Oddělení infrastruktury

Ing. Pavel Absolon
vedoucí Oddělení infrastruktury
tel.: 585 633 051
e-mail: pavel.absolon@upol.cz

Mgr. Lucie Měsícová
manažerka Uměleckého centra UP
tel.: 585 633 099
e-mail: lucie.mesicova@upol.cz

Mgr. Eva Pospíšilová
asistentka Oddělení infrastruktury
tel.: 585 633 042
e-mail: eva.pospisilova@upol.cz 

Luděk Kyselý
tel.: 585 633 069
email: ludek.kysely@upol.cz

 • provozní technik budov Křížkovského 10, 12, 14 a Na Hradě 5

Referát provozu

Činnosti: vrátnice (ostraha), úklid, inventarizace majetku a FaMa.

Mgr. Eva Pospíšilová
vedoucí Referátu provozu
tel.: 585 633 042
e-mail: eva.pospisilova@upol.cz 

Telefony a provoz vrátnic

Adresa Telefon Provoz
Křížkovského 10 585 633 400 nepřetržitý provoz
Konvikt - Umělecké centrum UP
Univerzitní 3 - 5
585 633 100 7.00–22.00h v prac. dny
Na Hradě 5 585 633 900 6.00–21.00h v prac. dny
tř. Svobody 8 585 631 114 6.00–21.00h v prac. dny
tř. Svobody 26 585 633 200 6:00-21:00h v prac. dny
Vodární 6 585 633 600 7.00–21.00h v prac. dny

Personální obsazení vrátnic

Křížkovského 10 Bočková Vladimíra tel.: 585 633 400
  Foret Vladimír  
  Hédl Pavel  
  Mráček Jiří  
  Lahner Martin  
  Pohlídalová Renáta  
Konvikt - UC UP Červinková Petra tel.: 585 633 100
  Hamplová Vlasta  
  Mráček Jaroslav  
  Smetana Jiří  
tř. Svobody 8   tel.: 585 631 114
tř. Svobody 26 Červinková Dáša tel.: 585 633 200
  Trnová Helena  
Na Hradě 5 Havlíček Cyril tel.: 585 633 900
  Toman Miroslav  
Vodární 6  Rozmanová Jana tel.: 585 633 600
  Trachtulec Radek  

Referát technické podpory

Činnosti: podpora fakultních a katederních akcí, videozáznamy, fotodokumentace, proškolování, technické konzultace a poradentsví při nákupech, správa hardware, software, webu.
Sídlo: Křížkovského 10
Vedoucí: Mgr. Petr Jančík, tel.: 58563 3041
Zástupce: Medard Kuřímský, tel.: 58563 3049

Služby referátu technické podpory

servisff.upol.cz - obsahuje: ◘fotky a záznamy z promocí, ◘bazar majetku FF UP, ◘přenosy z akademického senátu

Nabídka služeb Referátu technické podpory (verze pro tisk)

Podpora pro pořádání konferencí, přednášek a seminářů

 • zajištění propagace a navigace - zapůjčení stojanů (formát A4 a A1 - tzv. áčka)
 • grafické zpracování navigace
 • možnost uskutečnění online přenosu z vybraných učeben FF
 • zapůjčení techniky: - dataprojektory, notebooky, projekční plátna, ozvučovací aparatura, digitální fotoaparáty
 • technická pomoc - obsluha techniky, příprava prezentací
 • umístění propagačních materiálů na informační panely FF UP
 • fotodokumentace, videozáznamy, zvukové záznamy
 • fyzická pomoc - příprava místností (úpravy počtu stolů, instalace projekčních pláten ...), instalace navigačních cedulí a stojanů v prostorách FF
 • technická podpora při pronájmech auly FF a dalších učeben
  Požadavky na techniku v aule (formulář), Pravidla pronájmu auly

Mgr. Petr Jančík
vedoucí referátu technické podpory
tel.: 585 633 041
e-mail: p.jancik@upol.cz

 • zabezpečení fakultních akcí - konference, semináře, přednášky...
 • konzultace pro nákup přístrojů
 • proškolování jednotlivých pracovníků 
 • propagace fakultních akcí na infopanelech
 • nastavení prístupových práv do učeben

Sekce audiovizuální techniky

 • zabezpečení provozu učeben, poslucháren, auly
 • záznamy a ozvučení přednášek, konferencí, tvorba výukových videoprogramů
 • fotodokumentace, zhotovování fotoreprodukcí, digitalizace
 • digitalizace analogového materiálu (obraz i zvuk)
 • proškolování pracovníků, technické konzultace při nákupu přístrojů 
 • on-line přenos z vybraných učeben

Mgr. Vojtěch Duda
fotograf, grafik
tel.: 585 633 066
e-mail: vojtech.duda@upol.cz

