Aktuality

Zemřel Josef Zumr (1928-2024)

2. července 2024 zemřel Josef Zumr, odborník na českou filosofii a českou literaturu, mimo jiné zakladatel a ředitel nakladatelství Filosofia (při Filosofickém ústavu AV ČR). Josef Zumr přednášel externě na naší katedře filosofie již v letech 1968 a 1969, v sedmdesátých letech z politických důvodů nemohl působit v oboru, až po roce 1989 se vrátil jak do Filosofického ústavu AV ČR (kde byl v letech 1990-1992 jeho ředitelem), tak jako externista od roku 1994 až do roku 2008 na katedru filosofie FF UP.
Přednášel zde dějiny české filosofie a dějiny estetiky a vzpomínáme na něj jako na erudovaného znalce moderní české filosofie a literatury a učitele, ze kterého vyzařoval klid a noblesa.
Čest jeho památce.
Parte
Malá vzpomínka

34. ročník Letní filosofické školy

Ve dnech 29.6. - 7.7.2024 se bude opět Velkých Losiních konat již XXXIV. ročník Letní filozofické školy,
tentokrát na téma: Člověk a příroda
Program LFŠ 
Více informací na webu LFŠ 

 

Zemřel doc. Karel Floss (1926-2024)

Ve středu 15. 5. 2024 zemřel docent Karel Floss, zakládající člen obnovené olomoucké katedry filosofie, její vůdčí osobnost na přelomu dvacátého a jednadvacátého století. Filosof a klasický filolog, žák a blízký spolupracovník prvního rektora Palackého univerzity Josefa Ludvíka Fischera stejně jako olomouckého dominikána Metoděje Habáně. „Pétépák“, který s výjimkou krátkého období na sklonku šedesátých let nemohl v akademické sféře působit (v roce 1968 obhájil svou disertační práci o Augustinově pojetí času a dějin), a tak v době totality spoluorganizoval ekumenické semináře v Jirchářích a v Olomouci organizoval bytové semináře. Až po roce 1989 se mohl plně, s neúnavnou energií vrhnout do organizování filosofického života na katedře filosofie v Olomouci, kde se habilitoval, kde přednášel řeckou a latinskou filosofickou terminologii, antickou filosofii, metafyziku. Organizoval zde přednášky Jednoty filosofické, založil tradici tzv. Hebdomades philosophicae olomucenses. Zároveň v Sázavě, ve svém bydlišti, začal pořádat Letní filosofickou školu, která se na jiném místě koná dodnes a kterou prošlo a bylo formováno mnoho zájemců o filosofii. Byl činný i politicky, v devadesátých letech jako senátor Senátu České republiky a zakladatel Křesťansko-sociální platformy ČSSD. V Sázavě ze svého senátorského příjmu také založil Nadaci Světový Étos – Centrum Prokopios navazující na ideje jeho přítele, teologa Hanse Künga, jež podporovala přednáškovou činnost v duchu ekumenického a společenského dialogu nejen v rámci zmíněné Letní filosofické školy. V roce 2016 u příležitosti přednesení Výroční přednášky k poctě J. L. Fischera ocenila Univerzita Palackého jeho přínos udělením Pamětní medaile.

Karel Floss odešel ve věku nedožitých devadesáti osmi let, duševně i duchovně stále svěží, jak svědčí i jeho „osudy“, které před dvěma lety natočil pro Český rozhlas, tak skutečnost, že se hodlal aktivně, s vlastním příspěvkem, účastnit i letošní Letní filosofické školy. Katedra filosofie, Filosofická fakulta UP i celá česká kultura mu vděčí za mnohé a bude si Karla Flosse připomínat jako inspirativního filosofa, který v sókratovském duchu neustále vybízel k hledání pravdy v otevřenému dialogu.

Malá vzpomínka od prof. Ivana Blechy
Parte
(https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/zemrel-karel-floss-1926-2024/)

 

Konference: Perspektivy myšlení

Filosofický ústav AV ČR srdečně zve na 1. ročník doktorandské filosofické konference kateder filozofie, která se uskuteční ve dnech 12.9. - 14.9.2024.
Zváni jsou studenti doktorského i magisterského studia k prezentaci svých prací a diskuzí nad aktuálními i historickými filosofickými tématy.
Konferenční příspěvky by měly představit kvalitní, inovativní a kreativní výstupy badatelské činnosti v oblasti filosofie. Konference je otevřena široké škále témat, jako jsou ontologie, epistemologie, etika, politická filozofie, filosofie jazyka, estetika, filosofie vědy, historie filosofie a další.

