Mgr. Pavel HOBZA, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633181

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.31

odborný asistent

ČLÁNEK
Hobza P. Anaximenes’ ἀήρ as Generating Mist and Generated Air. Apeiron-A Journal for Ancient Philosophy and Science. 2020.
Hobza P. Fysis u předsókratiků. AITHÉR. 2009.
Hobza P. Dialog ?Parmenidés? a Platónova teorie idejí. Filosofický časopis. 2008.
Hobza P. Mílétské texty jako svědectví filosofie? Acta Universitas Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica Philosophica - Aesthetica 32. 2007.
Hobza P. Oralita řecké kultury. Filosofický časopis. 2006.
Hobza P. Pojetí země v Anaximandrově kosmologii. Filosofický časopis. 2006.
HOBZA P. Myslel Parmenidés totožnost myšlení a bytí? Filosofický časopis. 2005.
Hobza P. Nástin Aristotelova raného vývoje: od kosmologa k metafyzikovi. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Historia Artium. 2005.
HOBZA P. Vlastosův elenchos. Reflexe. 2004.
HOBZA P. Parmenidés v kontextu archaické orální kultury. Filosofický časopis. 2002.
HOBZA P. Strach v Řecku. Aluze. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
HOBZA P. Oralita a filosofie. In Floss K. (Eds.) 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hobza P. Fysis u Platóna. "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti. 2008.
Hobza P. Jednota a mnohost mezi mýtem a logem aneb lekce z Platónova dialogu Sofistés. Jednota a mnohost. Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. 2008.
Hobza P. Moc, křehkost, uměřenost: Dialogické kontexty v Charmidovi. Platónův dialog Charmidés. 2007.
HOBZA P. Lysis jako hledání racionálního obrazu světa. In Havlíček A. (Eds.) Platónův dialog Lysis. 2003.
HOBZA P. The Protagoras as Plato''s Apology of Socrates. In . (Eds.) Plato's Protagoras. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Hobza P. Myšlenkové zdroje základních antických kosmologických představ. In . (Eds.) Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie. 2009.
HOBZA P. Orality and Philosophy. Philosophica V - 2002. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hobza P. Věda a skutečnost. 2013.
HOBZA P. Fysis u Platóna. 2007.
HOBZA P. Platón a sofistika. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
OPONENTSKÝ POSUDEK
HOBZA P. Platonica Pilonica II.: Faidros. Platonica Pilonica II.: Faidros. 2011.
HOBZA P. Platonica Pilonica I.: Od Ústavy k pozdním dialogům. Platonica Pilonica I: Od Ústavay k pozdním dialogům. 2010.
PROJEKT
Hobza P., Nejeschleba T., Thümmel J., Bendžalová D., Kadlečíková J., Buráň J., Whittaker D., Kulišťák M., Smolenová E., Trnka V., Fereš M., Dohnal O. Filosofie v historické perspektivě. Univerzita Palackého. 2023.
Hobza P., Tvrdý F., Nejeschleba T., Buráň J., Bureš O., Holíková J., Chudárková P., Jedličková L., Recinová M., Zavadil R., Dražil M., Thümmel J., Whittaker D. Člověk v historicko-systematické perspektivě. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2019.
Hobza P. Mílétské myšlení na pozadí Aristotelových a doxografických zpráv. Fond na podporu vědecké činnosti. 2014.
Hobza P., Tvrdý F. Věda v aristotelské tradici. Univerzita Palackého, MŠMT. 2013.
Hobza P. Aristotelés a veda. Grantová agentura České republiky - GAČR. 2012.
Hobza P. Filosofie a věda. Filozofická fakulta UP. 2012.
Hobza P., Tvrdý F. Metodologie v přírodní filosofii. Univerzita Palackého. 2012.
Hobza P. Úvod do četby a myšlení Aristotela I. Filozofická fakulta UP. 2012.
Tvrdý F., Hobza P., Jabůrek M., Petrů M., Vodešil P., Zámečník L. Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Ministerstvo školství ČR. 2012.
HOBZA P., TVRDÝ F. Filosofie přírody mezi aristotelismem a darwinismem. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2011.
HOBZA P., TVRDÝ F. Přírodní filosofie. Studentská grantová soutěž UP (IGA). 2010.
HOBZA P. Vývoj Platónova myšlení. GAČR. 2007.
HOBZA P. Platónův dialog Faidón. GAČR. 2006.
HOBZA P. Pozadí a vznik metafyziky. GAČR. 2004.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
HOBZA P., Boháček K. Předsókratovská filosofie. Filosofický časopis. 2006.
.. Antická filosofie. In HOBZA P., Boháček K. (Eds.) Filosofický časopis. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ZIELINA FIF Filozofie 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)