FREEMOVER na LS 2023/24 a na AR 2024/25

Středa 4. říjen 2023, 12:07

Proděkanka pro zahraniční záležitosti FF UP doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph. D., vyhlašuje výběrové řízení na program zvaný Freemover.

PODMÍNKY  

 • Student FF UP si může podat přihlášku na studijní, pracovní, výzkumný či konferenční pobyt v zahraničí (výzkumný a konferenční je určen pro doktorandy).
 • Přihlášku si může podat student, který plánuje uskutečnit svůj výjezd v termínu od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, tzn. v LS 2023/24, v ZS 2024/25, nebo na dva semestry, tj. na celý AR 2024/25.
 • Program je určen pro studenty FF UP všech typů (prezenční i kombinovaná) i forem studia (BSP, NMSP a DSP)
 • Upřednostňovány jsou studijní, pracovní, výzkumné, konferenční pobyty mimo EU, nevylučují se ale ani výjezdy do EU (důležitým kritériem je důvod výjezdu).
 • Upřednostňovány jsou mobility v rámci smluv FF/UP o přímé spolupráci (smlouvy viz Mapa mobilit FF UP), nevylučují se ale ani výjezdy mimo smluvní parterství FF/UP.
 • Upřednostňovány jsou výjezdy studentů vyšších ročníků (ideálně 2. a 3. roč. BSP, 1. a 2. roč. NMSP, DSP kdykoliv).
 • Délka trvání výjezdu: 
 1. výjezd na praxi - minimálně 2 měsíce
 2. studijní výjezd - min. 3 měsíce, max. 10 měsíců (doporučuje se 1 - 2 semestrální pobyt)
 3. výjezd na výzkumný pobyt - pro studenty DSP - min. 1 měsíc, max. 3 měsíce
 4. výjezd na konferenci - 1 a více dnů
 • Výše finanční podpory není programem určena, přidělená finanční podpora závisí na počtu přihlášených, na rozpočtu jednotlivce a na celkovém rozpočtu FF UP na zahraniční mobility. Student musí počítat s případným kofinancováním z jiných zdrojů.
 • Student, který plánuje vyjet v rámci smlouvy o přímé spolupráci, neplatí partnerské škole poplatky za školné.
 • Student obdrží na výjezd do zahraničí paušál, z kterého si hradí vše, co se týká výjezdu, tj. letenku, náklady na živobytí, poplatky za vízum, očkování atd.
 • Studentovi, který je vyslán Univerzitou Palackého do zahraničí, bude poskytnuto cestovní pojištění do zahraničí od UP.
 • PŘIHLÁŠKA (pouze on-line) + požadované dokumenty k přihlášce se podávají přes Nabídku výjezdu v IS STAG: Moje studium - ECTS výjezdy - Nabídka výjezdů. NÁVOD  jak si podat přihlášku v IS STAG je ke stažení na této stránce dole v Souvisejících souborech. Povinným dokumentem k podané přihlášce je Žádost o finanční podporu a motivační dopis (více informací najdete v konkrétní Nabídce výjezdu v IS STAG).
 • Student, který plánuje vyjet na semestr, či dva, je povinen získat na zahr. škole min. 20 kreditů za semestr.
 • Výjezd do zahraničí je studentovi uznán formou kreditů. Podmínkou pro uznání výjezdu je před odjezdem do zahraničí katedrou schválená studijní smlouva (Learning Agreement).

V IS STAG jsou vypsány tyto nabídky výjezdů:

Zvlášť na LS 2022/23:

 • FREEMOVER na LS 2023/24 - DOKTORANDI - určeno pouze studentům DSP (konference, výzkumné pobyty)
 • FREEMOVER na LS 2023/24 - ČÍNA a TAIWAN - určeno pouze pro studenty KAS, čínské sekce
 • FREEMOVER na LS 2023/24 - VIETNAM - určeno pouze pro studenty KAS, vietnamské sekce
 • FREEMOVER na LS 2023/24 - INDONÉSIE - určeno pouze pro studenty KAS, indonéské sekce
 • FREEMOVER na LS 2023/24 - JAPONSKO - určeno pouze pro studenty KAS, japonské sekce
 • FREEMOVER na LS 2023/24 - KOREA - určeno pouze pro studenty KAS, korejské sekce
 • FREEMOVER na LS 2023/24 - LATINSKÁ AMERIKA - určeno pouze pro studenty KRS a KRP
 • FREEMOVER na LS 2023/24 - OSTATNÍ - určeno zájemcům o studium i praxi v zahraničí z jiných kateder, než z výše jmenovaných

Zvlášť pro výjezdy na ZS 2024/25, příp. pro výjezd na celý AR 2024/25:

 • FREEMOVER na ZS 2024/25 - DOKTORANDI - určeno pouze studentům DSP (konference, výzkumné pobyty)
 • FREEMOVER na AR 2024/25 - ČÍNA a TAIWAN - určeno pouze pro studenty KAS, čínské sekce
 • FREEMOVER na AR 2024/25 - VIETNAM - určeno pouze pro studenty KAS, vietnamské sekce
 • FREEMOVER na AR 2024/25 - INDONÉSIE - určeno pouze pro studenty KAS, indonéské sekce
 • FREEMOVER na AR 2024/25 - JAPONSKO - určeno pouze pro studenty KAS, japonské sekce
 • FREEMOVER na AR 2024/25 - KOREA - určeno pouze pro studenty KAS, korejské sekce
 • FREEMOVER na AR 2024/25 - LATINSKÁ AMERIKA - určeno pouze pro studenty KRS a KRP
 • FREEMOVER na AR 2024/25 - OSTATNÍ - určeno zájemcům o studium i praxi v zahraničí z jiných kateder, než z výše jmenovaných

TERMÍN podání přihlášky: 23. září - 20. října 2023

VÝSLEDKY: vyrozumění je žadatelům posláno na školní e-mail do 20. 12. 2023.

Případné dotazy Vám zodpoví Jana Hořáková, referentka Zahraničního oddělení FF UP, na on-line setkání, které se uskuteční:

Topic: Možnosti výjezdů do zahraničí - zaměřeno na Freemovers, CEEPUS a ostatní
Time: Oct 5, 2023 03:00 PM

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/94101802625

Meeting ID: 941 0180 2625

 

Užitečné ODKAZY:

1) https://www.ff.upol.cz/de/studenti/zahranicni-mobility/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/#c27588 

2) https://www.ff.upol.cz/de/studenti/zahranicni-mobility/administrace-vyjezdu/ 

3) https://www.ff.upol.cz/de/studenti/zahranici/studenti-ff-ve-svete/

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)