Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633189

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.36

odborný asistent

ČLÁNEK
Jabůrek M. Kdy nastává smrt. Problémy kritérií. Ostium - internetový časopis pre humanitné vedy. 2018.
Jabůrek M. Co je to život podle Marka A. Bedaua. Pro-Fil. 2017.
Jabůrek M. Death and Philosophy from the pre-Socratics to Heidegger. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013.
Jabůrek M. Böhmovské motivy v myšlení Nikolaje Berďajeva. Studia Comeniana et historica. 2003.
Jabůrek M. Idea Ungrund ve filosofii Nikolaje Berďajeva. Acta Universitas Palackiana, Philosopica V. 2003.
Jabůrek M. Solovjov a jeho Přednášky o boholidství. Filosofický časopis. 2002.
Jabůrek M. Estetická tvář Bytí. Aluze. 1999.
Jabůrek M. Tajemství srdce. Aluze. 1999.
KNIHA - CELEK
Floss K. Dávné inspirace a nové výzvy. In Jabůrek M. (Eds.) 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Jabůrek M. Dekalky smrti. Martin Mrulač: Vzkříšení. 2023.
Jabůrek M. Böcklinův Ostrov mrtvých a jeho filozofické interpretace. Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. 2020.
Jabůrek M. Hans Jonas a problém zla. Filosofie Hanse Jonase. 2019.
JABŮREK M. Člověk v myšlení Nikolaje Berďajeva. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie II. Od Kanta po současnost. 2011.
Jabůrek M. Metafyziky smrti. In Jabůrek M., Nejeschleba T. (Eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. 2010.
Jabůrek M. Kosmický étos filosofie Nikolaje Fjodorova? In . (Eds.) Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie. 2009.
Jabůrek M. Antisemitismus Jakuba Demla ve spisech trestní komise ONV Velké Meziříčí a MLS Jihlava. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu, židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945 - 1948. 2002.
ABSTRAKT
Modrianský M., Gabrielová E., Jabůrek M., Gažák R., Popelková H., Křen V. Uncoupler-like activity of dehydrosilybin decreases ROS formation in neonatal rat cardiomyocytes. Diet and Optimum health, 13.-16.5.2009, Portland, Oregon, USA. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tvrdý F., Jabůrek M., Juříková M. Experiment ve filozofii. 2013.
Tvrdý F., Jabůrek M., Hobza P. Hranice filozofie, hranice vědy. 2013.
SBORNÍK - CELEK
Jednota a mnohost. In Jabůrek M. (Eds.) Jednota a mnohost. 2008.
Jabůrek M. Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. 2008.
PROJEKT
Tvrdý F., Hobza P., Jabůrek M., Petrů M., Vodešil P., Zámečník L. Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Ministerstvo školství ČR. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Putinismus a filozofie KFI/BCNF3 ZS Se 2
Filozofie smrti KFI/BCNF9 ZS Se 2
Zlo v moderním myšlení KFI/BNF11 LS Se 2
Akademické psaní KFI/B1AP LS 1
Akademické psaní KFI/B1AP LS Cv 1
Filozofie 19. století KFI/B2F19 LS Se 2
Filozofie 19. století KFI/B2F19 LS 2
Filozofie - společný základ KFI/FIL ZS 4
Filozofie - společný základ KFI/FIL LS 2
Filozofie - společný základ KFI/FILK ZS 9
Filozofie člověka KFI/NFCL ZS Cv 2
Filozofie člověka KFI/NFCL ZS Se 2
Kosmický pesimismus KFI/NPCL3 LS Se 2

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)