doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633383, 585633373

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.18

docent

dějiny východní Evropy, ruská kultura, ruská literatura

ČLÁNEK
Komendová J. Smích v literatuře středověké Rusi? Svět literatury: Časopis pro novodobé literautury. 2018.
Komendová J. Chronika, žitije, gesta? K voprosu žanrovych osobennostěj Galicko-Volynskoj letopisi. Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahreschrift für Slavistik. 2016.
Komendová J. Jazyky a společenství v Rusku 15. - 18. století. Dějiny – teorie – kritika. 2012.
KOMENDOVÁ J. Princip „imitatio“ v „Žitii Stěfana Permskogo“. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2011.
Komendová J. Obraz jazyčnikov v Žitii Stěfana Permskogo i latinskoj sredněvekovoj misssioněrskoj agiografii. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2009.
Komendová J. Ruská medievistika sovětského období jako badatelský problém. Dějiny – teorie – kritika. 2009.
Komendová J. ЯЗЫК И ГРАМОТА В МИССИИ СТЕФАНА ПЕРМСКОГО. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
Komendová J. Svrchovaný pán Novgorod Veliký. Na východ od Aše. 2007.
Komendová J. Tvůrce, nebo nástroj? Status umělce v Kyjevsko-pečerském pateriku. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2007.
Komendová J. K metodologii izučenija drevněrusskogo žitija (na matěriale "Žitija Stěfana Permskogo"). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Rossica. 2006.
Komendová J. Ženy středověké Rusi. Možnosti a limity ruské gender history. Dějiny – teorie – kritika. 2006.
Komendová J. Gorod v drevnějšej litěrature Rusi (do XIII veka). Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2004.
Komendová J. Obraz čužich kul´tur v pis´mennosti Rusi XI-XIV vv. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Chadaeva O. Kosmologické modely v ruském písemnictví 17. století. In Komendová J. (Eds.) 2018.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Komendová J. Die Fortsetzer von Cosmas und altrussische Geschichtsschreibung: ein typologischer Vergleich von historiographischen Texten des 12. und 13. Jahrhunderts. Hungary and Hungarians in Central and East European Narrative Sources (10th-17th Centuries). 2019.
Komendová J. Missioněrskij alfavit kak anomalija: k kulturnoj istorii jazyka v sredněvekovoj Vostočnoj Jevrope. In . (Eds.) Religions and Beliefs of Rus´ (9th - 16th centuries). 2018.
Komendová J. Opavskij pochod Daniila Romanoviča: češskij vzgljad. In Nagirnyy V. (Eds.) Rurikids in dynastic Relations: Politics. Customs. Culture. Religion 10th - 16th C. 2014.
Komendová J. Rus´- Czech relations during the Middle Ages as a historiographical problem. In Salamon M., Woloszyn M., Musin A. (Eds.) Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence. 2012.
Komendová J. Topoi v kontextech. Koncept poustevníka ? zakladatele kláštera v české a ruské středověké hagiografii. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica. 2008.
Komendová J., Řoutil M. Emigrirovavšie v Drevňuju Rus?. Izučenije russkogo sredněvekovja v Čechii v poslednich trech děsjatiletijach. Sovremennaja češskaja rusistika (Sbornik češskoj dělegacii) - IX Kongres MAPRJAL "Mir russkogo slova i russkoje slovo v mire". 2007.
Komendová J. Neofyté jako prostředníci mezi kulturami? Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2007.
Komendová J. Komunikační strategie náboženských polemik ve středověké Rusi. Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: vlivy a souvislosti. 2006.
Komendová J. Koncept volchva v "Žitii Stěfana Permskogo". Matěrialy XXXV Meždunarodnoj filologičeskoj konferencii. Istorija russkoj litěratury. 2006.
Komendová J. Modely apoštolského působení v nejstarším písemnictví Rusi. ?Rýžoviště zlata a doly drahokamů?. Sborník pro Václava Huňáčka. 2006.
