Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2024 - 2. kolo

Pátek 14. červen 2024, 8:00

Zdroj: www.olkraj.cz

 

V rámci dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2024 je možné žádat o finanční podporu na úhradu výdajů v průběhu studijního pobytu příjemce v zahraničí (cestovní náklady, ubytování, nákup studijních materiálů, stravování, školné).  Dotace je kombinovatelná s dalšími stipendijními programy.

Žadatelem může být pouze fyzická osoba, kterou je student bakalářského či navazujícího magisterského studijního programu vysoké školy se sídlem na území České republiky, který má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje.

Přihlášky lze podávat do 28. června 2024.

Celé znění výzvy je k dispozici na tomto odkaze.

Úspěšní žadatelé mohou před odjezdem do zahraničí požádat o uznání studia v zahraničí v rámci studia na FF UP. Podmínkou pro uznání výjezdu je nahlášení výjezdu do zahraničí dle Směrnice FF UP a sestavení studijní smlouvy (tzv. Learning Agreement), který bude před odjezdem do zahraničí schválen katederním koordinátorem pro zahraničí.

Kontaktní osoba na FF UP: Jana Hořáková, j.horakova@upol.cz, zahraniční oddělení, děkanát, Křížkovského 10.

Užitečné informace o výjezdech studentů FF UP do zahraničí najdete na tomto odkaze.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)