo frazeologičeskoj kartině mira (v russko-češskom sopostaviteljnom planě). 2016.
Stěpanova L. K problemam russko-češsko-slovackoj frazeologičeskoj sinonimii. Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika). 2015.
Stěpanova L. Novoje izdanije slovarja Vaclava Flajšhansa Česká prísloví. Frazeologija i kultura. 2014.
Stěpanova L. Fragment russkoj i češskoj frazeologičeskoj kartiny mira: vodnaja stichija. „Voda“ v slavjanskoj frazeologii i paremiologii. 2013.
Stěpanova L. Frazeologické biblismy v češtině, slovenštině a ruštině. Studie k moderní mluvnici češtiny. 4, Dynamika českého lexika a lexikologie. 2013.
Mokienko V., Stěpanova L. Komentáře editorů k reedici slovníku. Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku. 2013.
Stěpanova L. Některé reálie a míry v ruských a českých biblických frazémech. Die slawische Phraseologie und die Bibel. Slavjanskaja frazeologija i Biblija. Slovanská frazeológia a Biblia. 2013.
Stěpanova L. Metafora kontejnera v russkoj i češskoj frazeologii. Kognitivno-pragmatičeskije vektory sovremennogo jazykoznanija. 2011.
Alefirenko NF., Stěpanova L. Dinamika frazeologičeskoj kartiny mira. In . (Eds.) Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. 2010.
Stěpanova L. Kritika překladu frazémů (na materiále paralelního česko-ruského korpusu). In Čermák F., Kučera K., Petkevič V. (Eds.) Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. 2010.
STĚPANOVA L. Krylatyje vyraženija v novom češskom frazeologičeskom slovare. I vnov prodolžajetsja boj. 2010.
STĚPANOVA L. Evolucija frazeologičeskich jedinic i neologizmy. Komparacia systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Frazeologia. 2008.
Stěpanova L. I. Nabljudenija nad jazykom sovremennych rossijskich gazet. Slavistika dnes. Kolektivní monografie. 2008.
STĚPANOVA L. K ponjatiju obščij žargon v sovremennom russkom jazyke. Rossica Olomucensia XLIV. 2007.
Stěpanova L. Češskaja i russko-češskaja neografija. Russkaja akademičeskaja neografija (k 40-letiju naučnogo napravlenija). 2006.
STĚPANOVA L. Frazeologija Molenija Daniila Zatočnika. Slovo. Fraza. Tekst. 2002.
STĚPANOVA L. Problema frazeologičeskich zaimstvovanij. Rossica Olomucensia. XXXVIII. 2000.
STĚPANOVA L. Manna nebesnaja v russkom i češskom jazykach. Rossica Olomucensia XXXVII. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Stěpanova L. I. Aktual'nye processy v sovremennom russkom jazyke. Přednáška pro studenty rusistiky univerzity v Grazu - Ceepus. 2007.
Stěpanova L. I. Dinamičeskije processy v internacional´noj frazeologii. XIX. Olomoucké dny rusistů. 2007.
Stěpanova L. I. Jazyk sovremennoj russkoj molodeži. Soustředění českých učitelů ruštiny. 2007.
Stěpanova L. I. Narodnye obyčai, sueverija i žesty. Přednáška pro studenty rusistiky univerzity v Grazu - Ceepus. 2007.
Stěpanova L. I. Russkaja frazeologija: Peterburgskaja frazeologicheskaja škola. 1. kongres českých slavistů. 2007.
Stěpanova L. I. Specifika russkoj frazeologii. Přednáška pro studenty rusistiky univerzity v Grazu - Ceepus. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pálušová M., Vychodilová Z., Komendová J., Dobrova M., Stěpanova L., Arkhanhelska A., Chadaeva O., Kapitánová J. XXV Оломоуцкие дни русистов. 2019.
Pálušová M., Pechal Z., Vychodilová Z., Stěpanova L., Arkhanhelska A., Komendová J., Chadaeva O. XXIV-е Оломоуцкие дни русистов 2017. 2017.
Pálušová M., Komendová J., Pechal Z., Vychodilová Z., Stěpanova L., Arkhanhelská A., Vobořil L. XVIII Оломоуцкие дни русистов. 2015.
Klvač J., Kubátová J., Herinek J., Stěpanova L. Rusko - obchod se zemí, kde zítra již znamená včera. 2010.
Vobořil L., Vysloužilová E., Flídrová H., Pechal Z., Stěpanova L. I., Vychodilová Z., Komendová J. XVIII Оломоуцкие дни русистов. . 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Stěpanova L. Dialog kultur VI. 2011.
Stěpanova L. Frazeologija i poznanije. 2010.
Stěpanova L. Jazyk a kultura. 2010.
Stěpanova L. I. Frazémy a dějiny. 2005.
Stěpanova L. I. Jazyk cerkvi i frazeologija. 2005.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Stěpanova L. I. Frazeosémantické pole ?bohatství ? chudoba‛ v česko-ruském srovnávacím plánu. Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Tomáše Jadlovského. 2007.
PŘEKLAD
STĚPANOVA L. Organičeskoje seljskoje chozjajstvo. Ograničeskoje seljskoje chozjajstvo. 2010.
ZPRÁVA
Bierich A., Nikolaeva E., Lomakina O., Stěpanova L. K 70-letiju Valerija Michajloviča Mokienko. Russkij jazyk za rubežom, č. 1 (218). 2010.
Bierich A., Nikolaeva E., Stěpanova L. Valerij Michajlovič Mokienko. Valerij Michajlovič Mokienko. K 70-letiju. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
DOBROVA FIF Filologie 2018
FOJTŮ FIF Filologie 2013
SVAŠKOVÁ FIF Filologie 2017
VALENTINOVA FIF Filologie 2013
ARKHANGELSKA FIF Filologie 2014
KUBOVÁ FIF Filologie 2014
VOKURKOVÁ FIF Filologie 2014
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.