Informace pro absolventy ze srpna/září 2019 a budoucí absolventy z ledna 2020

úterý 3. září 2019, 12:28

Absolventi ze srpna/září 2019, kteří se nezúčastní promocí v únorovém termínu si mohou diplomy vyzvedávat na studijním oddělení u své studijní referentky v době úředních hodin nebo po předchozí domluvě od října 2019.

Promoce absolventů z ledna 2020 (případně ze srpna/září 2019) se budou konat v týdnu od 10. února 2020 v aule Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, Olomouc.

Máte-li zájem o registraci účasti na únorových promocích, kontaktujte nejpozději do 24. 1. 2020 svou studijní referentku.
 
Přesný harmonogram únorových promocí bude zveřejněn do 29. 1. 2020 na https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/promoce/ .

Poplatek za úkony spojené s organizací promocí činí 500,-Kč a můžete jej uhradit bankovním převodem na číslo účtu UP: 19-1096330227/0100, v. s.: 29001.

Doklad o zaplacení poplatku předložíte až v den konání promoce!!!

Zpět