Aktuality

Call for Papers pro konferenci Olomoucké filozofické dny

Vyhlašujeme Call for Papers pro I. ročník konference Olomoucké filozofické dny s tématem "Filozofie mezi epistemologií a etikou", která se bude konat ve dnech 26.-27. září 2019. Podrobnosti naleznete v příloze.

Edit: Call for Papers prodlužujeme o týden, tj. do 7. července 2019.

Call for Papers: Aristotelés a teleologie

Katedra filozofie FF UP ve spolupráci s Českou společností pro studium Aristotela bude ve dnech 10. a 11. října 2019 pořádat konferenci na téma Aristotelés a teleologie (konference se uskuteční v Olomouci). Cílem konference je probrat různé aspekty teleologie v předaristotelské a aristotelské tradici. Předpokládaná délka příspěvku je 20 minut včetně diskuze (při koncipování programu se může délka příspěvku změnit). Deadline pro zaslání přihlášky (včetně názvu a abstraktu cca. 1 000 znaků) je 31. červenec 2019. Rozhodnutí o přijetí a sestavení programu je plánováno na druhou polovinu září. Své přihlášky zasílejte Pavlu Hobzovi na email: pavel_hobza@hotmail.com.

Konference kontinentální filozofie

Olomoucká katedra filozofie pořádá na podzim konferenci s názvem Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. Bližší informace v pozvánce. Těšíme se na vás!

Přednáška doc. Nejeschleby

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zve na veřejnou přednášku v rámci řízení ke jmenování profesorem, kterou prosloví doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. Téma přednášky je "Listy Marsilia Ficina a jejich recepce v českém humanismu". Přednáška se koná dne 28. března 2019 v učebně č. 2.18, Křížkovského 12 v 11:30 hod.

Program Jednoty filozofické v LS 2019

Přednášky Jednoty filozofické se konají každou středu ve 13:15-14:45 v místnosti KB-2.18. Kurz si lze zapsat jako volitelný předmět (KFI/JF19L, J19LN). Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na přednáškách a podíl na diskuzích, povoleny jsou nanejvýš dvě absence. Podrobný program s abstrakty lze najít na stránkách sdružení.

Program konference Philosophia 2019

Přinášíme program studentské konference Philosophia, která se koná v Olomouci 14.-15. února 2019. Studentům bakalářského a magisterského studia, kteří se zúčastní obou dnů, budou uznány 2 kredity. Podrobný program s abstrakty lze stáhnout.

Nová verze stránek

Vítejte na nových stránkách Katedry filozofie FF UP.

Studijní aktuality naleznete v rubrice Studentům, která se nachází v pravém horním menu.

Starší verze těchto stránek je zde: http://old.kfil.upol.cz.