Děkan Stejskal k dění okolo humanitních fakult

Pondělí 27. listopad 2023, 9:19

Vážení a milí přátelé,

ať už patříte k zaměstnancům či studentské části akademické obce!

Dovolte, abych vás ve zkratce informoval o aktuálním dění, které se dotýká vysokého školství, sociálněvědních a humanitních fakult a především fakulty naší.

V uplynulém týdnu zasedala v Praze Asociace děkanů filozofických fakult, která změnila své stanovy a ve volbě vedení jednohlasně ocenila úsilí FF UP svěřením předsednictví do dvouleté správy FF UP.

Jsme vám velmi vděčni za podporu, kterou jste projevili v uplynulém roce a půl prostřednictvím aktivit upozorňujících veřejnost i vládu na velmi svízelnou situaci celého segmentu. Trojnásobné střídání na pozici ministra, vždy nová nutnost jednání, krizové ekonomické jevy a nepřívětivý postoj klíčových politických hráčů byly faktory, se kterými jsme vzhledem k původním prioritám vládních stran nemohli počítat, a sdílím zklamání všech, kdo se domnívali, že vzdělávání bude podporováno bez nutnosti vymáhání či stávek. Učinili jsme maximum, byť výsledky jsou teprve na stole a zatím nemají komplexní a strategický charakter, jaký bychom si přáli a jaký by odpovídal vyspělé zemi hlásící se k západoevropské tradici.

Naše snahy po zlepšení financování (nejen) filozofických fakult vyústily ve formulovaný příslib nárůstu prostředků ze strany ministra školství o 800 milionů korun pro rok 2024 (původně hrozily škrty přibližně 2mld). Tyto finance by měly být rozděleny tak, aby směřovaly k mzdovému dorovnání mezi fakultami. Přesná metodika je v jednání a my budeme přes naše reprezentace usilovat o to, abychom získali adekvátní poměrnou část na zasloužený pohyb směrem k důstojným platům. Tento úkol musí být naplňován souběžně na univerzitní i celostátní úrovni a již nyní vedeme řadu takto zaměřených jednání.

Za pozitivní lze jednoznačně označit profesní a občanské artikulace požadavků díky Hodině pravdy, koordinaci filozofických fakult, lepší součinnost s novým vedením České konference rektorů, probuzení se odborů nejen u nás, ale i na sesterských fakultách po celé České republice.

Odbory vnímám jako autonomní součást zastupující zaměstnanecké zájmy, s nimiž je vedení fakulty ve shodě, podobně jako podporuji podstatu stávkových požadavků školských odborů, ke kterým se můžete prostřednictvím své odborové organizace přihlásit. Jen připomínám, že právě na FF UP došlo v minulém roce ke skokovému růstu mezd, a to ze společné iniciativy vedení fakulty, akademického senátu a odborové organizace.

Ujišťuji vás, že jsem přijal roli předsedy Asociace děkanů filozofických fakult nikoliv jako završení dosavadní činnosti, ale naopak jako nový impulz, abychom s ještě větší razancí vystupovali ve prospěch vysokého školství, humanitního a sociálněvědního směřování a naší domovské fakulty. Věřím, že v časech, kdy je nezbytné bojovat o zcela samozřejmé ocenění naší práce a oborů, zůstaneme soudržní a udržíme si étos, jenž pramení ze samé podstaty humanitního vzdělávání.

S přáním klidných zimních dní

Jan Stejskal,

děkan naší ctihodné Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)