Mgr. Uljana CHOLODOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633387

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.32

odborný asistent

ČLÁNEK
Preissová Krejčí A., Macková L., Cholodová U. Trauma dětských válečných uprchlíků z Ukrajiny v kontextu vzdělávání. Studia Paedagogica. 2024.
Cholodová U. Modální sémantika v ukrajinsko-českých překladech. Slavica Wratislaviensia. 2023.
Cholodová U., Bereziuk O., Mykytenko I. Ethnoculturalism as a basic for the formation of a personality's multicultural competency. Ukraïnsʹka polonìstika. 2022.
Cholodová U. Nykyfor Krynycky, čy Epifanij Drovnjak-fenomen osobystosty. TEKA Komisj polsko-ukrajinskych zwiazkow kulturowych. 2021.
Cholodová U. Nykyfor Krynycky, čy Epifanij Drovnjak-fenomen osobystosty. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych. 2020.
Cholodová U. Majsternisť chudožňoho perekladu u rozuminni Jiří Levého. Problemy sučasnoho literaturoznavstva. 2017.
Cholodová U. SYMBOLS AND MYTHOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD TROUGH UKRAINIAN FOLK SONGS. Idil Journal of Art and Language. 2017.
Cholodová U. Cognitive-pragmatic aspects of translation and interpretation within discourses. nternational Journal on Language, Literature and Culture in Education. 2016.
Cholodová U. Osoblyvosti perekladu tekstiv chudožnjoho stylju v ukrajinsjko-českomu komparatyvnomu aspekti. Sborník vědeckých prácí. Mižkuľturna komunikacija. 2015.
Cholodová U. Ukrajinska mova kincja 19. počatku 20. stolittja na terytoriji Avstro-Uhorščyny – etapy formuvannja ta problema literaturnoji normy. Komparatyvni doslidžennja slovjanskych mov i literatur: Pamjati akademika Leonida Bulachovskoho. 2015.
Cholodová U. Vznik a vývoj Olomoucké ukrajinistiky. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. 2014.
Cholodová U. Problema tipologii diskursa v kontekste teorii i praktiki ustnogo perevoda. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2013.
Kholod U. Modální sémantika nemožnosti v neosobních větách. Slovanské studie 13 /Studia Slavica 13. 2009.
Kholod U. Rol' spolučnykiv u vyraženni neprjamoji modal'nosti. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Ucrainica. 2008.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kholod U. Vyjadřování modality v češtině a ukrajinštině (na základě materiálů krásné literatury). Vyjadřování modality v češtině a ukrajinštině (na základě materiálů krásné literatury). 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cholodová U., Svorak S. Koncept sobornosti Ukrajiny u deržavno-pravovych pohljadach P. Poltavy. Materialy III vseukraěnskoji naukovo-praktyčnoji konferenciji. 2023.
Cholodová U. Usnyj pereklad jak skladova procesu interpretaciji tekstu. In . (Eds.) Ukrajinský jazyk a kulzúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeuropskom priestore. 2020.
Merzová R., Cholodová U. Vybrané problémy současné ukrajinské lexikografie (na materiálu česko-ukrajinského slovníku realitní terminologie). In Levčenko O. (Eds.) Людина. Комп'ютер. Комунікація. 2015.
Cholodová U. Особливості моделі усного перекладу. In . (Eds.) Mova u profesijnomu vymiri: komunikatyvno-kulturnyj aspekt. 2014.
Cholodová U. Dynamičnisť modaľno-prahmatyčnoho polja tekstiv Bohumila Hrabala u česko-ukrajinskomu porivnjaľnomu aspekti. Komparatyvni doslidžennja slovjanskyh mov i literatur.Pamjati akademika Leonida Bulachovskoho. 2013.
Cholodová U. Osnovy kohnityvnoho myslennja ta movnoji prahmatyky v usnomu perekladi. Naukovi zapysky, serija Filolohična,vypusk 36. 2013.
Cholodová U., Merzová R. Viddzerkalennja ukrajinskoji kultury v kinomatohrafiji kriz pryzmu mentaľnosti českych studentiv-slavistiv. Jahrbuch der ?I?. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik. 2013.
