Mgr. Alžběta Peštová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633209

Katedra germanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.36

Vědecký pracovník v oboru filologie

VYBRANÉ PUBLIKACE
Rossípalová A. Das Bild des Ersten Weltkriegs und seiner Folgen im deutsch-böhmischen Roman Kinder einer Stadt von Hans Natonek. In Horňáček M., Voda Eschgfäller S., Peštová A. (Eds.) Der erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. Eine Bestandaufnahme. 2017. (KAPITOLA V KNIZE)
KNIHA - CELEK
Tichák V., Rossípalová A., Kolek V., Peštová A., Merz CM., Cieslarová M., Hynešová M., Rubáš M., Pýchová B. Vom Nutzen diskursanalytischer Verfahren. In Horňáček M., Krappmann J., Rinas K. (Eds.) 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
PROJEKT
Krappmann J., Peštová A. Der I. Weltkrieg und seine Nachwirkungen in der regionalen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. Deutsches Bundesministerium für Kultur und Medien - Bundeskanzleramt. 2013.
PŘEKLAD
Peštová A. Inkvizitor. Půlnoční povídky. Podivuhodné příběhy. 2015.
Peštová A. Josef Durdík: Poetik als Ästhetik der Dichtkunst. Texte der formalistischen Ästhetik. Eine Quellenedition zu Johann Friedrich Herbart und zur Herbartianischen Theorietradition. 2019.
Peštová A. Halluzinationen. Antologie německé moravské literatury. 2014.
Peštová A. Das Tulpenlicht. Antologie německé moravské literatury. 2014.
Peštová A. Otakar Zich: Die ästhetischen Wahrnehmung der Musik. Texte der formalistischen Ästhetik. Eine Quellenedition zu Johann Friedrich herbart und zur Hernatianischen Theorietradition. 2019.
Peštová A. Otakar Zich: Von den dichterischen Typen. Texte der formalistischen Ästhetik. Eine Quellenedition zu Johann friedrich Herbart und zur Herbatianischen Theorietradition. 2019.
Peštová A. Byzantská mince. Půlnoční povídky. Podivuhodné příběhy. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Voda Eschgfäller S., Peštová A. Sechs Fragen an Österreich-Bibliotheken. Vermittlung österreichischer Literatur in Osteuropa. Jelinek Jahrbuch. Elfriede Jelinek-Forschungszentrum 2012. 2012.
Peštová A. Impresionismus v pojetí Hermanna Bahra a jeho varianty na příkladech moravské německé literatury. In Gilk E. (Eds.) Impresionismus v české kultuře 1880-1920. 2020.
Peštová A. Frühe Moderne in Mähren. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. 2017.
Peštová A. Patriotische und religiöse Momente im Roman Die einsame Flamme von Rudolf Jeremias Kreuz. Der Erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens. 2017.
Peštová A. Věčné mládí a smrt. Motiv ostrova jako prostředek kritiky secesních ideálů. In Hrabal J. (Eds.) Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. 2020.
Peštová A., Krappmann J. Frühe Moderne in Böhmen. Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. 2017.
Motyčka L., Peštová A. Předmluva. Eugen Schick: Z tichých uliček a o malých lidech. 2015.
ČLÁNEK
Peštová A. Mittelachsenlyrik. Die Rezeption von Arno Holz in Böhmen und Mähren. Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien. 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Peštová A. Eugen Schick als Vermittler der Wiener Kultur. In Kriegleder W., Andrea S. (Eds.) Kulturelle Zirkulation im Habsburgerreich. Der Kommunikationsraum Wien. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.