Aktuální epidemiologická situace na fakultě

Od 11. září se provoz Filozofické fakulty UP řídí fakultním koronavirovým semaforem.

 Aktuální stupeň rizika je 1, tedy výskyt nákazy bez komunitního přenosu

 • Výuka na fakultě je omezena na maximálně 100 osob najednou v jedné místnosti, a to v případech, kdy jsou zajištěny dvoumetrové rozestupy či přítomné osoby mají roušku).
 • Ve společných prostorách je povinné nosit roušky (při výuce je rouška povinná).
 • Doporučujeme dodržovat dvoumetrové rozestupy.
 • Doporučujeme omezit pořádání hromadných akcí.
 • Je doporučeno maximálně omezit tuzemské pracovní cesty do oblastí s vysokým rizikem nákazy (dle aktuální epidemiologické situace v ČR).
 • Zahraniční pracovní cesty se řídí aktuální situací vcílové zemi (seznam zemí podle rizika nákazy).


Bez ohledu na stupeň fakultního semaforu mají do budov FF UP zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Všichni studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění COVID 19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách FF UP,
 • navštívit nebo kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. V případě nutnosti kontaktovat oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc (nejprve telefonicky na 588 445 855; email: urgent@fnol.cz)
  • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat koordinátora pro COVID 19 na FF UP – prod. Ondřeje Molnára na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 633 105.
 • Povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem COVID 19, např. nařízenou karanténu.