Aktuality

Pozvánka na přednášku prof. Shauna Gallaghera

Zveme na přednášku prof. Shauna Gallaghera "Improvisation, habit, and the embodied mind", která proběhne přes Zoom v pondělí 5. 6. 2023 od 17 hod. Přednáška je součástí intenzivního kombinovaného programu (BIP) "Practical Knowledge in Philosophy", který pořádá Univerzita v Cluj-Napoce Rumunsku a jehož se účastní i tři studenti a jeden vyučující z KFI.
Přednáška je volně přístupná všem. 

Odkaz na FB 
Odkaz na BIP

Přístupové údaje:
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82537188579
Meeting ID: 825 3718 8579

 

Pozvánka na LFŠ ve Velkých Losinách

Ve dnech 1.7. - 9.7.2023 se bude opět Velkých Losiních konat již XXXIII. ročník Letní filozofické školy,
tentokrát na téma: Válka a mír
Program LFŠ 
Více informací na webu LFŠ 

 

Státnice a obhajoby v červnu 2023

Ve STAGu je vypsát termín na státnice a obhajoby.
Můžete se na termín zapisovat od 6.4.2023 do 11.5.2023, pak bude STAG uzavřen.

pondělí 5.6.2023 - Bc. státnice + obhajoba BP *
úterý 6.6.2023 - NMgr. státnice + obhajoba DP 

*) je možné, že v případě vyššího počtu přihlášených studentů budou někteří přesunutí na následující den (tj. 6.6.2023).
Přesný rozpis bude studentům zaslán emailem v dostatečném předstihu.

Postup odevzdávání BP/DP  - zde
Témata k státním zkouškám - zde

 

Pozvánka na přednášky

Zveme studenty na dvě mimořádné přednášky doc. Paweła Korobczaka z University of Wrocław.

Pondělí 27. 3. 2023, 11:30-13:00, KB-2.15
Nietzsche's Conception of Eternal Return

The lecture will be devoted to an introductory presentation of Nietzsche's thought, taking into account the most important concepts of his philosophy. Such dimensions of Nietzschean issues as the death of God, nihilism, the superman, and the will to power will be outlined in general terms. Against the background of this general sketch, a reflection on two possible interpretations of the concept of eternal return will be offered.

Středa 29. 3. 2023, 11:30-13:00, KB-1.16
Heidegger in Jan Patočka's Correspondence with Krzysztof Michalski
The lecture aims to present the historical context and the most important issues of the correspondence between Krzysztof Michalski and Jan Patočka, with a special focus on the consideration of Martin Heidegger's thought. In the early 1970s, Krzysztof Michalski, a young doctoral student at the University of Warsaw, asks Jan Patočka for help in writing his doctoral dissertation on Heidegger's philosophy. Patočka's consent is the beginning of a long-standing acquaintance, with time turning into a friendship between the young Polish philosopher and the experienced Czech master. Patočka has a great influence on the development and formation of the figure of Michalski's philosophical thought. In the lecture, I would like to look in particular at the beginnings of this acquaintance and this influence, which is revealed in a lively correspondence on Heidegger's philosophy.

 

Změna v programu JF (8.3.2023)

Místo hosta JF dr. Ondreje Majera bude mít ve středu 8.3.2023 přednášku John Voelker, PhD. (Faculty of Humanities, University of Pécs), téma: Church Fathers' use of Neoplatonism in development/definition of early Christian doctrines

 

Jednota filozofická v LS 2023

Přednášky olomoucké pobočky Jednoty filozofické si můžete zapsat pod kódy BJ23L, NJ23L a 92BJ2.
Kurz je opět realizován každou středu v učebně KB-2.18 od 13:15-14:45 hod.

Program zde

 

Nabídka studia - BIP

Katedra filozofie nabízí svým studentům možnost účasti na tzv. Kombinovaném intenzivním programu (Blended Intensive Programme), který ve dnech 11. - 18. 5. 2023 organizuje Babeș-Bolyai University (Cluj-Napoca, Rumunsko) spolu s dalšími pěti univerzitami.

Program zahrnuje 70 hodin výuky, z nichž 40 proběhne offline v Cluj-Napoce (8 hodin výuky denně po dobu 5ti dní), zbytek online. Účastníci získají 3 kredity ECTS.

Téma programu je „Practical knowledge: skills, mood, affectivity“. Výuka bude vycházet z textů Husserla, Heidegger, Gadamera, Merleau-Pontyho, Foucaulta a dalších. Programu se budou účastnit sudenti a vyučující z univerzit v Tübingen, Messině, Bologně, Cluj-Napocy. Za UP bude výuku zajišťovat dr. Jan Halák.

Za KFI se může programu účastnit 5-8 studentů bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia.

Z programu bude studentům hrazeno 70 euro na den k pokrytí nákladů.

Prosíme studenty, kteří mají zájem se programu zúčastnit, aby o tom neprodleně (nejpozději však do 10. 2. 2023) e-mailem informovali dr. Haláka (jan.halak@upol.cz).  V případě dotazů se rovněž obracejte na dr. Haláka.

