Mgr. Radana Merzová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633392,585633387

Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.

Filozofická fakulta

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

4.22

  • Asistentka katedry (Kat. sociologie,andragogiky a kult.antr.)
  • odborný asistent (Katedra slavistiky)

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Merzová R. Postavy bez domova: ukrajinští výtvarní umělci v meziválečném Československu. In Pechal Z. (Eds.) Dialog slovanských kultur. 2015.
Merzová R., Cholodová U. Vybrané problémy současné ukrajinské lexikografie (na materiálu česko-ukrajinského slovníku realitní terminologie). In Levčenko O. (Eds.) Людина. Комп'ютер. Комунікація. 2015.
Merzová R. Kul´turturnomovni zv´jazky T.H. Ševčenka i P.J. Šafaryka. Naukovi zapysky. Serija filolohična. Vypusk 36. 2013.
Cholodová U., Merzová R. Viddzerkalennja ukrajinskoji kultury v kinomatohrafiji kriz pryzmu mentaľnosti českych studentiv-slavistiv. Jahrbuch der ?I?. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik. 2013.
MERZOVÁ R. Lidová píseň jako prostředek prvního kontaktu mezi slovanskými světy (česko-ukrajinské vztahy). In Vokalčuk HM. (Eds.) Linhvistyčni studiji molodych doslidnykiv. 2011.
KHOLOD U., MERZOVÁ R. UKRAJINSKÁ A ČESKÁ PŘÍJMENÍ – JEJICH JAZYKOVÉ VLASTNOSTI V MORFOLOGICKÉ ROVINĚ (KOMPARATIVNÍ ASPEKT). In Arkhanhelská A. (Eds.) Aktuální jevy v současných slovanských jazycích a literaturách. 2011.
Merzová R. Karel Hynek Macha ta Viktor Zabila jak romantiky pryrody. In . (Eds.) Ucrainica IV. 2010.
Merzová R. Velikonoční terminologie v České republice a na Ukrajině. Ukrajinistika ? minulost, přítomnost, budoucnost. 2009.
Merzová R. Latinská lingvistická terminologie a její užívání v češtině ve srovnání s ukrajinštinou. Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. 2008.
KNIHA - CELEK
Komárek K., Cholodová U., Bláha O., Arkhanhelska A., Merzová R., Vepřek M., Berezjuk O. Čeština na Volyni. 2020.
Arkhanhelska A., Vychodilová Z., Mikešová J., Pazdiorová H., Dobrova M., Merzová R. Intertextualita v prostoru slovanských jazyků a kultur. In Arkhanhelska A. (Eds.) 2018.
Merzová R., Cholodová U., Arkhanhelská A., Mrázková H., Bondarenko O., Bilyk N., Palamarčuk O., Antonenko O. Ukrajinsko-rusko-český slovník realitní terminologie. 2015.
Merzová R., Cholodová U. Ukrajinské reálie 2. 2014.
Cholodová U., Merzová R. Ukrajinské reálie 2. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Arkhanhelska A., Merzová R. Biblijnyj intertekst v ukrajins’komu movoprostori. U prostori kul'tury movy i styl'u. 2019.
Merzová R. Ukrajinská recepce Rukopisů královédvorského a zelenohorského. In Dobiáš D. (Eds.) Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. 2019.
Merzová R. KRATŠÍ PROZAICKÉ FORMY V UKRAJINSKÉ LITERATUŘE 1. POL. 20. STOLETÍ: VLASTENECTVÍ A POETIKA V JANOVSKÉHO „JEZDCÍCH. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. 2017.
Merzová R. Tradiční hodnoty a humanismus v ukrajinském sovětském románu. In Pospíšil I., Zelenka M., Paučová L., Matyušová Z., Fiala J. (Eds.) Klíčové problémy současné slavistiky. 2017.
Merzová R. Metamorfózy jako prostředek sebeidentifikace současné ukrajinské malé prózy. XX-XXI stolit‘t‘a: Žanrovo-styl‘ovi j linhvistyčni metamorfozy v ukrajins‘kij movi ta literaturi. 2016.
Merzová R. Česko-ukrajinské hudební vztahy od 18. do počátku 20. století. Slovo v kulturi ta kultura v slovi. 2014.
Merzová R. Současná ukrajinská literatura. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Cholodová U., Merzová R. Pro pysannja istoriji narodiv i deržav. 2014.
SBORNÍK - CELEK
Merzová R. Ucrainica VIII. In Merzová R. (Eds.) 2018.
Merzová R. Ucrainica VIII. In Merzová R. (Eds.) 2018.
Arkhanhelska A., Merzová R. Ucrainica VII Současná ukrajinistika Problémy jazyka, literatury, kultury. In Arkhanhelska A., Merzová R. (Eds.) 2016.
Arkhanhelska A., Merzová R. Ucrainica VII Současná ukrajinistika Problémy jazyka, literatury, kultury. In Arkhanhelska A., Merzová R. (Eds.) 2016.
RECENZE
Merzová R. Lidé z východu. Ukrajinci v českých zemích od roku 1918. In Šopák P. (Eds.) Časopis Slezského zemského muzea. 2020.
Merzová R. Tranzitní kultura. Symptomy postkoloniálního traumatu. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Moderní ukrajinská literatura 1 KSU/7MUL1 ZS Se 1
Moderní ukrajinská literatura 2 KSU/7MUL2 LS Se 1
Překlad odborného textu 1 KSU/7POT1 ZS Cv 1
Překlad odborného textu 2 KSU/7POT2 LS Cv 1
Překlad odborného textu 3 KSU/7POT3 ZS Cv 1
Překlad odborného textu 4 KSU/7POT4 LS Cv 1
Odborná praxe 1 KSU/7PRA1 LS Cv 0
Synchronní komparatistika KSU/7SKR ZS Se 1
Ukrajinský film 1 KSU/7UF1 ZS Se 2
Ukrajinský film 2 KSU/7UF2 LS Se 2
Ukrajinská literatura 1 KSU/7UL1 ZS 1
Ukrajinská literatura 2 KSU/7UL2 LS 1
Ukrajinská literatura 3 KSU/7UL3 ZS 1
Ukrajinská literatura 3 KSU/7UL3 ZS Se 1
Ukrajinská literatura 4 KSU/7UL4 LS 1
Ukrajinská literatura 4 KSU/7UL4 LS Se 1
Ukrajinské reálie 1 KSU/7UR1 ZS 1
Ukrajinské reálie 2 KSU/7UR2 LS 1
Komplexní zkouška z ukrajinské gramatiky KSU/SPZ LS 0
Zadání bakalářské práce KSU/7ZBP LS Cv 0
Základy gramatiky 1 KSU/7ZGR1 ZS 0
Překladatelská analýza a tvorba textů KSU/7ALT ZS Se 1
Diplomový seminář magisterský 1 KSU/7DMS1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSU/7DMS1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSU/7DMS2 LS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 1 KSU/7DSB1 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 1 KSU/7DSB1 LS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSU/7DSB2 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSU/7DSB2 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSU/7DSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSU/7DSM1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSU/7DSM2 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSU/7DSM2 LS Se 0
Jazyková cvičení gramatická 1 KSU/7JCG1 ZS Cv 1
Jazyková cvičení gramatická 2 KSU/7JCG2 LS Cv 2
Ukrajinská literární věda KSO/91AUL ZS 1
Ukrajinská literární věda KSO/91AUL ZS Se 1