Call For Papers
Web konference

Zemřel profesor Milan Sobotka (1927-2024)

22. března odešel na věčnost profesor Milan Sobotka, známý odborník na novověkou filosofii, mimo jiné autor mnoha předmluv k překladům klíčových děl novověké filosofie, od Descarta a Francise Bacona, přes Kanta až po Schellinga a Hegela. Milan Sobotka pocházel z Ivaně u Prostějova, byl absolventem filosofie a psychologie na Filozofické fakultě obnovené olomoucké univerzity a do roku 1954 také asistentem jejího prvního rektora, filosofa Josefa Ludvíka Fischera. Až do roku 1992 pak působil na katedře filosofie (nyní Ústav filosofie a religionistiky) FF UK v Praze.
Čest památce tohoto olomouckého absolventa, pražského profesora a významného historika idejí (jak sám sebe nazýval).

Dva rozhovory s prof. Sobotkou:
https://www.novinky.cz/clanek/kultura-salon-filosofie-neni-znalost-milan-sobotka-se-vetsinu-zivota-zabyva-hegelem-40322448     a     https://www.advojka.cz/archiv/2020/18/nase-doba-vidi-vse-vyhroceneji.

Nový kurz v LS - KFI/NPEV7

Upozorňujeme studenty na možnost si zapsat nový kurz v LS: Laboratorní život: Biologie pod drobnohledem sociologů a filosofů (KFI/NPEV7), kterým vás probede dr. Lukáš H. Zámečník, a to každou středu od 15.00-16.30h v učebně KB-1.16
     Seminář se zaměří na studium textů sociologů, filosofů a historiografů biologie, které vznikaly v rozmezí 70. až 90. let 20. století. 
     Cílem kurzu bude odlišit způsoby nahlížení na biologii a biology v případě filosofů a v případě sociologů. Interpretovat budeme zajímavé texty, které zobrazují biologii jako proměnlivou společenskou instituci a biology jako soupeřící a někdy rozhádané aktéry vědeckých sporů. Dotkneme se témat, v kterých rozeznáme výrazné problémy v historii vědy. Třeba eugeniku, na případu soupeření statistických biologů a genetiků ve Velké Británii počátku 20. století. Nebo behaviorismus a přenos paměti u ploštěnek ve výzkumech 50. let 20. století. Případně antropologické zkoumání, které na laboratorní pracovníky nahlíží v 70. letech jako na příslušníky domorodého kmene. Všimneme si ale také toho, jak se zkoumaní vědci vzbouří, "povstanou z Petriho misek" a vyzvou sociology, aby je nechali k sociologii vědy samotné taky něco říct. 
     Kurz má sloužit také jako badatelská platforma pro zvídavé studentky a studenty. Pravidelně budou na semináře docházet odborní hosté, reprezentující pohledy biologů (různých specializací), sociologů, filosofů i historiografů.

Studenti NMgr. studia budou mít kurz jako B předmět.  Zváni jsou samozřejmě i studenti Bc. studia, kteří budou mít předmět  v kategorii C.

 

Jednota filozofická v LS 2024

Přednášky olomoucké pobočky Jednoty filozofické si můžete zapsat pod kódy:
BJ24L, NJ24L a 92BJ2.
Kurz je opět realizován každou středu v učebně KB-2.18 v čase od 13:15-14:45 hod.
Program zde

Kontinentální filosofie v minulosti a současnosti

S radostí zveme studentskou i laickou veřejnost na 5. ročník konference Kontinentální filosofie v minulosti a současnosti, která se uskuteční ve dnech 1.02.2024 - 2.02.2024. Zatímco dříve probíhala celá událost na půdě FF UP v Olomouci, tento rok se bude konat v Kampusu Hybernská v Praze v místnosti 1B. 
Konferenci pořádají doktorandi z FHS UK a FF UPOL.
Můžete se těšit na pestrou škálu skvělých příspěvků nejen z obou univerzit.  