Komendová J. Čechov a ruská klasika ve staroříšském vydavatelství Josefa Floriana. Jak čteme ruské klasiky. Příspěvky z konference věnované 100. výročí úmrtí A.P.Čechova. 2005.
Komendová J. "I bjašče viděti čjudo v zemli toj": Permskaja zemlja v Žitii Stěfana Permskogo. Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 2: Słowiańszczyzna Wschodnia. 2005.
Komendová J. Misie jako úsilí o změnu duchovního statutu prostoru (Život Stěfana Permského). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Rossica. 2005.
Komendová J. Obraz pohanů v Životě Stěfana Permského a ve svatovojtěšských legendách. Dialog kultur III. Sborník z příspěvků vědecké konference. 2005.
Komendová J., Pilátová J. Ruská literatura v edičním díle Josefa Floriana. Český překlad 1945-2003. 2005.
Komendová J. Vino ili kumys? Pišča kak znak čužich kuľtur v drevnějšej pis´mennosti Rusi. Aktual´nye problemy filologii. Mežvuzovskij sbornik naučnych trudov. 2004.
Komendová J. Moděl´ dialoga kul´tur kak metodologičeskaja osnova dlja izučenija litěratury sredněvekovoj Rusi. Tradície a perspektívy rusistiky, Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komendského. Philologica. 2003.
KNIHA - CELEK
Komendová J., Téra M., Vydra Z., Hloušková K., Řoutil M. Dějiny Ruska. 2017.
Komendová J. Středověká Rus a vnější svět. Obraz cizích kultur v písemnictví Rusi 11. - 14. století. Středověká Rus a vnější svět. Obraz cizích kultur v písemnictví Rusi 11. - 14. století. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Komendová J. Marxismus a kulturní dějiny středověké Rusi. Koncept ruské předrenesance. Marxismus a medievistika: společné osudy? 2020.
Komendová J. Vážnost staré Rusi. Proč se staroruský letopisec nesmál? Hranice smíchu. Komika a vážnost ve středověké Evropě. 2019.
Komendová J. Konceptualizacija jazyčestva v missioněrskoj agiografii latinskogo Zapada i Rusi (do XIV v.). Drevnějšije gosudarstva vostočnoj Jevropy. 2018.
Komendová J. Mocenské struktury a jejich legitimizace na Rusi ve 14. století. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. 2017.
Komendová J. Žanr Galicko-Volynskoj letopisi v tipologičeskoj perspektive. Pismennosť Galicko-Volynskgo kňažestva: istoriko-filologičeskije issledovanija. 2016.
Komendová J. D. S. Lichačov a ruská literárněvědná medievistika. Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie (Stručný nástin). 2015.
Komendová J. Od hagiografie k etnografii. Zpráva G. I. Novického o christianizaci Chantů. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
Komendová J. Ritual in Intercultural Communication in Medieval Eastern Europe. In Čapská V. (Eds.) Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200-1800. 2014.
Komendová J. Haličsko-volyňské knížectví a jeho letopis. In . (Eds.) Haličsko-volyňský letopis. 2010.
Komendová J. Verurteilung-Toleranz-Gleichgültigkeit. Zur Aufnahme der katholischen Welt in der altrussischen Literatur des 13. und 14. Jahrhunderts. In . (Eds.) Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu. 2010.
Komendová J. Rituály a komunikace mezi kulturami ve středověké východní Evropě. Rituály, ceremonie a festivaly ve střední Evropě 14. 15. století. 2009.
Komendová J. Valentin Lavrenťjevič Janin: život v rozhovoru se středověkými Novgoroďany. In . (Eds.) Valentin Lavrenťjevič Janin: Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře. 2007.
Komendová J. Vyrvat ďáblu prostor, nebo národy? K ruské zbožnosti 14. století. In Nodl M. (Eds.) Zbožnost středověku. 2007.
