Možnost stáže v programech Kremlin Watch a Red Watch Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

čtvrtek 26. září 2019, 16:13

Vážení studenti,

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty vypsalo stáž do programu Kremlin Watch a do programu Red Watch. Termín odevzdání přihlášek je 6. a 20. října, 2019.

Kremlin Watch je strategický program Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, který má za cíl rozkrývat a čelit jednotlivým nástrojům ruské hybridní války zaměřené proti liberálně-demokratickému systému. Program se rovněž zabývá monitorováním a analyzováním české extremistické a dezinformační scény.

Nabízíme možnost zapojení se do příprav odborných podkladů Programu v rámci studia dezinformačních kampaní, ochrany bezpečnosti v kybernetickém prostoru či investigacích v online i offline prostoru. Mimo to nabízíme možnost podílet se na přípravě veřejných i neveřejných akcí, či zapojení do administrativní podpory Koodinátorky programu Kremlin Watch.

Program Red Watch se bude zaměřovat na analyzování a čelení nepřátelskému vlivu Čínské lidové republiky. Studentům nabízíme možnost zapojit se do činností týmu ať se jedná o analyzování vlivu ČLR v ČR a Evropě, podíl na přípravě odborných podkladů týkajících se vlivu ČLR v ČR a Evropě, či podíl na přípravě a realizaci akcí Centra spojených s touto problematikou.

Pro více informací o stážích navštivte naše webové stránky https://www.evropskehodnoty.cz/rozsirujeme-tym/, Přihlašovací formulář ke stáži v programu Kremlin Watch naleznete zde. Přihlašovací formulář ke stáži v programu Red Watch naleznete zde.

Těšíme se na vaše přihlášky a případnou budoucí spolupráci.

 

Kontakt:
Karolína Miksová
Office Assistant
karolina.miksova@evropskehodnoty.cz
+420 605 037 440

Zpět