Ukončená habilitační a profesorská řízení

2024

Habilitační řízení Mgr. Richard Změlík, PhD. v oboru Teorie literatury
informace o habilitačním řízení
Řízení bylo projednáno na zasedání VR FF UP dne 5. 6. 2024.

2023

Habilitační řízení Mgr. Jana Čížka, Ph.D., v oboru Filozofie
Informace o habilitačním řízení
Řízení bylo projednáno na zasedání VR FF UP dne 1. 11. 2023

Habilitační řízení Mgr. Tomáše Šmída, Ph.D., v oboru Politologie
Informace o habilitačním řízení 
Řízení bylo projednáno na zasedání VR FF UP dne 1. 2. 2023 – zápis z VR FF UP

Habilitační řízení Mgr. Miroslava Tížika, PhD., v oboru Sociologie
Informace o habilitačním řízení 
Řízení bylo projednáno na zasedání VR FF UP dne 10. 5. 2023 – zápis z VR FF UP

2022

Řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Marka Otiska, Ph.D., v oboru Filozofie (Informace o uchazeči
Doporučující dopisy 
Stanovisko hodnotící komise 
Projednáno na zasedání VR FF UP dne 4. 5. 2022 - zápis z VR FF UP

2021

řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Jana Váně, Ph.D., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)
Doporučující dopisy 
Stanovisko hodnotící komise
projednáno 1. 12. 2021 - zápis z VR FF

habilitační řízení Mgr. Jana Kalendy, Ph.D., v oboru Andragogika
informace o habilitačním řízení 
projednáno 6. 10. 2021 - Zápis VR FF UP

habilitační řízení Joanny Ut-Seong Sio, v oboru Obecná lingvistika 
informace o habilitačním řízení
projednáno 6. 10. 2021 - Zápis VR FF UP 

habilitační řízení PhDr. Josefa Bernarda, Ph.D., v oboru Sociologie
informace o habilitačním řízení
projednáno 5. 5. 2021 - Zápis VR FF UP

habilitační řízení PhDr. PaedDr. Miloslava Vondráčka, Ph.D., v oboru Český jazyk
informace o habilitačním řízení
projednáno 5. 5. 2021 - Zápis VR FF UP

habilitační řízení Mgr. Kataríny Beňové, PhD., v oboru Dějiny výtvarných umění
informace o habilitačním řízení
projednáno 3. 3. 2021 - Zápis VR FF UP 

2020

řízení ke jmenování profesorem doc. Martina Cajthamla, v oboru Filozofie (informace o uchazeči)
Doporučující dopisy
Stanovisko komise
projednáno 4. 11. 2020 - Zápis VR FF UP 

habilitační řízení PhDr. Květuše Kunešové, Ph.D., v oboru Teorie literatury (informace o uchazeči)
habilitační práce Chronotop exilu (Studie temporality a spaciality v quebecké migrantské literatuře: Emile Ollivier a Dany Laferrière)
posudky oponentů:
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D., FF MU v Brně
doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D., FF UK v Praze
doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D., FF UP v Olomouci
- Stanovisko habilitační komise
projednáno 4. 11. 2020 - Zápis VR FF UP 

habilitační řízení Mgr. Romana Trušníka, Ph.D., v oboru Dějiny anglické a americké literatury 
Informace o průběhu habilitačního řízení
projednáno 4. 11. 2020 - Zápis VR FF UP 

habilitační řízení Mgr. Dana Faltýnka, Ph.D., v oboru Obecná lingvistika (informace o uchazeči)
habilitační práce Co kóduje genetický kód
posudky oponentů:
prof. Alexander Bolshoy, Ph.D., FF UP Olomouc 
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., FF UK Bratislava
doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc., FF UK Praha
- Stanovisko habilitační komise
projednáno 30. 9. 2020 - zápis z VR FF

habilitační řízení Mgr. Tomáše Jirsy, Ph.D., v oboru Teorie literatury (informace o uchazeči)
habilitační práce Portrét a jeho tvořivé deformace mezi modernismem a digitální současností 
posudky oponentů:
doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D., VŠUP Praha
prof. PhDr. Michal Peprník, Dr., FF UP Olomouc
Dr Peter Zusi, University College London
- Stanovisko habilitační komise
projednáno 30. 9. 2020 - zápis z VR FF

habilitační řízení PhDr. Romana Procházky, Ph.D., v oboru Klinická psychologie (informace o uchazeči)
habilitační práce Průniky psychofyziologie a psychoterapie
posudky oponentů:
doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., Ordinace klinické psychologie a psychoterapie
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., FF OU Ostrava
doc. PhDr. Vladimír Řehan, FF UP Olomouc
- Stanovisko habilitační komise
projednáno 30. 9. 2020 - zápis z VR FF

