Mgr. Pavel Hobza, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633194
Pracoviště:
Katedra filozofie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 12
Místnost:
3.35
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Hobza P. Fysis u předsókratiků. AITHÉR. 2009.
Hobza P. Dialog ?Parmenidés? a Platónova teorie idejí. Filosofický časopis. 2008.
Hobza P. Mílétské texty jako svědectví filosofie? Acta Universitas Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Philosophica - Aesthetica 32. 2007.
Hobza P. Oralita řecké kultury. Filosofický časopis. 2006.
Hobza P. Pojetí země v Anaximandrově kosmologii. Filosofický časopis. 2006.
HOBZA P. Myslel Parmenidés totožnost myšlení a bytí? Filosofický časopis. 2005.
Hobza P. Nástin Aristotelova raného vývoje: od kosmologa k metafyzikovi. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2005.
HOBZA P. Vlastosův elenchos. Reflexe. 2004.
HOBZA P. Parmenidés v kontextu archaické orální kultury. Filosofický časopis. 2002.
HOBZA P. Strach v Řecku. Aluze. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
HOBZA P. Oralita a filosofie. In Floss K. (Eds.) 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hobza P. Fysis u Platóna. "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti. 2008.
Hobza P. Jednota a mnohost mezi mýtem a logem aneb lekce z Platónova dialogu Sofistés. Jednota a mnohost. Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. 2008.
Hobza P. Moc, křehkost, uměřenost: Dialogické kontexty v Charmidovi. Platónův dialog Charmidés. 2007.
HOBZA P. Lysis jako hledání racionálního obrazu světa. In Havlíček A. (Eds.) Platónův dialog Lysis. 2003.
HOBZA P. The Protagoras as Plato''s Apology of Socrates. In . (Eds.) Plato's Protagoras. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Hobza P. Myšlenkové zdroje základních antických kosmologických představ. In . (Eds.) Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie. 2009.
HOBZA P. Orality and Philosophy. Philosophica V - 2002. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hobza P. Věda a skutečnost. 2013.
HOBZA P. Fysis u Platóna. 2007.
HOBZA P. Platón a sofistika. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
OPONENTSKÝ POSUDEK
HOBZA P. Platonica Pilonica II.: Faidros. Platonica Pilonica II.: Faidros. 2011.
HOBZA P. Platonica Pilonica I.: Od Ústavy k pozdním dialogům. Platonica Pilonica I: Od Ústavay k pozdním dialogům. 2010.
PROJEKT
Hobza P. Mílétské myšlení na pozadí Aristotelových a doxografických zpráv. Fond na podporu vědecké činnosti. 2014.
Hobza P., Tvrdý F. Věda v aristotelské tradici. Univerzita Palackého, MŠMT. 2013.
Hobza P. Aristotelés a veda. Grantová agentura České republiky - GAČR. 2012.
Hobza P. Filosofie a věda. Filozofická fakulta UP. 2012.
Hobza P., Tvrdý F. Metodologie v přírodní filosofii. Univerzita Palackého. 2012.
Hobza P. Úvod do četby a myšlení Aristotela I. Filozofická fakulta UP. 2012.
Tvrdý F., Hobza P., Jabůrek M., Petrů M., Vodešil P., Zámečník L. Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Ministerstvo školství ČR. 2012.
HOBZA P., TVRDÝ F. Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2011.
HOBZA P., TVRDÝ F. Přírodní filosofie. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2010.
HOBZA P. Vývoj Platónova myšlení. GAČR. 2007.
HOBZA P. Platónův dialog Faidón. GAČR. 2006.
HOBZA P. Pozadí a vznik metafyziky. GAČR. 2004.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
HOBZA P., Boháček K. Předsókratovská filosofie. Filosofický časopis. 2006.
.. Antická filosofie. In HOBZA P., Boháček K. (Eds.) Filosofický časopis. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Martin ZIELINA FIF Filozofie 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.