Mgr. Mariia Dobrova, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633381

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.09

Odborný asistent

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dobrova M. Sovremennyj ezoteričeskij diskurs kak istočnik russkoj neologičeskoj frazeologii. In Dobríková M. (Eds.) PERCEPCIA NADPRIRODZENA VO FRAZEOLÓGII. SLAVOFRAZ 2019. 2019.
Dobrova M. Russkaja frazeologija v diskursivnom prostranstve Interneta. In Janovec L. (Eds.) Svět v obrazech a ve frazeologii. 2017.
Dobrova M. Russkij internet-diskurs i jego strukturnyje i jazykovyje osobennosti. In Konečný J. (Eds.) PRAŽSKÁ RUSISTIKA 2017. 2017.
Dobrova .. Internet kak sreda aktualizaciji frazeologičeskich neologizmov. In Pálušová M. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárorodní konference XXIII. Olomoucké Dny Rusistů. ROSSICA OLOMUCENSIA. VOL. LV. 2016.
Dobrova .. K voprosu o kontekstualnych tranformacijach frazeologičeskich neologizmov v russkom jazyke. In Konečný J. (Eds.) Pražská rusistika 2016. 2016.
Dobrova .. Osobennosti funkcionirovanija frazeologizmov russkogo jazyka v zanre internet-kommentarija. In Kostincová J. (Eds.) Dialog kultur VIII. 2015.
Dobrova .. Zamena komponenta kak prijom adaptacii frazeologizma v texte (na materiale internet-kommentariev). In Dobrova M. (Eds.) Jazyk i reprezentace kulturnych kodov. 2015.
Dobrova .. Dvojnaja aktualizacija kak prijom ispolzovanija frazeologizma v tekstah sovremennyh rossijskih SMI. Jazyk i reprezentacija kulturnyh kodov. Mezdunarodnaja konferencia molodyh uchenyh (materialy i doklady). 2014.
KNIHA - CELEK
Arkhanhelska A., Vychodilová Z., Mikešová J., Pazdiorová H., Dobrova M., Merzová R. Intertextualita v prostoru slovanských jazyků a kultur. In Arkhanhelska A. (Eds.) 2018.
Stěpanova L., Dobrova M. Slovar' russkych neologizmov. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Dobrova M. Neologizmy-zaimstvovanija v diskursivnom prostranstvě russkojazyčnogo Interneta. Cizojazyčné vlivy na slovanské jazyky. 2019.
Dobrova M. Biblejskaja frazeologija v diskursivnom prostranstve russkogo interneta. Issledovanija russkoj i slavjanskoj frazeologii v diachronii i synchronii. 2018.
ABSTRAKT
Dobrova M. Meždu memom i frazemoj: k probleme simvolizaciji ustojčivych vyraženij. XXV Olomouckije dni rusistov. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pálušová M., Vychodilová Z., Komendová J., Dobrova M., Stěpanova L., Arkhanhelska A., Chadaeva O., Kapitánová J. XXV Оломоуцкие дни русистов. 2019.
RECENZE
Dobrova .. M.A. Krongauz: Samouchitel olbanskogo. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2015.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DMS1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DMS1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSR/7DMS2 LS Se 0
Jazykové praktikum 1 KSR/7PR1 ZS Cv 1
Jazykové praktikum 2 KSR/7PR2 LS Cv 1
Diplomový seminář bakalářský 1 KSR/7DSB1 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 1 KSR/7DSB1 LS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSR/7DSB2 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSR/7DSB2 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DSM1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSR/7DSM2 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSR/7DSM2 LS Se 0
Vývojové tendence v současné ruštině KSR/7VTR ZS 1
Ruské reálie 1 KSR/7RRE1 ZS 1
Ruské reálie 2 KSR/7RRE2 LS 1
Jazyková cvičení konverzační 5 KSR/7JCK5 ZS Cv 1
Jazyková cvičení konverzační 6 KSR/7JCK6 LS Cv 1
Jazyková cvičení konverzační 1 KSR/7JC1 ZS Cv 4
Jazyková cvičení konverzační 3 KSR/7JC3 LS Cv 4
Lexikologie KSR/7LE LS 1
Lexikologie KSR/7LE LS Se 1
Ruská obchodní korespondence 1 KSR/7OBK1 LS Cv 2
Ruská obchodní korespondence 2 KSR/7OBK2 ZS Cv 1
Ruská obchodní korespondence 1 KSR/7OK1 LS Cv 2
Praktický nácvik fonetický KSR/7PNF ZS Se 2