KHOLOD U. Semantyčna škala modaľnosti ta komunikatyvna stratehija. In Anderš J. (Eds.) UCRAINICA . Současná ukrajinistika: problémx jazyka, literatury a kultury. 2012.
KHOLOD U. Modaľno-prahmatyčna osoblyvisť semantyčnoho polja u skladnopidriadnych rečennjach (na materialach českych ta ukrajinských perekladiv). In Palamarčuk O. (Eds.) Komparatyvni doslidžennja slovjanskych mov i literatur pamjati Leonida Bulachovskoho. 2011.
KHOLOD U., MERZOVÁ R. UKRAJINSKÁ A ČESKÁ PŘÍJMENÍ – JEJICH JAZYKOVÉ VLASTNOSTI V MORFOLOGICKÉ ROVINĚ (KOMPARATIVNÍ ASPEKT). In Arkhanhelská A. (Eds.) Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách. 2011.
Kholod U. Zaimstvovannyje slova iz ruuskoho jazyka v sovremennoj ukrainskoj proze problema ich perevoda. In Vobořil L. (Eds.) Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konforence XXI. Olomoucké dny rusistů 07.09.-09.09.2011. 2011.
Kholod U. Dva osnovni pidchody do perekladackoho procesu. In . (Eds.) UCRAINICA IV, Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 2010.
KHOLOD U. Problema transpozyciji prahmatyčnoho rovna tekstu u perekladach postmodernoji literatury. In Vorel J. (Eds.) Slavica iuvenum 2010, XI. mezinárodní setkání mladých slavistů. 2010.
Kholod U. Přímá a nepřímá modalita v souvětích v relaci ukrajinština-čeština. In . (Eds.) Hľadanie ekvivalentností IV. 2009.
KHOLOD U. Specyfičnisť modaľnoho značennja frazeolohičnych spolučeň. In . (Eds.) Semantyka movy i textu. 2009.
Kholod U. Modální metafora v českých a ukrajinských příslovích. Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů. 2008.
Kholod U. Modální metafora v českých a ukrajinských příslovích. Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. 2008.
KHOLOD U. Modální význam a modální funkce v překladech. In . (Eds.) Komparatyvni doslidžennja slovjanskych mov i literatur. 2008.
KHOLOD U. Modální rovina a intenzita textu jako funkčně-sémantického pole. In . (Eds.) Zbirnyk naukovych dopovidej u 2 - ch tomach. 2007.
KHOLOD U. Modalita vložených slov a vět (na základě přeložených textů české a ukrajinské krásné literatury). Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? 2006.
KHOLOD U. Ponjattja markovanosti ta nemarkovanosti u vyraženni katehoriji modaľnosti v ukrajinskij ta českij movach (na materiali perekladiv chudožnych tvoriv). In . (Eds.) UCRAINICA II. Současná ukrajinistika: problémx jazyka, literatury a kultury, 1. a 2. část. 2006.
KHOLOD U. Modalita. Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
Kholod U. Modalita jako jazyková kategorie. Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
KHOLOD U. Lemkivská movno-kulturna spadščyna u jevropejskomu konteksti. In ANDERŠ J. (Eds.) UCRAINICA I. Současná ukrajinistika: problémx jazyka, literatury a kultury. 2004.
KNIHA - CELEK
Komárek K., Cholodová U., Bláha O., Arkhanhelska A., Merzová R., Vepřek M., Berezjuk O. Čeština na Volyni. 2020.
Cholodová U., Arkhanhelska A. Ukrajinska mova dlja studentiv: serednij riveň. 2018.
Merzová R., Cholodová U., Arkhanhelská A., Mrázková H., Bondarenko O., Bilyk N., Palamarčuk O., Antonenko O. Ukrajinsko-rusko-český slovník realitní terminologie. 2015.
Cholodová U., Merzová R. Ukrajinské reálie 2. 2014.
Merzová R., Cholodová U. Ukrajinské reálie 2. 2014.
Cholodová U., Anderš J. Ukrajinština vážně a vesele 2. 2014.
Cholodová U., Němec R. Vybrani temy z movoznavstva. Častyna druha. 2013.
Kholod U., Němec R. Vybrani temy z movoznavstva. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Cholodová U. Nostalhični motyvy v movno-poetyčnych metamorfozach Oleha Lyšehy. Polihranna filolohija bez kordoniv. 2022.
