Mgr. Mariia Dobrova, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633381

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.09

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 14:00–15:00 4.09 Konzultační hodiny se během zkouškového období a prázdnin konají pouze po předchozí emailové nebo osobní domluvě.
úterý 15:45–16:45 4.09 Konzultační hodiny se během zkouškového období a prázdnin konají pouze po předchozí emailové nebo osobní domluvě.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dobrova M. Russkaja frazeologija v diskursivnom prostranstve Interneta. In Janovec L. (Eds.) Svět v obrazech a ve frazeologii. 2017.
Dobrova M. Russkij internet-diskurs i jego strukturnyje i jazykovyje osobennosti. In Konečný J. (Eds.) PRAŽSKÁ RUSISTIKA 2017. 2017.
Dobrova .. Internet kak sreda aktualizaciji frazeologičeskich neologizmov. In Pálušová M. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárorodní konference XXIII. Olomoucké Dny Rusistů. ROSSICA OLOMUCENSIA. VOL. LV. 2016.
Dobrova .. K voprosu o kontekstualnych tranformacijach frazeologičeskich neologizmov v russkom jazyke. In Konečný J. (Eds.) Pražská rusistika 2016. 2016.
Dobrova .. Osobennosti funkcionirovanija frazeologizmov russkogo jazyka v zanre internet-kommentarija. In Kostincová J. (Eds.) Dialog kultur VIII. 2015.
Dobrova .. Zamena komponenta kak prijom adaptacii frazeologizma v texte (na materiale internet-kommentariev). In Dobrova M. (Eds.) Jazyk i reprezentace kulturnych kodov. 2015.
Dobrova .. Dvojnaja aktualizacija kak prijom ispolzovanija frazeologizma v tekstah sovremennyh rossijskih SMI. Jazyk i reprezentacija kulturnyh kodov. Mezdunarodnaja konferencia molodyh uchenyh (materialy i doklady). 2014.
KNIHA - CELEK
Arkhanhelska A., Vychodilová Z., Mikešová J., Pazdiorová H., Dobrova M., Merzová R. Intertextualita v prostoru slovanských jazyků a kultur. In Arkhanhelska A. (Eds.) 2018.
Stěpanova L., Dobrova M. Slovar' russkych neologizmov. 2018.
KAPITOLA V KNIZE
Dobrova M. Neologizmy-zaimstvovanija v diskursivnom prostranstvě russkojazyčnogo Interneta. Cizojazyčné vlivy na slovanské jazyky. 2019.
Dobrova M. Biblejskaja frazeologija v diskursivnom prostranstve russkogo interneta. Issledovanija russkoj i slavjanskoj frazeologii v diachronii i synchronii. 2018.
ABSTRAKT
Dobrova M. Meždu memom i frazemoj: k probleme simvolizaciji ustojčivych vyraženij. XXV Olomouckije dni rusistov. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pálušová M., Vychodilová Z., Komendová J., Dobrova M., Stěpanova L., Arkhanhelska A., Chadaeva O., Kapitánová J. XXV Оломоуцкие дни русистов. 2019.
RECENZE
Dobrova .. M.A. Krongauz: Samouchitel olbanskogo. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2015.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DMS1 ZS Se 0
Jazykové praktikum 1 KSR/7PR1 ZS Cv 1
Diplomový seminář bakalářský 1 KSR/7DSB1 ZS Se 0
Diplomový seminář bakalářský 2 KSR/7DSB2 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSR/7DSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSR/7DSM2 ZS Se 0
Vývojové tendence v současné ruštině KSR/7VTR ZS 1
Ruské reálie 1 KSR/7RRE1 ZS 1
Jazyková cvičení konverzační 5 KSR/7JCK5 ZS Cv 1
Jazyková cvičení konverzační 1 KSR/7JC1 ZS Cv 4
Ruská obchodní korespondence 2 KSR/7OBK2 ZS Cv 1
Praktický nácvik fonetický KSR/7PNF ZS Se 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.