Přijímací řízení do doktorského studia

Doktorské studijní programy a termíny přijímaček

V akademickém roce 2018/19 bude Filozofická fakulta UP v Olomouci otevírat studium v níže uvedených akreditovaných doktorských studijních programech:

KatedraObor DSPDélka studiaTermín přijímacího řízení **
anglistiky a amerikanistiky Anglická a americká literatura321.6.2018,14h,K10 3.16
Anglický jazyk425.6.2018,10.30h
aplikované ekonomieEkonomicko-manažerská studia411.6.2018,10h,K12  1.22
asijských studiíJazyky a kultura Číny a Japonska48.6.2018,14:30h
bohemistiky  Česká literatura326.6.2018,13h,K10 1.35
Český jazyk325.6.2018,10h, K10 1.35
Teorie literatury313.6.2018,14h
dějin uměníTeorie a dějiny výtvarných umění311.6.2018,13h,UC
divadelních a filmových studiíTeorie a dějiny literatury, divadla a filmu326.6.2018,10h,UC
filozofie Filozofie426.6.2018
Philosophy *326.6.2018
germanistiky Německá literatura427.8.2018,14:30, K10 3.49
Německý jazyk415.6.2018,10h, K10 4.61
historie  České dějiny327.6.2018,9h,HR
Obecné dějiny327.6.2018,9h,HR
History *327.6.2018,9h,HR
muzikologieTeorie a dějiny hudby3n/a
nederlandistikyNizozemská filologie44.6.2018,15h,K14  1.15
obecné lingvistikyObecná jazykověda a teorie komunikace321.6.2018
politologie a evropských studií Politologie414.6.2018,14:30h,KB 2.31
Political Science *314.6.2018,14:30h,KB 2.31
psychologie   Clinical Psychology *318.6.2018,9h,VO
Educational Psychology *318.6.2018,9h,VO
Klinická psychologie318.6.2018,9h,VO
Pedagogická psychologie318.6.2018,9h,VO
romanistiky Románské jazyky421.6.2018,15:30h,K10
Románské literatury45.6.2018,15h,K10 1.50
slavistiky  Ruská literatura4n/a
Ruský jazyk422.6.2018,9:30h,K10 4.28
Srovnávací slovanská filologie422.6.2018,12h
sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie     
Andragogika421.6.2018,12h,SV 4.08
Andragogy *421.6.2018,12h,SV 4.08
Kulturní antropologie46.6.2018,13:30h
Cultural Anthropology *46.6.2018,13:30h
Sociologie325.6.2018,13h,SV 4.08
Sociology *325.6.2018,13h,SV 4.08
mediálních a kulturálních studií
a žurnalistiky
Mediální a kulturální studia415.6.2018,10h

* placené studium v angličtině
** "datum, čas, budova místnost" - zkratky budov a umístění kateder FF UP , pokud není uvedena budova a místnost, konají se přijímací zkoušky v prostorách příslušné katedry. Informace poskytne sekretářka katedry
HR - Na Hradě 5  

Upřesnění k doktorským programům

Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Standardní doba doktorského studia je 3 nebo 4 roky, záleží na akreditaci daného oboru ve formě prezenční a kombinované. Studenti prezenční formy DS pobírají měsíční stipendium. Studium se realizuje formou seminářů. V průběhu studia je student povinen vykonat zkoušku ze světového jazyka, zkoušku z filozofie a další dílčí zkoušky vyplývající z daného oboru. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“, uváděné za jménem).

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.