habilitační řízení Mgr. Pavlíny Flajšarové, Ph.D., v oboru Dějiny anglické a americké literatury (informace o uchazeči)
habilitační práce Diaspora in the Fiction of Andrea Levy
posudky oponentů:
prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr., FF UP Olomouc
doc. Jakub Guziur, Ph.D., PdF OU
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc., PdF UHK
projednáno 3. 6. 2020 - zápis z VR FF

habilitační řízení PhDr. Martina Kopeckého, Ph.D., v oboru Andragogika (informace o uchazeči)
habilitační práce Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou: Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu
posudky oponentů:
doc. Miroslav Dopita, Ph.D., FF UP Olomouc
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., PdF TU Trnava
doc. Petr Novotný, Ph.D., FF MU Brno
projednáno 3. 6. 2020 - zápis z VR FF

habilitační řízení Mgr. Karla Kouby, M.A., Ph.D., v oboru Politologie (informace o uchazeči)
habilitační práce Electoral Institutions and Political Behavior: New Theoretical and Methodological Perspectives (soubor uveřejněných vědeckých prací s komentářem)
posudky oponentů:
Filip Kostelka, Ph.D., University of Essex
doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
prof. Dr. Miroslav Novák, CEVRO Institut Praha
projednáno 3. 6. 2020 - zápis z VR FF

2019

habilitační řízení Mgr. Ivony Barešové, Ph.D., v oboru Obecná jazykověda (informace o uchazeči)
habilitační práce Japanese Given Names: A Window Into Contemporary Japanese Society
PhDr. Karel Fiala, CSc., prof. em.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D., FF UK Praha
prof. Zdeňka Švarcová, Dr., FF UK Praha
projednáno 29. 5. 2019 - zápis z VR FF

řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. phil. PhDr. Karstena Rinase v oboru Německý jazyk (informace o uchazeči)
projednáno 29. 5. 2019 - zápis z VR FF

habilitační řízení Mgr. Jany Spáčilové, Ph.D., v oboru Muzikologie (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc., PdF UHK Hradec Králové
prof. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D., Univerzita v Hullu, Velká Británie
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D., FF MU Brno
projednáno 6. 3. 2019 - zápis z VR FF

řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Tomáše Nejeschleby, Ph.D., v oboru Filozofie (informace o uchazeči)
projednáno 6. 3. 2019 - zápis z VR FF

2018

Habilitační řízení v oboru Klinická psychologie (5. 12. 2018, 11h):
PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D. (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., I. Neurologická klinika LF MU Brno
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., PedF MU Brno
prof. PhDr. Jiří Šípek, Ph.D., FF UK Praha
habilitační práce https://obd.upol.cz/id_publ/333136836
Projednáno 5. 12. 2018 - zápis z VR FF

Habilitační řízení v oboru Filozofie (5. 12. 2018, 13h):
Mgr. Jakub Jinek, Ph.D. (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
doc. Martin Cajthaml, Ph.D., CMTF UP Olomouc
doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc., UJEP Ústí nad Labem
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD., UMB Banská Bystrica
habilitační práce https://obd.upol.cz/id_publ/333174288
Projednáno 5. 12. 2018 - zápis z VR FF

habilitační řízení v oboru Politologie
PhDr. JUDr. Marek Čejka, Ph.D. (informace o uchazeči
posudky oponentů:
prof. Pavel Barša, Ph.D., FF UK Praha
doc. Mgr. Attila Kovács, PhD., FF UK Bratislava
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D., HTF UK Praha
habilitační práce https://obd.upol.cz/id_publ/333174291
projednáno 17. 10. 2018 - zápis VR FF

habilitační řízení v oboru Andragogika
PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D. (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc., Policejní akademie ČR
prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc., Pdf UHK Hradec Králové, PdF UP Olomouc
doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., FVP SU Opava 

projednáno 17. 10. 2018 - zápis VR FF

řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie
doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (informace o uchazeči)

projednáno 17. 10. 2018 - zápis VR FF

2017

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. (FF UP Olomouc)
(info o uchazeči)
posudky:
doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc. (emeritus, Sociologický ústav SAV Bratislava)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (FHS UK Praha)
prof. Ing. František Zich, DrSc. (Vysoká škola finanční a správní Praha)

Projednáno VR FF dne 8. 11. 2017 (zápis z VR FF).

PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. (FF ZČU Plzeň)
(info o uchazeči)
posudky:
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (ÚSL SAV Bratislava)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. (FPE ZČU Plzeň)

Projednáno VR FF dne 8. 11. 2017 (zápis z VR FF).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)