Sdělení děkana FF UP Jana Stejskala

Čtvrtek 9. květen 2024, 14:39

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, studentky a studenti, zaměstnankyně a zaměstnanci Filozofické fakulty UP!


V uplynulých dvou letech jsme společně vyvinuli mimořádné úsilí věnované záchraně vzdělanostní podstaty naší společnosti a jedinečných hodnot, které reprezentují vysoké školy i naše fakulta. Stáli jsme v popředí revolty kulminující na podzim loňského roku, iniciovali jsme hnutí s tisíci podpisů a ústící v důstojný, a přitom razantní pochod Prahou pod hlavičkou uskupení Hodina pravdy. Vyjednávali jsme s ministry a předsedy stran a nadále naše poselství a varování šíříme. Děkuji vám všem za vaši neutuchající energii a podporu.

Nyní vás v roli předsedy Asociace děkanů filozofických fakult, která byla svěřena do Olomouce, s pokorou žádám o další krok společného konání.

Přes vládní priority a sliby z ministerstva školství doposud nedorazila ani smluvená kompenzace podfinancovaných fakult a oborů. Nejen my, ale celé vysoké školství ztrácí schopnost absorbovat silné nastupující ročníky či uspět v mezinárodní konkurenci. Nedůstojné mzdy jsou pod úrovní nekvalifikovaných profesí, generace budoucích akademiků, nyní doktorandů či talentů ve vyšších ročnících magisterského studia, nedokáže plánovat odborně zaměřenou kariéru s dluhem přenášeným na vlastní rodinu. Z našich řad odcházejí další expertky a experti, jejichž specializace a erudice byla budována celá desetiletí, protože neunesli životní náklady s platem vysokoškolského pedagoga. Tato situace není nová, ale postupně se mění v kolaps celého systému.

Ve spolupráci s přáteli z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a dalších pracovišť proto připravujeme apel během vyjednávání státního rozpočtu. Apel na společenskou zodpovědnost. Apel na to, aby vláda konečně podpořila inovační potenciál, který nabízíme, a vzdělanost, již pěstujeme ve prospěch budoucnosti této země.
Pro stabilizaci a rozvoj univerzit chybí každoročně více než 10 mld. Kč.

Ve shodě s Radou vysokých škol a Českou konferencí rektorů žádáme po Vládě České republiky v této strategicky významné záležitosti o okamžité řešení. Pro zdůraznění tohoto požadavku se sejdeme 3. června 2024 v Praze na akci nazvané příznačně Kolaps systému. Informace budou postupně detailizovány na webových stránkách www.hodinapravdy.cz a na adrese facebookové události.

Úsilí o pozitivní změnu nevzdáme a nevyměníme za pohodlí a kompromisy!

Prosím, spojme své síly ještě jednou a stůjme si za legitimními požadavky, které se netýkají jen nás, ale jsou v zájmu celé české společnosti a jejího směřování.


Jan Stejskal, děkan FF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)