Prestižní ocenění získal Španělsko-český slovník amerikanismů

Třídílný Španělsko-český slovník amerikanismů Jiřího Černého z FF UP získal cenu Slovník roku 2019.
Repro: Žurnál UP
Úterý 5. únor 2019, 7:22 – Text: Milada Hronová

Slovníkem roku 2019 se stala práce Jiřího Černého z filozofické fakulty. Přední český hispanista a lingvista a zároveň emeritní profesor filozofické fakulty, získal cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za třídílný Španělsko-český slovník amerikanismů. Slovník vyšel ve Vydavatelství Univerzity Palackého.

Dvojjazyčný slovník amerikanismů vznikal téměř dvacet let excerpcí více než třiceti slovníků amerikanismů a slovníků se speciální terminologií. Obsahuje více než 85 tisíc hesel a 55 tisíc obratů a frází používaných v celkem dvaceti zemích hispánské Ameriky. Částečně má encyklopedický charakter, protože uvádí i údaje o fauně a flóře, o indiánských kmenech, jejich civilizaci a kultuře, mytologii i například o gastronomii.

„Ceny si vážím hned z několika důvodů. Španělština se na rozhlehlém území dvaceti zemí hispánské Ameriky v průběhu pěti staletí dost rozrůznila a poněkud se odlišila od evropské. Nabízí tedy nepřeberné množství nových výrazů, významů a frází, které se dost liší od jedné země ke druhé.  Pro jednoho člověka je zpracování její slovní zásoby a frazeologie v rámci dvojjazyčného slovníku obtížné i jako celoživotní náplň. Proto si velmi cením toho, že se mi podařilo do práce zapojit i více než stovku studentů oboru španělština. V rámci seminárních, bakalářských i magisterských diplomových prací zpracovali přidělenou část některých slovníků tak, že k jednotlivým výrazům a frázím přičlenili české ekvivalenty. Někteří z nich byli i schopni spojovat materiál z několika slovníků, což už je práce, kterou vykonávám sám,“ řekl Jiří Černý. 

Podle něj studenti spolupráci na slovníku přivítali. „Myslím, že se studentům práce na slovníku zalíbila. Měli možnost seznámit se s celou řadou výrazů a frází užívaných v některých zemích i s celou řadou jejich reálií. Oceňovali zároveň, že se účastní projektu, v němž se jejich práce dočká uplatnění v praxi,“ uvedl autor oceněného díla.

Cenu Slovník roku uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů, nezávislá, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů. Do 26. ročníku soutěže bylo přihlášeno 48 titulů. V odborné porotě usedli zástupci profesních překladatelských a tlumočnických organizací nejen z České republiky, ale i Slovenska.

Slovník vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého. Jeho vznik si vyžádal nejen značné pracovní úsilí, nákladné bylo i jeho fyzické zpracování ve vydavatelství a následně i v tiskárně.  

„Už během přípravných prací jsem si ověřil, že redaktoři Vydavatelství Univerzity Palackého jsou vesměs profesionálové a že je radost s nimi spolupracovat. Obálku, s kterou jsem velmi spokojený, navrhla Iva Perůtková, výborně se spolupracuje také s dřívější ředitelkou našeho vydavatelství Hanou Dzikovou.  Byla to právě ona, která nakonec slovník do Jednoty tlumočníků a překladatelů v Praze poslala a přihlásila i do soutěže. Ve výčtu těch, kterým bych rád poděkoval, nesmí chybět i vedoucí katedry Daniel Nemrava a jeho zástupce Radim Zámec, také oba děkani filozofické fakulty Jiří Lach a Zdeněk Pechal a rektor UP Jaroslav Miller. Vzhledem ke svému pokročilému věku, bych měl totiž jen malou šanci, že na tuto práci seženu finance v rámci nějakého grantu, “ doplnil uznávaný hispanista.

Jiří Černý si Cenu slovník roku 2019, podpořenou finanční odměnou 20 tisíc korun, osobně převezme 10. května na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy Praha 2019. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)