Semafor

Fakultní koronavirový semafor

Od 11. září se provoz Filozofické fakulty UP řídí fakultním koronavirovým semaforem, jehož úroveň stanovuje vedení fakulty ve spolupráci s Krizovým štábem UP a s přihlédnutím k semaforu pro město Olomouc. Stupně pohotovosti jsou zveřejňované primárně jako orientační informace pro akademickou obec, jako systém včasného upozornění na měnící se epidemiologickou situaci. Nejedná se o robotický systém vedoucí automaticky k restrikcím.

Bez ohledu na stupeň fakultního semaforu mají do budov FF UP zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Sledujte fakultní krizový web a barevné označení budov FF UP.

Jsme s vámi, buďte s námi.


0 – Nulové nebo zanedbatelné riziko

 • Standardní provoz fakulty v souladu s hygienickými požadavky.
 • Doporučujeme dodržovat dvoumetrové rozestupy.
 • V souladu s platnými mimořádnými opatřeními je povinné ve společných prostorách budov nosit roušky.
 • Je doporučeno maximálně omezit tuzemské pracovní cesty do oblastí s vysokým rizikem nákazy (dle aktuální epidemiologické situace v ČR).
 • Zahraniční pracovní cesty se řídí aktuální situací vcílové zemi (seznam zemí podle rizika nákazy).

1 – Výskyt nákazy bez komunitního přenosu

 • Výuka na fakultě je omezena na maximálně 100 osob najednou v jedné místnosti, a to v případech, kdy jsou zajištěny dvoumetrové rozestupy či přítomné osoby mají roušku).
 • Ve společných prostorách je povinné nosit roušky (při výuce je rouška povinná).
 • Doporučujeme dodržovat dvoumetrové rozestupy.
 • Doporučujeme omezit pořádání hromadných akcí.
 • Je doporučeno maximálně omezit tuzemské pracovní cesty do oblastí s vysokým rizikem nákazy (dle aktuální epidemiologické situace v ČR).
 • Zahraniční pracovní cesty se řídí aktuální situací vcílové zemi (seznam zemí podle rizika nákazy).

2 - Počínající komunitní přenos v ČR

 • Opatření jako u stupně 0, 1 a navíc:
 • V budovách fakulty je povinné nosit roušky.
 • Výuka nad 60 osob probíhá pouze za podpory interaktivních on-line nástrojů (např. Microsoft Teams, Zoom, BigBluButton, Moodle).
 • Doporučujeme katedrám omezit aktivity, které nejsou nezbytné pro probíhající pedagogickou činnost.
 • Konference je možné realizovat pouze distanční formou.
 • Doporučujeme všem zaměstnancům i studentům, aby svou přítomnost na kampusu fakulty omezili na dobu nezbytně nutnou a omezili osobní kontakt se studijním oddělením (přednostně elektronicky, osobní po domluvě) a se zaměstnanci personálního a ekonomického oddělení (přednostně elektronicky, osobní po domluvě).
 • Veřejnost má zakázáno vstupovat na kampus fakulty.
 • Doporučujeme omezit zahraniční pracovní cesty a řídit se aktuální situací v cílové zemi.
 • Doporučujeme dle možností maximálně omezit tuzemské služební cesty do oblastí s vysokým rizikem nákazy (dle aktuální epidemiologické situace v ČR).
 • Zahraniční pracovní cesty se řídí aktuální situací vcílové zemi (seznam zemí podle rizika nákazy).

3 - Narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR

 • Opatření jako u stupně 0, 1, 2 a navíc:
 • Všechny budovy fakulty jsou studentům i veřejnosti uzavřené.
 • Výuka probíhá za podpory interaktivních on-line nástrojů (např. Microsoft Teams, Zoom, BigBluButton, Moodle), a to včetně zkoušek a konzultací.
 • Studentské praxe neprobíhají.
 • Konference je možné realizovat pouze distanční formou.
 • Je zakázáno jezdit na tuzemské i zahraniční pracovní cesty.
 • Příjezd zahraničních a pozvaných hostů je zakázán, pokud již před svým příjezdem na UP nepobývali v ČR alespoň po dobu 14 dnů.

S případnými dotazy, návrhy či připomínkami se obracejte na krizový e-mail FF UP: koronavirusnaffup@upol.cz.