Mgr. Martina Pálušová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633372

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.18

odborný asistent

DISERTAČNÍ PRÁCE
Pálušová M. Současné ruské drama v českém translatologickém kontextu. In Vychodilová Z. (Eds.) 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dobrova .. Internet kak sreda aktualizaciji frazeologičeskich neologizmov. In Pálušová M. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárorodní konference XXIII. Olomoucké Dny Rusistů. ROSSICA OLOMUCENSIA. VOL. LV. 2016.
Stěpanova L. Izmenenije sostava frazeologičeskich neologizmov v novych slovarjach. In Pálušová M. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11.9.2015. 2016.
Pálušová M. Jak jsem snědl psa Jevgenije Griškovce v českém překladu. In Richterek O. (Eds.) Dialog kultur VII. 2013.
Pálušová M. Jak jsem snědl psa Jevgenije Griškovce v českém překladu. In Richterek O. (Eds.) Dialog kultur VII Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 2013.
PÁLUŠOVÁ M. Современная русская драма в чешских переводах. In VYCHODILOVÁ Z. (Eds.) Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů. 2009.
KNIHA - CELEK
Vychodilová Z., Pálušová M., Mikešová J., Janečková J., Neumannová K., Nosková K., Pícha V., Varga P. Současné ruské drama. In Vychodilová Z. (Eds.) 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Pálušová M. Вопросы и проблемы эмиграции в современном чешском документальном театре. In Moskwin A. (Eds.) Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa. 2018.
Pálušová M. Гоголевские мотивы в современной русской драматургии. Н. В. Гоголь как художественный и культурно-исторический феномен. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pálušová M., Vychodilová Z., Komendová J., Dobrova M., Stěpanova L., Arkhanhelska A., Chadaeva O., Kapitánová J. XXV Оломоуцкие дни русистов. 2019.
Pálušová M., Pechal Z., Vychodilová Z., Stěpanova L., Arkhanhelska A., Komendová J., Chadaeva O. XXIV-е Оломоуцкие дни русистов 2017. 2017.
Pálušová M., Komendová J., Pechal Z., Vychodilová Z., Stěpanova L., Arkhanhelská A., Vobořil L. XVIII Оломоуцкие дни русистов. 2015.
PŘEKLAD
PÁLUŠOVÁ M. Bifurkační body. Antologie ruských povídek. 2007.
PÁLUŠOVÁ M. Teď. Host. 2007.
PÁLUŠOVÁ M. Zima. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.