 

Erasmus na ak.rok 2023/24 - KFI

V rámci programu Erasmus je vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty studentů všech forem a cyklů studia. 
Pokud tedy uvažujete o výjezdu někam za hranice všedních dnů, přihlaste se na Erasmus!
Přihláška se podává pouze on-line přes IS STAG v Moje studium - ECTS výjezdy - Nabídka výjezdů.
Termín pro podávání přihlášek je do 13.02.2023.
Plakátek

 

Den otevřených dveří (14.01.2023 a 2.12.2022)

V sobotu 14. ledna 2023 se uskuteční Den otevřených dveří, tentokrát od 9.00 - 15.00.
Opět se na vás budeme těšit v naší učebně KB-2.15.

V pátek 2. prosince 2022 se na naší katedře, tak jako na celé Univerzitě Palackého, koná Den otevřených dveří. 
Možnost nahlédnout do prostor katedry a popovídat si s vyučujícími i studenty budete mít v čase 8:00 - 14:00
Průběžně představíme studijní program filozofie, publikační činnost a soutěž pro středoškoláky "Nebojme se myslet". 
Budeme se na vás těšit v učebně č. 2.15, Křížkovského 12.

Studuj filozofii

Fakultní informace k DOD - zde

 

Odevzdání a evidence závěrečných prací (BP/DP)

Postup odevzdání BP/DP:

 1. soubor BP/DP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu); termín pro odevzdání formuláře:
  - na obhajoby v červnu do 11.05.2023
  - na obhajoby v lednu do 12.12.2022
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – vaše BP/DP je považována za odevzdanou;
 4. v souvislosti s R-B-17/08-ÚZ01 - Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (1. úplné znění) odevzdáváte svou práci v tištěné podobě jen v případě, že to vyžaduje katedra, na které práci píšete.
  Katedra filozofie NEVYŽADUJE tištěnou podobu.

Termín státnic a obhajob v lednu 2023

Milé studentky, milí studenti,
ve STAgu je vypsán termín na státnice a obhajoby, a to na úterý 17. ledna 2023.
Na termín se můžete zapsat nejpozději do pondělí 12.12.2022, poté se STAG uzavře.  

Jestliže se Vám nezobrazuje termín státních závěrečných zkoušek a obhajob (17. 1. 2023), je to pravděpodobně proto, že jste si pro zimní semestr nezapsali státnicové kódy (pro Bc. studium: BSZZK, BCDP nebo BSZK, OBDP a pro Nmgr. studium: SZZK, MADP nebo MSZK, OMDP).

Pokud je tomu tak, co nejdříve si, prosím, vyplňte a podepište Žádost o dodatečné zapsání předmětu a pošlete mi ji na email (hana.krylova@upol.cz) nebo přineste na sekretariát. 
Zařídím podpisy a předám na studijní oddělení.

 

13. ročník filozofické soutěže "Nebojme se myslet"

Srdečně zveme na 13. ročník filozofické soutěže pro studenty předposledních a absolventských ročníků středních škol „Nebojme se myslet“, který se letos uskuteční prezenčně v pátek 16. prosince 2022.
Těšíme se na viděnou!
Podrobnější info - plakátek

 

Karel a Pavel Flossové v pořadu „Osudy“ na Vltavě

Český rozhlas Vltava vysílá v pořadu „Osudy“ vzpomínky dvou zakládajících členů obnovené katedry filosofie,
bratří Karla a Pavla Flossových.
Pořad, tj. pět dílů vzpomínek Pavla Flosse a pět dílů vzpomínek Karla Flosse, si můžete poslechnout na Vltavě, včetně
i-vysílání: https://vltava.rozhlas.cz/historik-filozofie-pavel-floss-rozhlasove-vzpominani-komeniologa-a-8850480
a https://vltava.rozhlas.cz/aby-filozofie-mluvila-k-zivotu-aby-pohnula-mysli-a-vuli-osudy-filozofa-karla-8856966

Vřele doporučujeme!

Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti IV.

Srdečně Vás zveme na konferenci Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti IV., která se uskuteční na naší katedře ve dnech 3.11. - 4.11. 2022 v učebně KB-2.18. 
Program konference
Sborník příspěvků

 

FREEMOVER na LS 2022/23 a na AR 2023/24

Výzva k podávání přihlášek na Mobilitu studentů FF UP, alias Freemovera, na rok 2023.
Zveřejněno v aktualitách ZO FF: 
https://www.ff.upol.cz/nc/de/zprava/clanek/freemover-na-ls-202021-a-na-ar-202122/

Nabídky výjezdů (VŘ) pro Freemovera jsou vypsány v IS STAG:
V IS STAG jsou vypsány nabídky výjezdů zvlášť na LS 2022/23:

 • FREEMOVER na LS 2022/23 - OSTATNÍ - určeno zájemcům o studium i praxi v zahraničí
 • FREEMOVER na LS 2022/23 - DOKTORANDI - určeno pouze studentům DSP

