Promoce

Promoce absolventů z roku 2020 a z roku 2021

Vážené absolventky, vážení absolventi bakalářského a navazujícího magisterského studia FF UP, 
blahopřejeme Vám k Vašemu studijnímu úspěchu.

Bohužel i nadále platí, že z důvodu epidemické situace v ČR se slavnostní promoce absolventů, které se obvykle konají v měsíci únoru (t.j v únoru 2021), nebudou realizovat.

Absolventi z května/června 2020, ze srpna/září 2020, i absolventi z ledna 2021 mohou své diplomy získat po dohodě se svou studijní referentkou.

Absolventy, kteří mají o promoce stále zájem, budeme s ohledem na aktuální situaci informovat, zda tento slavnostní akt proběhne už v červenci 2021.

Absolventi, kteří již uhradili příslušný poplatek, si mohou:

  1. nechat poplatek „převést“ na další termín v roce 2021;
  2. požádat o jeho navrácení e-mailem (studijni.ff@upol.cz). Částka bude poukázána na účet, z něhož byla uhrazena.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hodně štěstí ať už v dalším studiu nebo v zaměstnání.


Poplatek

Poplatek za úkony spojené s organizací promocí činí 500,-Kč a můžete jej uhradit bankovním převodem na číslo účtu UP: 19-1096330227/0100, v.s.: 29001.

Doklad o zaplacení poplatku předložíte až v den konání promoce.

O promocích

Historický vývoj vysokých škol (a zejména univerzit) od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů – rektora a děkanů), imatrikulaci (zápis nových posluchačů) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech, kteří jsou nazýváni latinskými tituly.
Jedná se o akademické funkcionáře:

  1. Rektor – nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem „Magnificence“ (z lat. „magnificens“ - velkolepý)
  2. Děkan – nejvyšší představitel fakulty vysoké školy je titulován „Spectabilis“ (lat. slovutný).
  3. Promotor – akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem „Honorabilis“ (lat. ctihodný).
  4. Pedel – osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. „pedellus“ - ten, kdo zve).

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. „talaris“ - sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity (1573 až 1860), jejíž originál vlastní univerzita v Innsbrucku. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a pak žezla fakultní. Při promočním aktu se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

V průběhu promoce účastníci uslyší fanfáry od autorů Jaroslava Kvapila, Pavla Čotka a Jana Vičara, českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur... 

Video a fotografie

Videozáznam a fotografie z promočních aktů jsou pro Vás
ke stažení zdarma

kontakt ohledně videa a fotografií:
e-mail: promoceff@upol.cz
tel.: 585 633 066

Ukázka videa z promocí