Habilitace a profesury


Akreditované obory

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UP:

Název oboru Platnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace
řízení ke jmenování
profesorem
Andragogika do 18. 09. 2025  
Český jazyk do 01. 11. 2023 do 01. 11. 2023
Dějiny anglické a americké literatury do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Německá literatura do 09. 02. 2030 do 09. 02. 2030
Dějiny slovanských literatur do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Dějiny výtvarných umění do 31. 07. 2024  
Filozofie do 11. 03. 2030 do 11. 03. 2030
Historie do 29. 07. 2030 do 29. 07. 2030
Klinická psychologie do 10. 02. 2022 do 10. 02. 2022
Lingvistika konkrétních jazyků
se zaměřením  Románské jazyky
do 24. 04. 2029 do 24. 04. 2029
Lingvistika konkrétních jazyků
- srovnávací slovanská jazykověda
do 30. 06. 2021 do 30. 06. 2021
Muzikologie do 01. 11. 2023 do 01. 11. 2023
Německý jazyk do 24. 04. 2029 do 24. 04. 2029
Obecná lingvistika do 07. 01. 2025  
Politologie do 01. 06. 2023  
Sociologie do 06. 06. 2030 do 06. 06. 2030
Teorie a dějiny dramatických umění do 07. 01. 2030 do 07. 01. 2030
Teorie literatury do 07. 01. 2030 do 07. 01. 2030

 


Zahájená řízení

Habilitační řízení

habilitační řízení Mgr. Kataríny Beňové, PhD., v oboru Dějiny výtvarných umění (informace o uchazeči)
veřejná habilitační online přednáška Medzi barbizonskou školou a Szolnokom. Ladislav Mednyánszky (1850-1919) a východiská krajinomaľby 19. storočia
se uskutečnila ve čtvrtek 15. 10. 2020 od 18:00 hod.

habilitační řízení Mgr. Pavla Hobzy, Ph.D., v oboru Filozofie (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. Květuše Kunešové, Ph.D., v oboru Teorie literatury (informace o uchazeči)
veřejná habilitační online přednáška Zobrazení a funkce prostoru v dílech Danyho Laferrièra
se uskutečnila v úterý 20. 10. 2020 od 11,30 hod.
posudky oponentů:
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D., FF MU v Brně
doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D., FF UK v Praze
doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D., FF UP v Olomouci
Řízení bude projednáno na zasedání VR FF UP 4. 11. 2020 ve 13:00 hod. Zasedání proběhne on-line na https://cesnet.zoom.us/j/91336647851.

habilitační řízení Joanna Ut-Seong Sio, v oboru Obecná lingvistika (informace o uchazeči)

habilitační řízení Mgr. Romana Trušníka, Ph.D., v oboru Dějiny anglické a americké literatury (informace o uchazeči)
veřejná habilitační online přednáška Male Same-Sex Desire and Southern Fiction
se uskutečnila 5. 10. 2020 v 17.00 hod.
posudky oponentů:
prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr., FF UP Olomouc
prof. M. Thomas Inge, BA, MA, PhD., Randolph-Macon College, Ashland, USA
Dr. Hab. Beata Zawadka, Uniwersytet Szczeciński, Štětín, Polsko
Řízení bude projednáno na zasedání VR FF UP 4. 11. 2020 v 11:00 hod. Zasedání proběhne on-line na https://cesnet.zoom.us/j/91336647851.

Řízení ke jmenování profesorem

řízení ke jmenování profesorem doc. Martina Cajthamla, v oboru Filozofie (informace o uchazeči)
veřejná přednáška Kořeny mravního zla: edice spisů z pozůstalosti Dietricha von Hildebranda se uskutečnila dne 23. 9. 2020 od 13,15 hod
Doporučující dopisy
Řízení bude projednáno na zasedání VR FF UP 4. 11. 2020 ve 14:00 hod. Zasedání proběhne on-line na https://cesnet.zoom.us/j/91336647851.Podané žádosti o akreditaci (habilitační a profesorská řízení):

Slovanské literatury