Program konference
Sborník abstraktů

Den otevřených dveří - sobota 27.01.2024

V sobotu 27.01.2024 se na naší katedře, tak jako na celé Univerzitě Palackého, koná Den otevřených dveří. 
Možnost nahlédnout do prostor katedry a popovídat si s vyučujícími i studenty budete mít v čase 9:00 - 15:00
Průběžně vám představíme studijní program FILOZOFIE, publikační činnost a soutěž pro středoškoláky "Nebojme se myslet".
Budeme se na vás těšit v učebně č. 2.15, Křížkovského 12.

Fakultní informace k DOD - zde
Na adrese https://www.univerzitnimesto.cz/ pak naleznete nejen seznam všech studijních programů a průvodce studiem, ale můžete si také zblízka prohlédnout univerzitu díky 3D prohlídkám budov.  

 

Erasmus na ak.r. 2024/25

V rámci programu Erasmus+  je vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty studentů všech forem a cyklů studia. 
Přihláška se podává pouze on-line přes IS STAG v Moje studium - ECTS výjezdy - Nabídka výjezdů.
Návod k podání přihlášky a další informace naleznete zde:
https://www.ff.upol.cz/nc/zprava/clanek/erasmus-vyberove-rizeni-na-studijni-pobyty-v-zahranici-na-ar-202425/
Mezní termín pro podávání přihlášek je 18.02.2024.
Zájemci o studijní výjezd se mohou zúčastnit online informační schůzky pořádané zahraničním oddělením FF
ve čtvrtek 11. ledna 2024 v 15:30 (více informací v odkazu uvedeném výše).

Pozvánka na workshop v Praze

Frankofonní příznivci filosofie jsou srdečně zváni na workshop v Praze:
Journée d’études «Autour du concept de l’institution chez Maurice Merleau-Ponty. A l’occasion du nouveau livre de Mariana Larison». 
Prague, le 5 février 2024 de 10 au 17 heures.
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
(www.akc-avcr.cz)
Avec des contributions de Professeur:
Dr. Mariana Larison (Buenos Aires), Dr. Paul Slama (Wuppertal), Dr. Jan Halák (Olomouc), Dr. Jan Lockenbauer (Wuppertal).
Organisé par le projet de recherche «Visage de la nature dans la phénoménologie française», GAP 21-22224S): novotnykcz@yahoo.de
 

BIP - Blended Intensive Programme 2024

Katedra filozofie nabízí svým studentům možnost účasti na Kombinovaném intenzivním programu (Blended Intensive Programme), který ve dnech 8.-16. května 2024 organizuje Babeș-Bolyai University (Cluj-Napoca, Rumunsko) spolu s dalšími sedmi evropskými univerzitami.
Program zahrnuje 70 hodin výuky formou přednášek a workshopů, z nichž 40 proběhne offline v Cluj-Napoce (8 hodin výuky denně po dobu 5ti dní), zbytek online. Účastníci získají 5 kreditů ECTS.
Programu se zúčastní studenti a vyučující z univerzit v Tübingen, Lipsku, Messině, Bologně, Cluj-Napoce, Olomouci, Trnavě a Ústí nad Labem. Za UP bude výuku zajišťovat dr. Jan Halák.

Téma programu je „Practical knowledge: skills, mood, affectivity“.

Předběžné tematické okruhy:
Giuliana Gregorio: The Physics of Passions: Body and Soul in Descartes 
Michal Zvaric: From Nobody to Odysseus: Intersubjective Formations in Homer's Odyssey on the Background of Jan Patočka's Phenomenology 
Lucian Ionel: The McDowell-Dreyfus Debate 
Micaela Latini: Topics on Georg Simmel and Günther Anders 
Jan Halak : Phenomenology of Bodily Skill Acquisition and Affectivity
Niels Weidtman: reading workshop on phenomenological and intercultural topics 
Alina Noveanu: The Body and the Science. Schopenhauer’s Conception on Double Knowledge 
Ion Copoeru: Practical knowledge and everyday life (from Husserl to interaction analysis) 

Za KFI se může programu účastnit 5-8 studentů bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia z kteréhokoli ročníku. (Minulý rok se za KFI úspěšně zúčastnili tři studenti, ti se mohou přihlásit znovu.)

