Aktuality

XXIV. Slovensko-české sympozium o analytické filozofii

Slovensko-české sympozium o analytické filozofii je konference, kterou každoročně spolupořádají Filozofický ústav Akademie věd ČR, Filozofický ústav Slovenské akademie věd a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. Letošní 24. ročník se bude poprvé konat ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP v Olomouci, a to v místnosti 3.05 v zadním traktu budovy KA na Křížkovského 10. Příspěvky se budou týkat logiky, filozofie jazyka, teorie argumentace, filozofie mysli, epistemologie, filozofie vědy, analyticky zaměřené etiky a estetiky.

Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyzývá k zasílání abstraktů pro II. ročník konference Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti, která se koná 5.-6. listopadu 2020. Podrobnosti naleznete v příloze.

Studentská konference Philosophia 2020

Přikládáme program pátého ročníku studentské konference doktorandů filozofie, která se bude konat 6.-7. února 2020 v místnosti 3.05 na Křížkovského 10. Podrobnosti včetně abstraktů najdete na webu konference: http://sites.google.com/view/konference.

Call for Papers pro konferenci Philosophia 2020

Katedra filozofie FF UP v Olomouci vyhlašuje Call for Papers pro pátý ročník studentské konference doktorandů filozofie Philosophia, která se bude konat ve dnech 6.-7. února 2020. Podrobnosti naleznete v příloze.

 

J. L. Fischer, 125 let od narození

Katedra filozofie a Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zvou na workshop J. L. Fischer, 125 let od narození. Čas a místo konání: 8. listopad 2019, Kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc. Kontakt: filip.tvrdy@upol.cz.

plakát: konference_2019-fischer.pdf

abstrakty: konference_2019-fischer_abstrakty.pdf

Program konference Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti

Přikládáme program konference Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti, která se koná ve dnech 31. října a 1. listopadu 2019 v místnosti KB-2.18 na Křížkovského 12 v Olomouci.

plakát: konference_2019-kontinent.pdf

Program konference Aristotelés a teleologie

Přikládáme program konference Aristotelés a teleologie, která se koná ve spolupráci s Českou společností pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu dne 11. října 2019 v místnosti KB-2.18 na Křížkovského 12 v Olomouci.

plakát v PNG: konf.arist.2019.png

plakát v PDF: konf.arist.2019.pdf

Program konference Filozofie mezi epistemologií a etikou

Přikládáme program konference Filozofie mezi epistemologií a etikou, která se koná ve dnech 26.-27. září 2019 v místnosti KA-3.05 na Křížkovského 10 v Olomouci.

plakát v JPG: konference_2019-epistemologie.jpg

plakát v PDF: konference_2019-epistemologie.pdf

Program Jednoty filozofické

Přikládáme program přednášek olomoucké pobočky Jednoty filozofické, které se konají v zimním semestru 2019 na naší katedře.

jednota_19Z.pdf

jednota_19Z.png

Program Letní školy filozofie Aletheia

Přikládáme program druhého ročníku Letní školy filozofie Aletheia, která se koná ve dnech 20.-22. srpna 2019 na naší katedře.

aletheia_2019.pdf

aletheia_2019.png

Call for Papers pro konferenci Olomoucké filozofické dny

Vyhlašujeme Call for Papers pro I. ročník konference Olomoucké filozofické dny s tématem "Filozofie mezi epistemologií a etikou", která se bude konat ve dnech 26.-27. září 2019. Podrobnosti naleznete v příloze.

Edit: Call for Papers prodlužujeme o týden, tj. do 7. července 2019.

Call for Papers: Aristotelés a teleologie

Katedra filozofie FF UP ve spolupráci s Českou společností pro studium Aristotela bude ve dnech 10. a 11. října 2019 pořádat konferenci na téma Aristotelés a teleologie (konference se uskuteční v Olomouci). Cílem konference je probrat různé aspekty teleologie v předaristotelské a aristotelské tradici. Předpokládaná délka příspěvku je 20 minut včetně diskuze (při koncipování programu se může délka příspěvku změnit). Deadline pro zaslání přihlášky (včetně názvu a abstraktu cca. 1 000 znaků) je 31. červenec 2019. Rozhodnutí o přijetí a sestavení programu je plánováno na druhou polovinu září. Své přihlášky zasílejte Pavlu Hobzovi na email: pavel_hobza@hotmail.com.

Konference kontinentální filozofie

Olomoucká katedra filozofie pořádá na podzim konferenci s názvem Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. Bližší informace v pozvánce. Těšíme se na vás!

Přednáška doc. Nejeschleby

Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zve na veřejnou přednášku v rámci řízení ke jmenování profesorem, kterou prosloví doc. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. Téma přednášky je "Listy Marsilia Ficina a jejich recepce v českém humanismu". Přednáška se koná dne 28. března 2019 v učebně č. 2.18, Křížkovského 12 v 11:30 hod.

Program Jednoty filozofické v LS 2019

Přednášky Jednoty filozofické se konají každou středu ve 13:15-14:45 v místnosti KB-2.18. Kurz si lze zapsat jako volitelný předmět (KFI/JF19L, J19LN). Podmínkou pro udělení zápočtu je účast na přednáškách a podíl na diskuzích, povoleny jsou nanejvýš dvě absence. Podrobný program s abstrakty lze najít na stránkách sdružení.

Program konference Philosophia 2019

Přinášíme program studentské konference Philosophia, která se koná v Olomouci 14.-15. února 2019. Studentům bakalářského a magisterského studia, kteří se zúčastní obou dnů, budou uznány 2 kredity. Podrobný program s abstrakty lze stáhnout.

Nová verze stránek

Vítejte na nových stránkách Katedry filozofie FF UP.

Studijní aktuality naleznete v rubrice Studentům, která se nachází v pravém horním menu.

Starší verze těchto stránek je zde: http://old.kfil.upol.cz.