Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633189

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.36

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 09:45–11:15 3.36
KNIHA - CELEK
Floss K. Dávné inspirace a nové výzvy. In Jabůrek M. (Eds.) 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Jabůrek M. Böcklinův Ostrov mrtvých a jeho filozofické interpretace. Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. 2020.
Jabůrek M. Kosmický étos filosofie Nikolaje Fjodorova? In . (Eds.) Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie. 2009.
Jabůrek M. Hans Jonas a problém zla. Filosofie Hanse Jonase. 2019.
Jabůrek M. Metafyziky smrti. In Jabůrek M., Nejeschleba T. (Eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. 2010.
JABŮREK M. Člověk v myšlení Nikolaje Berďajeva. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie II. Od Kanta po současnost. 2011.
Jabůrek M. Antisemitismus Jakuba Demla ve spisech trestní komise ONV Velké Meziříčí a MLS Jihlava. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu, židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945 - 1948. 2002.
SBORNÍK - CELEK
Jednota a mnohost. In Jabůrek M. (Eds.) Jednota a mnohost. 2008.
Jabůrek M. Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. 2008.
ČLÁNEK
Jabůrek M. Solovjov a jeho Přednášky o boholidství. Filosofický časopis. 2002.
Jabůrek M. Death and Philosophy from the pre-Socratics to Heidegger. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013.
Jabůrek M. Böhmovské motivy v myšlení Nikolaje Berďajeva. Studia Comeniana et historica. 2003.
Jabůrek M. Tajemství srdce. Aluze. 1999.
Jabůrek M. Estetická tvář Bytí. Aluze. 1999.
Jabůrek M. Idea Ungrund ve filosofii Nikolaje Berďajeva. Acta Universitas Palackiana, Philosopica V. 2003.
Jabůrek M. Co je to život podle Marka A. Bedaua. Pro-Fil. 2017.
Jabůrek M. Kdy nastává smrt. Problémy kritérií. Ostium - internetový časopis pre humanitné vedy. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tvrdý F., Jabůrek M., Hobza P. Hranice filozofie, hranice vědy. 2013.
Tvrdý F., Jabůrek M., Juříková M. Experiment ve filozofii. 2013.
PROJEKT
Tvrdý F., Hobza P., Jabůrek M., Petrů M., Vodešil P., Zámečník L. Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Ministerstvo školství ČR. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Kontinentální filozofie KFI/B3KOF ZS Se 2
Kontinentální filozofie KFI/B3KOF ZS 2
Dějiny filozofie 1 KFI/DEJ1 ZS 9
Dějiny filozofie 2 KFI/DEJ2 ZS 9
Filozofie - společný základ KFI/FIL ZS 2
Filozofie - společný základ KFI/FILK ZS 9
Kosmický pesimismus KFI/NPCL3 ZS Se 2
Ruský kosmismus KFI/NPCL4 ZS Se 2
Filozofie smrti KFI/BCNF9 ZS Se 2