Cholodová U., Hrdinová E., Dömischová I., Sittová B. Von der Tante Rose, dem kleinen Gott und dem Johannes-oder vom Umgang mit tabuisierten phraseologischen Bezeichnungen fur mannliche und weibliche Geschlechtsorgane. In . (Eds.) Aktuelle Trends in der phraseologischen und paromiologischen Forschung weltweit. 2022.
Cholodová U. Istoriya rozvytku ukrayinskooyi pravnychoyi terminolohiyi kriz pryzmu skhidnoslovyanskoho slovnykarstva. Przekraczanie granic. Rosyjska, ukrajinska,przestrzen litercka, kulturowa i jezykowa z perspektywy XXI wieku. 2020.
Cholodová U. Stanovlennja j rozvytok ukrajinskoji literaturnoji movy v konteksti česko-ukrajinskych kulturnych zvjazkiv. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. 2017.
Cholodová U. Rozvytok ta stanovlennja sučasnoji ukrajinskoji pravnyčoji terminoleksyky. XX - XXI stoliťťa: žanrovo-styľovi j linhvistyčni metamorfozy v ukrajins´kij movi ta literaturi. 2016.
Cholodová U. Ukrajinistika v rámci inovace kultorologických disciplín na Univerzitě Palackého v Olomouci. Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk-literatura-kultura-politika). 2015.
Cholodová U. Usnyj ta pysmovyj pereklad u svitli teoriji komunikaciji. Aktualni pytannja perekladu: mižmovnyj i mižkulturnyj vymir. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Cholodová U., Merzová R. Pro pysannja istoriji narodiv i deržav. 2014.
RECENZE
Cholodová U. Agata Skurzewská: Omelan Patrycki i językoznawstwo preskrypcyjne w Galicji w II polowie XIX wieku. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2017.
Kholod U. Doporučení k vydání příručky. Josef Anderš Ukrajinsko ? česká a česko ? ukrajinská konverzace.Jazyková etiketa.Vzory dokumentu. 2007.
ZPRÁVA
KHOLOD U. Sympozium ukrajinistiv v Olomouci. Literární časopis Dukľa. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Ruský jazyk pro pedagogické profese 1 KNJ/KRP1@ ZS 2
Ruský jazyk pro pedagogické profese 2 KNJ/KRP2@ LS 2
Ruský jazyk pro pedagogické profese 1 KNJ/RJP1@ ZS Cv 2
Ruský jazyk pro pedagogické profese 2 KNJ/RJP2@ LS Cv 2
Jazyková cvičení konverzační 1 KSU/7JK1 ZS Cv 1
Jazyková cvičení konverzační 2 KSU/7JK2 LS Cv 1
Jazyková cvičení konverzační 3 KSU/7JK3 ZS Cv 1
Jazyková cvičení konverzační 4 KSU/7JK4 LS Cv 1
Jazyková cvičení konverzační 5 KSU/7JK5 ZS Cv 1
Lexikologie KSU/7LEX LS 1
Lexikologie KSU/7LEX LS Se 1
Lingvistický seminář 2 KSU/7LG2 ZS Se 14
Lingvistický seminář 3 KSU/7LG3 LS Se 13
Obchodní korespondence 1 KSU/7OK1 ZS Cv 2
Obchodní korespondence 2 KSU/7OK2 LS Cv 2
Praktický nácvik fonetický KSU/7PNF ZS Cv 1
Přednáškový cyklus 2 KSR/7PCN2 LS Se 2
Přednáškový cyklus 2 KSR/7PC2 LS Se 2
Ukrajinská literární věda KSO/91AUL ZS Se 1
Ukrajinská literární věda KSO/91AUL ZS 1
Ukrajinská dramaturgie 1 KSU/7UD1 ZS Se 2
Ukrajinská dramaturgie 2 KSU/7UD2 LS Se 2
Diplomový seminář bakalářský 1 KSU/7DBS1 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 1 KSU/7DBS1 LS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSU/7DBS2 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSU/7DBS2 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSU/7DMS1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSU/7DMS1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSU/7DMS2 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSU/7DMS2 LS Se 0
Fonetika a fonologie KSU/7FF LS Se 1
Fonetika a fonologie KSU/7FF LS 1

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)