Výběrové řízení Erasmus+ pro AR 2019–2020

čtvrtek 6. prosinec 2018, 9:31 – Text: Martin Petlach

Milé studentky, milí studenti,

v příloze této zprávy naleznete zmíněný seznam partnerských univerzit katedry, na které je možné vycestovat skrze program Erasmus+. Stále však probíhá dokončování administrace formalit s univerzitou v anglickém Lincolnu, v okamžiku, kdy bude vše dokončeno, bude v aplikaci (erasmusplus.upol.cz) otevřeno samotné výběrové řízení s možností podat si přihlášku. V aplikaci poté rovněž naleznete shrnutí všech důležitých dat a informací. V případě dotazů můžete kontaktovat koordinátora Erasmus+ pro vyjíždějící studenty.

Pěkně zdraví
Martin Petlach

Zpět