Komendová J. Středověká Rus a úskalí Bidlovy koncepce Dějin Slovanstva. Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze, realita. 2004.
Komendová J. Zum Phänomen "Hexentum" im ältesten Schrifttum der Rus´. Hexen. Historische Faktizität und fiktive Bildlichkeit, edd. Marion George, Andrea Rudloph. 2004.
Komendová J. Konfessionsgrenzen und Teufelsfallen. Polen und die Polen im Kievo-Pečerskij Paterik (Paterikon des Kiever Höhlensklosters). Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, politik und Dichtung, edd.: Andrea Rudolph, Ute Scholz. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Komendová J. Církevní rozkol očima vzdělanců středověké Rusi. Letní škola medievistických studií CMS AV ČR. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pálušová M., Vychodilová Z., Komendová J., Dobrova M., Stěpanova L., Arkhanhelska A., Chadaeva O., Kapitánová J. XXV Оломоуцкие дни русистов. 2019.
Pálušová M., Pechal Z., Vychodilová Z., Stěpanova L., Arkhanhelska A., Komendová J., Chadaeva O. XXIV-е Оломоуцкие дни русистов 2017. 2017.
Pálušová M., Komendová J., Pechal Z., Vychodilová Z., Stěpanova L., Arkhanhelská A., Vobořil L. XVIII Оломоуцкие дни русистов. 2015.
Vobořil L., Vysloužilová E., Flídrová H., Pechal Z., Stěpanova L. I., Vychodilová Z., Komendová J. XVIII Оломоуцкие дни русистов. . 2005.
VÝSTAVA
Komendová J., Řoutil M. Svrchovaný pán Novgorod Veliký. 2007.
RECENZE
Komendová J. Lev Nikolajevič Gumiljov: Od Rusi k Rusku. Dějiny a současnost. 2012.
KOMENDOVÁ J. Jana Valtrová: Středověká setkání s „jinými“. Dějiny a současnost. 2011.
Komendová J. Perchavko, Valerij: Torgovyj mir sredněvekovoj Rusi. Dějiny – teorie – kritika. 2007.
Komendová J. Sahanovič, Hienadź - Šybieka, Zachar: Dějiny Běloruska. Slavonic Review: Journal for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe. 2007.
Komendová J. Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska. Tradice a alternativy. Červený Kostelec, Petr Mervart 2005. Slavonic Review: Journal for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe. 2006.
Komendová J. Aron Jakovlevič Gurevič: Istorija istorika. Dějiny – teorie – kritika. 2005.
PŘEKLAD
Komendová J. Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie (Stručný nástin). Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie (Stručný nástin). 2015.
Komendová J., Řoutil M. Sergej Arkaďjevič Ivanov. Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství. Sergej A. Ivanov: Blázni pro Krista. Kulturní dějiny jurodství. 2015.
KOMENDOVÁ J. Svatí staré Rusi. Svjatyje Drevněj Rusi. 2011.
anonym a. Haličsko-volyňský letopis. In Komendová J. (Eds.) Galicko-Volynskaja letopis´. 2010.
.. Petr Sergejevič Stěfanovič: "Feodalizm" i bojare srednevekovoj Rusi. In Komendová J. (Eds.) Dějiny – teorie – kritika. 2009.
Janin, Valentin Lavrenťjevič: Velikij Novgorod. Istorija v samom sžatom očerke. In Komendová J. (Eds.) Limity a možnosti historického poznání. Ed. Martin Elbel. 2008.
Komendová J. Gurevič Aron Jakovlevič: Istorija istorika. Gurevič Aron Jakovlevič: Historikova historie. 2007.
Komendová J. Janin Valentin Lavrenťjevič: Ja poslal tebe berestu. Janin Valentin Lavrenťjevič: Středověký Novgorod v nápisech na březové kůře. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
CHADAEVA FIF Filologie 2018
VARGA FIF Filologie 2020
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.