Výzva k předkládání projektů na zahraniční mobilitu 2021

Pondělí 26. říjen 2020, 14:25

Proděkanka pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na:

zahraniční mobilitu akademických pracovníků FF UP
a
zahraničních hostů

na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Jejich realizace bude uskutečněna v závislosti na vývoji epidemiologické situace. V případě, že jste podávali žádost v loňském roce a mobilita se neuskutečnila z důvodu epidemiologické situace, prosím o sdělení paní Simoně Černé (příjezdy), Janě Hořákové (výjezdy), zda váš zájem o uskutečnění mobility trvá a případně upravte destinaci či účel cesty. Pokud jste tyto změny již avizovali, na tuto sdělení nereflektujte.

Finančně budou podpořeny tyto projekty:

1. Mobilita akademických pracovníků FF UP zaměřená na výzkum

Bude poskytnuta finanční podpora na výzkum na zahraničních institucích formou cestovního příkazu[1] za těchto podmínek:

  • Podpora musí být využita na vytvoření výstupů do prestižních zahraničních časopisů v daném oboru, které jsou preferenčně evidovány ve Scopusu nebo ve Web of Science.
     
  • Rukopis musí být odevzdán na ZO FF do půl roku od uskutečněné mobility.

 

Náležitosti žádosti: Podepsaný formulář Žádost o finanční podporu zašlete na ZO FF buď poštou, nebo e-mailem na: Jana Hořáková, děkanát FF, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, j.horakova@upol.cz) do 29. 11. 2020.

 

Formulář najdete na https://www.ff.upol.cz/zamestnanci/formulare-a-dokumenty/#c3918 .


2. Podpora výjezdů akademických pracovníků FF UP na konference v zahraničí

Bude poskytnut příspěvek na cestovní výlohy spojené s cestou a pobytem na konferenci[2] za těchto podmínek:

  • Aktivní účast na konferenci mezinárodního významu (přednesení konferenčního přípěvku, účast jako panelista v diskuzi apod.)
  • Výstupy z konference musí být publikovány v databázových časopisech  (Scopus nebo WoS)
  • Rukopis musí být odevzdán na ZO FF do půl roku od uskutečněné mobility.

Náležitosti žádosti: Podepsaný formulář Žádost o finanční podporu zašlete na ZO FF buď poštou, nebo e-mailem na: Jana Hořáková, děkanát FF, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, j.horakova@upol.cz) do 29. 11. 2020.

 

Formulář najdete na https://www.ff.upol.cz/zamestnanci/formulare-a-dokumenty/#c3918 .


 3. Podpora zahraničních hostů na FF UP a konferenční činnost

  • Podpora se poskytuje pro zvané zahraniční hosty, kteří jsou afiliováni na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti, a to formou per diems

 https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per-diem-rates-20200201_en.pdf

Přednáška se může uskutečnit formou online. V tomto případě bude odměna vyplacena jinou formou.

  • Podpora není určena na catering a propagační materiály

 

Náležitosti žádosti: Podepsaný formulář Žádost o finanční podporu zašlete na ZO FF buď poštou, nebo e-mailem na: Simona Černá, děkanát FF, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, simona.cerna@upol.cz  do   29. 11. 2020.

Formulář najdete na https://www.ff.upol.cz/zamestnanci/formulare-a-dokumenty/#c3918 .


Výsledky žádostí o zahraniční mobilitu akad. pracovníků FF UP (I., II.) a podpory zahraničních hostů na FF UP budou žadatelům zaslány elektronicky do 23. 1. 2021. U všech projektů je možné kofinancování z jiných zdrojů.

 


[1] Finanční podpora bude vázaná na schválenou mobilitu. Nevyčerpané zdroje budou vráceny do rozpočtu RP.

[2] Finanční podpora bude vázaná na schválenou mobilitu. Nevyčerpané zdroje budou vráceny do rozpočtu RP.

Zpět