A zvlášť pro výjezdy na ZS 2023/24, příp. pro výjezd na celý AR 2023/24:

 • FREEMOVER na AR 2023/24 - OSTATNÍ - určeno zájemcům o studium i praxi v zahraničí
 • FREEMOVER na ZS 2023/24 - DOKTORANDI - určeno pouze studentům DSP

Nejzašší termín podávání přihlášek je 11. 11. 2022.
Letáček zde

Teleology in Aristotelian Tradition

Srdečně Vás zveme na konferenci Teleology in Aristotelian Tradition, která se uskuteční na katedře filozofie ve dnech    6. - 8.10.2022 v učebně KB-2.18.
Program konference 
Link na ZOOM
Sborník příspěvků

Erasmus na LS 2022/23 - KFI - 2. kolo

Je vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty ERASMUS+ pro studenty všech forem a cyklů studia.
Přihláška se podává pouze on-line přes IS STAG (v Moje studium - ECTS výjezdy - Nabídka výjezdů).
Termín pro podání přihlášky: dle termínu stanoveném katedrou, nejpozději však 2. 10. 2022
Více informací najdete zde.

Jednota filozofická v ZS 2022

Přednášky olomoucké pobočky Jednoty filozofické si můžete zapsat pod kódy BJ22Z, NJ22Z a 92BJ1.
Kurz je realizován každou středu v učebně KB-2.18 od 13:15-14:45.
Program zde.

CFP - Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti

Katedra filozofie FF UP vyzývá k zasílání abstraktů pro IV. ročník konference:
Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti, která se bude konat 3. - 4. 11. 2022
Podrobnosti jsou uvedeny zde.

32. ročník Letní filosofické školy

Vážení a milí přátelé Letní filosofické školy,
od pátku 1.7. 2022 do neděle 10.7.2022 bude ve Velkých Losinách probíhat XXXII. Letní filosofická škola,
tentokrát na téma: Spravedlnost, pravda, láska.
Program LFŠ
Podrobnější informace, plakát a anotace k přednáškám najdete na webu LFŠ:
https://letnifilosofickaskola.webnode.cz/lfs-2022/

 

Times, Events and Logical Specification

Srdečně Vás zveme na konferenci Times, Events and Logical Specification, která se uskuteční na katedře filozofie ve dnech 19. a 20. května 2022 v učebně KB-2.18. Máte-li zájem dozvědět se o historii a současnosti temporální logiky, výzvách, které přináší zachycení času v jazyce, nebo o čase z pohledu analytické metafyziky, neváhejte s účastí. 
Program konference
Sborník příspěvků

Pantheism and Panpsychism in the Renaissance and the Emergence of Secularism

On Thursday 9 June and Friday 10 June the Centre for Renaissance Texts of the Department of Philosophy at Palacký University in Olomouc organizes the international conference Pantheism and Panpsychism in the Renaissance and the Emergence of Secularism. The conference takes place at the Department of Philosophy, Křížkovského 12, Olomouc, Czech Republic, Room 2.18.  

Conference Program
Conference Abstracts

It is possible to attend the conference also online via zoom. In order to sign up, please send an e-mail to Tomáš Nejeschleba: tomas.nejeschleba@upol.cz before Tuesday 7 June. You will receive the Zoom link afterwards.

The conference is organized in the framework of the project “Pantheism and Panpsychism in the Renaissance and the Emergence of Secularism“ funded by the Czech Science Foundation as the project GA ČR 21-17059S.

Francisco Varela's Biophilosophy

V letním semestru 2021/2022 bude vyučován volitelný předmět typu B s názvem Living Minds, Minded Lives: Francisco Varela's Biophilosophy. Vyučujícím je doc. Dr. Sebastjan Vörös (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), vyučovacím jazykem je angličtina. Kurz je určen studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia (KFI/FVB, KFI/91MFV). Výuka bude bloková, a to dvakrát týdně od 6. 4. 2022. Více informací najdete ve STAGu.

Enactivism and Phenomenology: State of the Dialog

Katedra filozofie FF UP pořádá online konferenci "Enactivism and Phenomenology: State of the Dialog", která se komá ve dnech 11.-12. 11. 2021. Na akci je možné se připojit pomocí platformy Zoom s následujícími přístupovými údaji:https://cesnet.zoom.us/j/91611869745?pwd=d1Z1L20xVlV0RHRQNGxyVnNIV2tEZz09
Meeting ID: 916 1186 9745 | Passcode: 377076

Program konference: konference_2021-enactivism.pdf
Sborník abstraktů: konference_2021-enactivism_abstrakty.pdf

Kontinentální filozofie v minulosti a v současnosti

Srdečne zveme na konferenci Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti III, která se uskuteční na naší katedře ve dnech 4. - 5. 11. 2021. Akce se koná v režimu O-N-T.
Program konference: konference_2021-kontinent.pdf
Sborník abstraktů: konference_2021-kontinent_abstrakty.pdf


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)