 • tvorba navigačních cedulek
 • fotodokumentace
 • grafické materiály
 • reprodukce - digitalizace obrazového materiálu
 • zabezpečování fakultních akcí - konference, semináře, přednášky...
 • propagace na Facebooku

RNDr. Milan Kocian
audiovizuální technik
tel.: 585 633 045
e-mail: milan.kocian@upol.cz

 • zvukové a videozáznamy
 • digitalizace analogových a video záznamů
 • nahrávání televizního vysílání - pozemní vysílání 
 • digitalizace fotonegativů

Josef Kuba
audiovizuální technik
tel.: 585 633 096
e-mail: josef.kuba@upol.cz

 • správa AV techniky v budově UC UP (Konvikt)
 • digitalizace analogových audio a video záznamů
 • videozáznamy

Bedřich Horký
odborný technik AV, IT
tel.: 585 633 065
e-mail: bedrich.horky@upol.cz

 • zapezpečování provozu učeben, poslucháren, auly
 • správa techniky v budově FF 
 • správa a aktualizace infopanelů FF
 • ozvučení akcí FF UP
 • servis a údržba dataprojektorů

Sekce IT

 • správa a servis hardware a software
 • poradenství při nákupech
 • správa webu a Courseware
 • Online & IT služby
  • Nabízíme možnost využití fakultního serveru, např. podporu platforem WordPress, Joomla nebo Moodle.
  • Možnost využít DMS (Alfresco), zálohování dat apod.
  • NB: některé služby spojené s provozem fakultního serveru mohou být zpoplatněné, většinou jednorázově.
  • Pro možnost instalace produktů Microsoft kontaktujte své IT správce.   
 • Na stránkách http://servisff.upol.cz najdete mimo jiné:
  • sekci BAZAR,
  • online přenosy,
  • audiovizuální záznamy z promocí FF
  • a další užitečné informace 

Medard Kuřímský
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 049
e-mail: medard.kurimsky@upol.cz

 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Kat. anglistiky a amerikanistiky
 • Kat. dějin umění
 • Kat. divadelních a filmových studií
 • Kat. muzikologie
 • Kat. slavistiky

Miroslav Lupečka
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 047
e-mail: miroslav.lupecka@upol.cz

 • Kat. aplikované ekonomiky
 • Kat. filozofie
 • Kat. mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
 • Kat. nederlandistiky
 • Kat. obecné lingvistiky
 • Kat. politologie a evropských studií
 • Kat. romanistiky

Aleš Vánský
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 059
e-mail: ales.vansky@upol.cz

 • Kat. bohemistiky
 • Děkanát
 • Kat. historie
 • Kat. germanistiky
 • Kat. klasické filologie
 • Oddělení infrastruktury
 • Studijní oddělení

Marek Smékal
sam. správce lokální sítě
tel.: 585 633 040
e-mail: marek.smekal@upol.cz

 • Centrum jazykového vzdělávání
 • Centrum judaistických studií
 • Kat. asijských studií
 • Kat. psychologie
 • Kat. sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Zdeněk Pospíšil
redaktor websystému
tel.: 585 633 048
e-mail: zdenek.pospisil@upol.cz

 • redaktor fakultních, zčásti katederních a jiných (konferenčních, DSP, filologická centra) stránek v typo3
 • správa některých stránek ve WordPress

Viktor Kočí
samostatný správce počítačové sítě - metodik
tel.: 585 631 866
e-mail: viktor.koci@upol.cz

 • správa fakultních serverů
 • administrace moodle, joomla, wordpress, alfresco, CCTV systém
 • správa učeben z projektu IFIT
 • Sharepoint
 • cloudové úložiště

Referát údržby

Činnosti: údržba, nákupy, autoprovoz.

Pavel Hampl
vedoucí Referátu údržby
tel.: 734 172 485, 585 633 044
email: pavel.hampl@upol.cz

 • běžná údržba budov FF

Pavel Hampl ml.
tel.: 585 633 846
e-mail: p.hampl@upol.cz

 • stavební údržba budov FF

 


Lubomír Malíšek
tel.: 585 633 070
e-mail: lubomir.malisek@upol.cz

 • elektroúdržba

 


Miloslav Maťátko
zahradník
te.: 585 633 068
e-mail: miloslav.matatko@upol.cz

 • údržba zahrad a zeleně
   

Aleš Sohlich
údržbář budov
tel.: 585 633 400
e-mail: ales.sohlich@upol.cz

 

 


Referát rekonstrukce

Ing. Jiří Chmel
technik přípravy staveb
tel.:
e-mail: jiri.chmel@upol.cz 

Ing. Luděk Prudký
stavební technik
tel.: 585 633 043
e-mail: ludek.prudky@upol.cz