Z programu bude studentům hrazeno 70 euro na den k pokrytí nákladů prostřednictvím programu Erasmus+.

Prosíme studenty, kteří mají zájem se programu zúčastnit, aby o tom neprodleně (nejpozději však do 7. 12. 2023) e-mailem informovali dr. Haláka (jan.halak@upol.cz).  
Zájemci se budou muset přihlásit do výběrového řízení, které proběhne v druhém týdnu v prosinci. V případě dotazů se rovněž obracejte na dr. Haláka.

 

Den otevřených dveří - pátek 1.12.2023

V pátek 1. prosince 2023 se na naší katedře, tak jako na celé Univerzitě Palackého, koná Den otevřených dveří. 
Možnost nahlédnout do prostor katedry a popovídat si s vyučujícími i studenty budete mít v čase 8:00 - 14:00
Průběžně vám představíme studijní program FILOZOFIE, publikační činnost a soutěž pro středoškoláky "Nebojme se myslet". 
Budeme se na vás těšit v učebně č. 2.15, Křížkovského 12.

Fakultní informace k DOD - zde

 

Termín státnic a obhajob v lednu 2024

Milé studentky, milí studenti,
ve STAGu je vypsán termín na státnice a obhajoby, které se budou konat ve středu 10. ledna 2024.
Na termín se můžete zapsat nejpozději do pondělí 11.12.2023, poté se STAG uzavře.  

Jestliže se Vám termín nezobrazuje, je to pravděpodobně proto, že jste si pro zimní semestr nezapsali státnicové kódy
(pro Bc. studium: BSZZK, BCDP nebo BSZK, OBDP a pro Nmgr. studium: SZZK, MADP nebo MSZK, OMDP).

Pokud je tomu tak, co nejdříve si, prosím, vyplňte a podepište Žádost o dodatečné zapsání předmětu a pošlete mi ji na email (hana.krylova@upol.cz) nebo přineste na sekretariát. 

Formulář najdete zde: https://elf2.upol.cz          

CFP - Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti

Katedra filozofie FF UP ve spolupráci s FHS UK v Praze vyzývá k zasílání abstraktů pro V. ročník konference
Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. 
Konference je určena nejen studentům magisterského a doktorského studijního pro­gramu, ale také akademickým pracovníkům, kteří uvítají diskuzi s mladšími kolegy.
Zasílání abstraktů: do 10. prosínce 2023
Termín konference: 1. a 2. února 2024
Místo konání: Praha 
Více inforamcí zde

 

Erasmus+ a Freemover

Jsou vypsána výběrová řízení na studijní a zahraniční pobyty:
ERASMUS+ na LS 2023/24 (2. kolo).
Uzávěrka: 29. 9. 2023.
Více informací zde nebo link

FREEMOVER na rok 2024
Uzávěrka: 20. 10. 2023.
Více informací zde nebo link

 

Jednota filozofická v ZS 2023

Přednášky olomoucké pobočky Jednoty filozofické si můžete zapsat pod kódy BJ23Z, NJ23Z a 92BJ1.
Kurz je opět realizován každou středu v učebně KB-2.18 od 13:15-14:45 hod.
Program zde.

Pozvánka na přednášky doc. dr. Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu

Katedra filozofie zve na sérii tří přednášek hostující vyučující doc. dr. Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu z İzmir Katip Çelebi Univesity, Faculty of Humantities and Social Sciences, Department of Philosophy.

První dvě přednášky proběhnou v úterý 26. 9. 2023, 9:45-11:30 a 11:45-13:00 v místnosti KB-2.15 (v rámci kurzů dr. Šebely a dr. Dragouna).
Témata:
- ​The traditional definition of knowledge and the concept of justification.
- Two accounts of justification: foundationalism and coherentism.
- ​The epistemic role of perceptual experience for foundationalism and coherentism.
- ​Arguments against foundationalism and coherentism.

Třetí přednáška proběhne ve středu 27. 9. 2023, 13:15-15:45 v místnosti KB-2.18 (v rámci Jednoty filozofické).
Témata:
- Conceptualism about perceptual content and the epistemic role of perceptual experience.
- Arguments against conceptualism: the fineness of grain and richness of perceptual content.
- Other epistemic problems for conceptualism.

Přednášky budou proneseny v angličtině a jsou volně přístupné.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)