Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585633189
Pracoviště:
Katedra filozofie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 12
Místnost:
3.36
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Jabůrek M. Kdy nastává smrt. Problémy kritérií. Ostium - internetový časopis pre humanitné vedy. 2018.
Jabůrek M. Co je to život podle Marka A. Bedaua. Pro-Fil. 2017.
Jabůrek M. Death and Philosophy from the pre-Socratics to Heidegger. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013.
Jabůrek M. Böhmovské motivy v myšlení Nikolaje Berďajeva. Studia Comeniana et historica. 2003.
Jabůrek M. Idea Ungrund ve filosofii Nikolaje Berďajeva. Acta Universitas Palackiana, Philosopica V. 2003.
Jabůrek M. Solovjov a jeho Přednášky o boholidství. Filosofický časopis. 2002.
Jabůrek M. Estetická tvář Bytí. Aluze. 1999.
Jabůrek M. Tajemství srdce. Aluze. 1999.
KAPITOLA V KNIZE
JABŮREK M. Člověk v myšlení Nikolaje Berďajeva. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie II. Od Kanta po současnost. 2011.
Nejeschleba T. Výběrová bibliografie Pavla Flosse. In Jabůrek M., Nejeschleba T. (Eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. 2010.
Jabůrek M. Kosmický étos filosofie Nikolaje Fjodorova? In . (Eds.) Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie. 2009.
Jabůrek M. Antisemitismus Jakuba Demla ve spisech trestní komise ONV Velké Meziříčí a MLS Jihlava. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu, židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945 - 1948. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tvrdý F., Jabůrek M., Juříková M. Experiment ve filozofii. 2013.
Tvrdý F., Jabůrek M., Hobza P. Hranice filozofie, hranice vědy. 2013.
SBORNÍK - CELEK
Jednota a mnohost. In Jabůrek M. (Eds.) Jednota a mnohost. 2008.
Jabůrek M. Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Jabůrek M. Lektorský posudek na knihu Lenky Naldoniové Ruská sofiologie a věčné ženství. Ruská sofiologie a věčné ženství. 2012.
PROJEKT
Tvrdý F., Hobza P., Jabůrek M., Petrů M., Vodešil P., Zámečník L. Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Ministerstvo školství ČR. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Smrt v dějinách filozofie KFI/SDF ZS 2
Didaktika filozofie 2 KFI/UZDI2 LS Se 0
Didaktika filozofie 2 KFI/UZDI2 LS 0
Volitelný kurz 2 KFI/VK2 ZS 2
Zlo v moderním myšlení KFI/ZVM ZS 2
Dějiny filozofie 2 KFI/DEJ2 LS 2
Filozofie - společný základ KFI/FIL ZS 2
Filozofie 19. století KFI/FIL19 LS Se 2
Filozofie 19. století KFI/FIL19 LS 2
Filozofie 20. století: kontinentální KFI/FI20K ZS Se 2
Filozofický proseminář II KFI/FPAP LS Se 2
Kosmický pesimismus KFI/KOSPE LS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.