Habilitace a profesury


Akreditované obory

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UP:

Název oboru Platnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace
řízení ke jmenování
profesorem
Andragogika do 18. 09. 2025  
Anglická a americká literatura do 15. 10. 2031 do 15. 10. 2031
Anglický jazyk  do 15. 10. 2031  
Český jazyk do 01. 11. 2023 do 01. 11. 2023
Německá literatura do 11. 02. 2030 do 11. 02. 2030
Dějiny výtvarných umění do 31. 07. 2024  
Filozofie do 11. 03. 2030 do 11. 03. 2030
Historie do 29. 07. 2030 do 29. 07. 2030
Klinická psychologie do 10. 02. 2022 do 10. 02. 2022
Lingvistika konkrétních jazyků
se zaměřením  Románské jazyky
do 24. 04. 2029 do 24. 04. 2029
Muzikologie do 01. 11. 2023 do 01. 11. 2023
Německý jazyk do 24. 04. 2029 do 24. 04. 2029
Obecná lingvistika do 07. 01. 2025  
Politologie do 01. 06. 2023  
Slovanské literatury do 24. 04. 2031 do 24. 04. 2031
Sociologie do 06. 06. 2030 do 06. 06. 2030
Teorie a dějiny dramatických umění do 07. 01. 2030 do 07. 01. 2030
Teorie literatury do 07. 01. 2030 do 07. 01. 2030

 


Zahájená řízení

Habilitační řízení

V současné době neprobíhá žádné řízení

Řízení ke jmenování profesorem

řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Jana Váně, Ph.D., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)
Doporučující dopisyPodané žádosti o akreditaci (habilitační a profesorská řízení):

Psychologie

Slovanské jazyky