Oddělení infrastruktury

Ing. Pavel Absolon
vedoucí Oddělení infrastruktury
tel.: 585 633 051
e-mail: pavel.absolon@upol.cz

Mgr. Bc. Adéla Hazuchová
manažerka Uměleckého centra UP
tel.: 585 633 099
e-mail: adela.hazuchova@upol.cz

Mgr. Eva Pospíšilová
sekretářka
tel.: 585 633 042
e-mail: eva.pospisilova@upol.cz 

Referát provozu

Činnosti: vrátnice (ostraha), úklid, inventarizace majetku a FaMa.

Marcel Pavlík
vedoucí Referátu provozu
tel.: 585 633 046, 605 532 034
e-mail: marcel.pavlik@upol.cz 

Telefony vrátnic

Konvikt - Umělecké centrum UP
Univerzitní 3 - 5
585 633 100
Křížkovského 10585 633 400
Na Hradě 5585 633 900
tř. Svobody 8585 631 114
tř. Svobody 26585 634 111
Vodární 6585 633 600

Vrátné/í

Křížkovského 10Foret Vladimírtel.: 585 633 400
Sohlich Aleš
Mráček Jiří
Lahner Martin
Červinková Petra
Bočková Vladimíra
Hédl Pavel
Pohlídalová Renáta
Konvikt - UC UPHamplová Vlastatel.: 585 633 100
Černá Zuzana
Smetana Jiří
Mráček Jaroslav
tř. Svobody 8Wyvial Jaromírtel.: 585 631 114
Na Hradě 5Toman Miroslavtel.: 585 633 900
Havlíček Cyril
Vodární 6 Rozmanová Janatel.: 585 633 600
Trachtulec Radek
tř. Svobody 26Trnová Helenatel.: 585 634 111
Červinková Dáša

Referát rekonstrukce

Ing. Jiří Chmel
technik přípravy staveb
tel.:
e-mail: jiri.chmel@upol.cz

Ing. Luděk Prudký
stavební technik
tel.: 585 633 043
e-mail: ludek.prudky@upol.cz

Referát technické podpory

Činnosti: podpora fakultních a katederních akcí, videozáznamy, fotodokumentace, proškolování, technické konzultace a poradentsví při nákupech, správa hardware, software, webu.
Sídlo:
tř Svobody 26
Vedoucí: Mgr. Petr Jančík, tel.: 58563 3041
Zástupce: Medard Kuřímský, tel.: 58563 3049


servisff.upol.cz
- obsahuje fotky a záznamy z promocí, bazar majetku FF UP, přenosy z akademického senátu

Nabídka služeb Referátu technické podpory 2017/18 (verze pro tisk)

Podpora pro pořádání konferencí, přednášek a seminářů

 • zajištění propagace a navigace - zapůjčení stojanů (formát A4 a A1 - tzv. áčka)
 • grafické zpracování navigace
 • možnost uskutečnění online přenosu ze zasedací místnosti děkanátu FF
 • zapůjčení techniky: - dataprojektory, notebooky, projekční plátna, ozvučovací aparatura, digitální fotoaparáty
 • technická pomoc - obsluha techniky, příprava prezentací
 • fotodokumentace, videozáznamy, zvukové záznamy
 • fyzická pomoc - příprava místností (úpravy počtu stolů, instalace projekčních pláten ...), instalace navigačních cedulí a stojanů v prostorách FF

Mgr. Petr Jančík
vedoucí referátu technické podpory
tel.: 585 633 041
e-mail: p.jancik@upol.cz

 • zabezpečení fakultních akcí - konference, semináře, přednášky...
 • konzultace pro nákup přístrojů
 • proškolování jednotlivých pracovníků

Sekce audiovizuální techniky

 • zabezpečení provozu učeben, poslucháren, auly
 • záznamy přednášek, konferencí, tvorba výukových videoprogramů
 • fotodokumentace, zhotovování fotoreprodukcí, digitalizace
 • digitalizace analogového materiálu (obraz i zvuk)
 • proškolování pracovníků, technické konzultace při nákupu přístrojů

Mgr. Vojtěch Duda
fotograf, grafik
tel.: 585 633 066
e-mail: vojtech.duda@upol.cz

 • fotodokumentace
 • grafické materiály
 • reprodukce - digitalizace obrazového materiálu
 • videozáznamy
 • zabezpečování fakultních akcí - konference, semináře, přednášky...

