Všem studentům KPES (V.) - nový harmonogram

pátek 3. duben 2020, 22:46

Milí studenti,

máme za sebou tři týdny distanční výuky. Všichni už víme, že to rozhodně není snazší, než když chodíme do školy. Chápu, že někteří z vás mají pocit, že je toho hodně. Máte možná pravdu, málo toho není pro nikoho z nás. Ale berme to i z té lepší stránky. Dost z toho, co nyní děláte, je již průpravou na zápočty a zkoušky a samotná příprava na ně pak může být o to snazší. Navíc, jestli dnes můžete svůj čas nějak smysluplně využít, pak studium je jedna z nejlepších možností.

Fakulta před týdnem vydala upravený harmonogram akademického roku s novými termíny. Najdete ho zde: https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/aktuality/covid19/200326/Mimoradna_aktualizace_harmonogramu_AR_2019_2020.pdf

Vzhledem k diskusi, která se vzápětí rozběhla, jsme ještě týden vyčkali, než vydáme přehled konkrétních termínů na KPES.

Platí, že fakultní termíny jsou pro všechny studenty KPES závazné a naše termíny KPES pouze fakultní harmonogram upřesňují. Stejně tak platí všechny postupy a procedury, které fakulta v souvislosti s aktuální situací zveřejňuje (způsob odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací, způsob zapisování předmětů, atd.). Sledujte tedy aktuální informace FF UP: https://www.ff.upol.cz/covid-19/

Jak uvidíte z následujícího harmonogramu, závěr letošního akademického roku dostává konkrétní obrysy. Ještě není jasné, zda se na zkouškách uvidíme osobně, nebo jen přes obrazovky počítačů. Věřím ale, že ať to bude probíhat jakkoli, všechno zvládneme a budeme se těšit na příští akademický rok, který snad již proběhne tak, jak jsme zvyklí. A hlavně na to, že se opět budeme moct vzájemně vídat v prostorách naší katedry.

Naše katedra letos slaví 30 let od svého založení. Na září stále ještě plánujeme velké setkání absolventů, studentů a vyučujících KPES. Pevně věříme, že bude moci proběhnout. Jakmile to budeme s jistotou vědět, začneme vás o celé akci informovat.

Pevné zdraví a na brzkou viděnou,

Tomáš Lebeda

 

 

 

 

Změny doplnění harmonogramu LS 2019/20 na KPES

 

Termíny k červnovým státním závěrečným zkouškám

7. 5. 2020            Odevzdání bakalářských a magisterských závěrečných kvalifikačních prací (11:00 dle úředních hodin Studijního oddělení).

4. 6. 2020           Mezní termín pro splnění studijních povinností (do 11:00)
                              - vzhledem k pozdějšímu termínu nebude výuka absolventských ročníků krácena.

22.-25. 6. 2020  Obhajoby kvalifikačních prací a státní závěrečné zkoušky.
- obhajoby a státnice se budou konat najednou ve stejném týdnu.
- zatím jsou obhajoby i státnice plánovány v klasické prezenční podobě. Pokud by to nakonec nebylo možné, připravujeme i jejich distanční podobu.

 

Termíny k srpnovým státním závěrečným zkouškám

POZOR  - srpnový termín je letos výjimečně otevřen pro všechny studenty bez ohledu na to, zda byli na zahraničním pobytu, či nikoli.

25. 6. 2020         Odevzdání bakalářských a magisterských závěrečných kvalifikačních prací (11:00 dle úředních hodin Studijního oddělení).

16. 7. 2020         Mezní termín pro splnění studijních povinností (do 11:00)

25.-28. 8. 2020  Obhajoby kvalifikačních prací a státní závěrečné zkoušky.
- obhajoby a státnice se budou konat najednou ve stejném týdnu.

 

Vzhledem k tomu, že teď máte čas na psaní svých závěrečných prací, vyzíváme všechny končící studenty, aby pokud možno usilovali o červnový termín státnic.

 

Termíny státních postupových zkoušek (1. ročníky)

Zatím jsou „postupky“ plánovány v klasické prezenční podobě. Pokud by to nakonec nebylo možné, připravujeme i jejich distanční podobu.

12. 6. 2020         První (řádný) termín státních postupových zkoušek

26. 6. 2020         Druhý (opravný) termín státních postupových zkoušek

28. 8. 2020         Třetí (opravný) termín státních postupových zkoušek

 

Zakončení letního semestru

7. 5. 2020            Konec výuky v letním semestru pro všechny studenty

11. 5. až 30. 6.   Zkouškové období
Zápočty a zkoušky budou probíhat standardně během zkouškového období. Forma bude závislá na rozsahu v té době platných vládních opatření. Pokud si to okolnosti vyžádají, připravujeme i distanční způsoby zakončení – online testy, eseje, ústní zkoušení přes ZOOM atd. O konkrétní podobě zakončení jednotlivých předmětů vás budou informovat vyučující nejpozději do 30. 4.

Studenti absolventských ročníků, kteří se hlásí na červnové státnice, oznámí tuto skutečnost vyučujícím ve svých předmětech nejpozději do 24. 4., aby jim vyučující mohli garantovat tři zkouškové termíny do 4. 6., kdy je třeba mít uzavřené studium.

 

Přijímací zkoušky do magisterského studia.

Vzhledem k aktuální složité situaci navrhujeme vedení fakulty, aby u všech magisterských programů na KPES byla všem uchazečům prominuta přijímací zkouška. Podle dosavadních reakcí z děkanátu lze říci, že tomu tak na 99 % skutečně bude. Takže teď už stačí jen udělat „bakalářky“ a jste v magistru… :-)

 

Přijímací zkoušky do doktorského studia

Přijímací zkoušky do doktorského studia proběhnou v týdnu od 22. do 26. 6. Přesný den a podoba zkoušky budou upřesněny. Zájemci - nezapomeňte do konce dubna podat přihlášku do doktorského studia.

Zpět