Mgr. Patrik Varga, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633389

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.13

Vědecko-pedagogický pracovník

DISERTAČNÍ PRÁCE
KNIHA - CELEK
Vychodilová Z., Pálušová M., Mikešová J., Janečková J., Neumannová K., Nosková K., Pícha V., Varga P. Současné ruské drama. In Vychodilová Z. (Eds.) 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Slovák V., Varga P. Sinkretizm v sfere obščej modaľnosti: povestvovateľnyje i pobuditeľnyje predloženija. Teoretičeskije i prikladnyje aspekty lingvističeskoj sinkretologii. 2015.
Slovák V., Varga P. Sinkretizm v sfere obščej modaľnosti: povestvovateľnyje i pobuditeľnyje predloženija. Teoretičeskije i prikladnyje aspekty lingvističeskoj sinkretologii. 2015.
PŘEKLAD
Varga P. Jelena Isajeva - Judit. Současné ruské drama. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Ruština pro kombinované studium CJV/KRJ ZS 6
Ruština pro kombinované studium CJV/KRJ ZS Cv 0
Cizí jazyk - ruština zkouška B1+ CJV/RJZ9 ZS Cv 0
Cizí jazyk - ruština zkouška B1+ CJV/RJZ9 LS Cv 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DMS1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSR/7DMS2 LS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 1 KSR/7DSB1 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 1 KSR/7DSB1 LS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSR/7DSB2 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSR/7DSB2 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DSM1 ZS Se 0
Vybrané kapitoly z ruské literatury KSR/7VKL ZS Se 1
Vybrané kapitoly z ruské literatury KSR/7VKL ZS 1
Vybrané kapitoly z ruské literatury KSR/7VKRL ZS Se 1
Vybrané kapitoly z ruské literatury KSR/7VKRL ZS 1
Zahraniční stáž KSR/7ZAST ZS Cv 0
Zahraniční stáž KSR/7ZAST LS Cv 0
Jazyk cestovního ruchu v prův. praxi 1 KSR/7JCP1 LS Se 2
Jazyk cestovního ruchu v prův. praxi 2 KSR/7JCP2 LS Se 2
Ruská a sovětská kinematografie 1 KSR/7KIN1 ZS Se 2
Literární seminář KSR/7LS ZS Se 2
Literární seminář 5 KSR/7LSN5 ZS Se 2
Seminář ruské literatury 6 KSR/7LSR6 ZS Se 2
Literatura 20. století 1 KSR/7L201 LS 2
Literatura 20. století 2 KSR/7L202 ZS Se 2
Literatura 20. století 3 KSR/7L203 LS Se 2
Obchodní a právní ruština KSR/7OPR LS Se 2
Ruština pro sociální pracovníky CJV/KRS ZS 3
Ruština pro sociální pracovníky CJV/KRS ZS Cv 0
Literární seminář 7 KSR/7LSN7 LS Se 2

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.