Mgr. Radana Merzová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633387
Pracoviště:
Katedra slavistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
4.32
Pracovní zařazení:
odborný asistent
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Merzová R. Postavy bez domova: ukrajinští výtvarní umělci v meziválečném Československu. In Pechal Z. (Eds.) Dialog slovanských kultur. 2015.
Merzová R., Cholodová U. Vybrané problémy současné ukrajinské lexikografie (na materiálu česko-ukrajinského slovníku realitní terminologie). In Levčenko O. (Eds.) Людина. Комп'ютер. Комунікація. 2015.
Merzová R. Kul´turturnomovni zv´jazky T.H. Ševčenka i P.J. Šafaryka. Naukovi zapysky. Serija filolohična. Vypusk 36. 2013.
Cholodová U., Merzová R. Viddzerkalennja ukrajinskoji kultury v kinomatohrafiji kriz pryzmu mentaľnosti českych studentiv-slavistiv. Jahrbuch der ?I?. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik. 2013.
MERZOVÁ R. Lidová píseň jako prostředek prvního kontaktu mezi slovanskými světy (česko-ukrajinské vztahy). In Vokalčuk HM. (Eds.) Linhvistyčni studiji molodych doslidnykiv. 2011.
KHOLOD U., MERZOVÁ R. UKRAJINSKÁ A ČESKÁ PŘÍJMENÍ – JEJICH JAZYKOVÉ VLASTNOSTI V MORFOLOGICKÉ ROVINĚ (KOMPARATIVNÍ ASPEKT). In Arkhanhelská A. (Eds.) Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách. 2011.
Merzová R. Karel Hynek Macha ta Viktor Zabila jak romantiky pryrody. In . (Eds.) Ucrainica IV. 2010.
Merzová R. Velikonoční terminologie v České republice a na Ukrajině. Ukrajinistika ? minulost, přítomnost, budoucnost. 2009.
Merzová R. Latinská lingvistická terminologie a její užívání v češtině ve srovnání s ukrajinštinou. Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. 2008.
KNIHA - CELEK
Arkhanhelska A., Vychodilová Z., Mikešová J., Pazdiorová H., Dobrova M., Merzová R. Intertextualita v prostoru slovanských jazyků a kultur. In Arkhanhelska A. (Eds.) 2018.
Merzová R., Cholodová U., Arkhanhelská A., Mrázková H., Bondarenko O., Bilyk N., Palamarčuk O., Antonenko O. Ukrajinsko-rusko-český slovník realitní terminologie. 2015.
Merzová R., Cholodová U. Ukrajinské reálie 2. 2014.
Cholodová U., Merzová R. Ukrajinské reálie 2. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Arkhanhelska A., Merzová R. Biblijnyj intertekst v ukrajins’komu movoprostori. U prostori kul'tury movy i styl'u. 2019.
Merzová R. KRATŠÍ PROZAICKÉ FORMY V UKRAJINSKÉ LITERATUŘE 1. POL. 20. STOLETÍ: VLASTENECTVÍ A POETIKA V JANOVSKÉHO „JEZDCÍCH. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III. 2017.
Merzová R. Tradiční hodnoty a humanismus v ukrajinském sovětském románu. In Pospíšil I., Zelenka M., Paučová L., Matyušová Z., Fiala J. (Eds.) Klíčové problémy současné slavistiky. 2017.
Merzová R. Metamorfózy jako prostředek sebeidentifikace současné ukrajinské malé prózy. XX-XXI stolit‘t‘a: Žanrovo-styl‘ovi j linhvistyčni metamorfozy v ukrajins‘kij movi ta literaturi. 2016.
Merzová R. Česko-ukrajinské hudební vztahy od 18. do počátku 20. století. Slovo v kulturi ta kultura v slovi. 2014.
Merzová R. Současná ukrajinská literatura. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Cholodová U., Merzová R. Pro pysannja istoriji narodiv i deržav. 2014.
SBORNÍK - CELEK
Merzová R. Ucrainica VIII. In Merzová R. (Eds.) 2018.
Merzová R. Ucrainica VIII. In Merzová R. (Eds.) 2018.
Arkhanhelska A., Merzová R. Ucrainica VII Současná ukrajinistika Problémy jazyka, literatury, kultury. In Arkhanhelska A., Merzová R. (Eds.) 2016.
Arkhanhelska A., Merzová R. Ucrainica VII Současná ukrajinistika Problémy jazyka, literatury, kultury. In Arkhanhelska A., Merzová R. (Eds.) 2016.
RECENZE
Merzová R. Tranzitní kultura. Symptomy postkoloniálního traumatu. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Ukrajinská literární věda KSO/91AUL ZS 2
Komplexní zkouška z ukrajinské gramatiky KSU/SPZ LS 0
Diplomový seminář bakalářský 1 KSU/7DSB1 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 1 KSU/7DSB1 LS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSU/7DSB2 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSU/7DSB2 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSU/7DSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSU/7DSM1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSU/7DSM2 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSU/7DSM2 LS Se 0
Jazyková cvičení gramatická 1 KSU/7JCG1 ZS Cv 1
Jazyková cvičení gramatická 2 KSU/7JCG2 LS Cv 1
Jazyková cvičení gramatická 2 KSU/7JCG2 LS Se 1
Diplomový seminář bakalářský 1 KSR/7DSB1 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 1 KSR/7DSB1 LS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSR/7DSB2 LS Se 0
Literární seminář 3 KSU/7LT3 ZS Se 1
Literární seminář 3 KSU/7LT3 ZS 1
Literární seminář 4 KSU/7LT4 LS 1
Literární seminář 4 KSU/7LT4 LS Se 1
Moderní ukrajinská literatura 1 KSU/7MUL1 ZS Se 1
Moderní ukrajinská literatura 2 KSU/7MUL2 LS Se 1
Překlad odborného textu 1 KSU/7POT1 ZS Cv 1
Překlad odborného textu 3 KSU/7POT3 ZS Cv 1
Překlad odborného textu 4 KSU/7POT4 LS Cv 1
Stará ukrajinská literatura KSU/7SUL ZS 1
Ukrajinský film 1 KSU/7UF1 ZS Se 2
Ukrajinský film 2 KSU/7UF2 LS Se 2
Ukrajinská literatura 2 KSU/7UL2 LS 1
Ukrajinská literatura 3 KSU/7UL3 ZS 1
Ukrajinská literatura 3 KSU/7UL3 ZS Se 1
Ukrajinská literatura 4 KSU/7UL4 LS Se 1
Ukrajinská literatura 4 KSU/7UL4 LS 1
Ukrajinské reálie 1 KSU/7UR1 ZS 1
Ukrajinské reálie 2 KSU/7UR2 LS 1
Základy gramatiky 2 KSU/7ZGR2 LS 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.