Mgr. Marie Krappmann, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633258
Pracoviště:
Katedra germanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
3.41
Pracovní zařazení:
Odborný asistent
ČLÁNEK
Krappmann M. Vývoj tzv. západních variet jidiš. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2015.
Krappmann M. Die Rezeption der Theorie des radikalen Argumentativismus in der deutschsprachigen Argumentationsforschung. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2014.
Krappmann M. Ein linguistisch interessierter Hirnforscher aus Brünn - Erwin Gustav Niessl von Mayendorf. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Krappmann M. Was haben "pravdoláskař" und "Gutmensch" gemeinsam? Kontrastive Analyse zweier politisch und gesellschaftlich brisanter Ausdrücke. In . (Eds.) Germanistik interdisziplinär. Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage, Banská Bystrica 2014. 2016.
Krappmann M. Yiddish. Jazyková norma kontra jazyková ekonomie. In . (Eds.) Funkce – funkčnost – funkcionalismus. 2007.
Krappmann M. Sprachinteresse oder Sprachideologie? Missionsgrammatiken. Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. 2006.
Krappmann M. Supletivní tvary z diachronního a synchronního pohledu. In . (Eds.) Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Krappmann M. Ludwig August Frankls "Nach Jerusalem!" Über die Logik der Widersprüche und das Zerbröckeln der Metaphern. Ludwig August Frankl (1810-1894) : eine jüdische Biographie zwischen Okzident und Orient. 2016.
Krappmann M., Rinas K. Nejčastější chyby v němčině. Direkt 1 neu. 2015.
Krappmann M., Rinas K. Nejčastější chyby v němčině 2. Direkt 2 neu. 2015.
Krappmann M. Interferenzen in der Figurenrede als Stereotyp in der Darstellung slawischer Figuren. Prager deutsche, deutschböhmische und deutschmährische Literatur. Eine Neubestimmung. 2014.
Krappmann M. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk-Lejb ben Ozer: Bashraybung fun Shabtay Zwi. Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk-. 2013.
Opletalová V., Krappmann M. Julius a Otto Emil Krick. Literární procházky německou Olomoucí. 2012.
Krappmann M. Jidiš (nejen) v Čechách a na Moravě. Judaica Olomucensia. Sborník přednášek. 2006.
Krappmann M. Julius Krick. Lexikon deutschmährischer Autoren. 2003.
Krappmann M. Otto Emil Krick. Lexikon deutschmährischer Autoren. 2003.
Krappmann M. Pankraz Schuk. Lexikon deutschmährischer Autoren. 2003.
Krappmann M. Philipp Langmann. Lexikon deutschmährischer Autoren. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Krappmann M. Sprache und Demokratie. 2014.
PŘEKLAD
Prágerová V., Karlach H., Krappmann M. Nachtstücke. E.T.A. Hoffamnn: Nachtstücke. 2016.
Krappmann M., Prágerová V. Noční kousky. Noční kousky. 2016.
Procházková I., Krappmann M., Malá S., Hrdinová E. Zwischen Emigration und KZ. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.