Volná místa v kurzu PC gramotnost pro politology

úterý 20. únor 2018, 21:23

Milí studenti,

dovoluji si Vás upozornit na několik posledních volných míst v kurzu PC gramotnost pro politology (KPE/PGP) a to v odpoledním semináři od 15:00 do 16:30.

Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností v práci s textem, číselnými daty apod. a jejich efektivní zpracování a vizualizaci, a to za pomoci běžných kancelářských programů sady MS Office a jiných běžně dostupných nástrojů. Nedílnou součástí je provázání s kurzy metod Mgr. Lyska, tzn. převod, zpracování, vizualizace a prezentace dat ze statistických programů.

Kurz je vhodný i pro začátečníky.

Pro zájemce viz sylabus kurzu v příloze této zprávy, po přihlášení na kurz též informace na moodlu, případně po osobním dotázání na e-mailové adrese michal.soukop@upol.cz.

Michal Soukop