 

RNDr. Milan Kocian
audiovizuální technik
tel.: 585 633 045
e-mail: milan.kocian@upol.cz

 • zvukové a videozáznamy
 • digitalizace analogových a video záznamů
 • nahrávání televizního vysílání - pozemní vysílání

Josef Kuba
audiovizuální technik
tel.: 585 633 096
e-mail: josef.kuba@upol.cz

 • správa AV techniky v budově UC UP (Konvikt)
 • digitalizace analogových audio a video záznamů
 • videozáznamy
 • nahrávání televizního vysílání - pozemní vysílání (všechny programy)

Bedřich Horký
odborný technik AV, IT
tel.: 585 633 065
e-mail: bedrich.horky@upol.cz

 • zapezpečování provozu učeben, poslucháren, auly
 • správa techniky v budově FF

Sekce IT

 • správa a servis hardware a software
 • poradenství při nákupech
 • správa webu a Courseware
 • Online & IT služby
  • Nabízíme možnost využití fakultního serveru, např. podporu platforem WordPress, Joomla nebo Moodle.
  • Možnost využít DMS (Alfresco), zálohování dat apod.
  • NB: některé služby spojené s provozem fakultního serveru mohou být zpoplatněné, většinou jednorázově.
  • Pro možnost instalace produktů Microsoft kontaktujte své IT správce.   
 • Na stránkách http://servisff.upol.cz najdete mimo jiné:
  • sekci BAZAR,
  • online přenosy,
  • audiovizuální záznamy z promocí FF
  • a další užitečné informace

Medard Kuřímský
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 049
e-mail: medard.kurimsky@upol.cz

 • Centrum jazykového vzdělávání
 • Kat. anglistiky a amerikanistiky
 • Kat. dějin umění
 • Kat. divadelních a filmových studií
 • Kat. klasické filologie
 • Kat. muzikologie
 • Kat. psychologie
 • Kat. slavistiky

Miroslav Lupečka
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 047
e-mail: miroslav.lupecka@upol.cz

 • Kat. aplikované ekonomiky
 • Kat. asijských studií
 • Kat. filozofie
 • Kat. nederlandistiky
 • Kat. obecné lingvistiky
 • Kat. politologie a evropských studií

Aleš Vánský
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 059
e-mail: ales.vansky@upol.cz

 • Kat. bohemistiky
 • Centrum judaistických studií
 • Centrum správy a služeb
 • Děkanát
 • Kat. historie
 • Kat. germanistiky
 • Správa majetku a služeb
 • Studijní oddělení

Marek Smékal
sam. správce lokální sítě
tel.: 585 633 040
e-mail: marek.smekal@upol.cz

 • Institut celoživotního vzdělávání
 • Kat. mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
 • Kat. romanistiky
 • Kat. sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • UPLIFT

Zdeněk Pospíšil
sam. správce lok. sítě
tel.: 585 633 048
e-mail: zdenek.pospisil@upol.cz

 • redaktor fakultních stránek
 • správa katederního webového systému
 • weby projektů, konferencí apod.
 • coursemaster

Viktor Kočí
samostatný správce počítačové sítě - metodik
tel.: 585 631 866
e-mail: viktor.koci@upol.cz

 • správa fakultního serveru
 • administrace moodle, joomla, wordpress, alfresco, CCTV systém
 • správa učeben z projektu IFIT
 • Sharepoint

Referát údržby

Činnosti: údržba, nákupy, autoprovoz.

Pavel Hampl
vedoucí Referátu údržby
tel.: 734 172 485, 585 633 044
email: pavel.hampl@upol.cz

 • běžná údržba budov FF

Pavel Hampl ml.
tel.: 585 633 846
e-mail: p.hampl@upol.cz

 • stavební údržba budov FF

 

Luděk Kyselý
tel.: 585 631 088
email: ludek.kysely@upol.cz

 • elektroúdržba


Lubomír Malíšek
tel.: 585 631 088
email: lubomir.malisek@upol.cz

 • elektroúdržba


Miloslav Maťátko
zahradník
te.: 585 631 088
email: miloslav.matatko@upol.cz

 • údržba zahrad a zeleně