Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633189

Katedra filozofie

Filozofická fakulta

Křížkovského 12

3.36

odborný asistent

VYBRANÉ PUBLIKACE
Hrabal J., Vrajová J., Gilk E., Čepicová V., Jabůrek M., Bauer M., Korábková K., Peštová A., Šimková H., Horváth T., Mertelík P., Steinbachné Bobok A., Olšovský M., Kišoňová R., Šimončíková Heribanová T. Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. In Hrabal J., Wiendl J., Bílek P. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Jabůrek M. Kdy nastává smrt. Problémy kritérií. Ostium - internetový časopis pre humanitné vedy. 2018.
Jabůrek M. Co je to život podle Marka A. Bedaua. Pro-Fil. 2017.
Jabůrek M. Death and Philosophy from the pre-Socratics to Heidegger. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2013.
Jabůrek M. Böhmovské motivy v myšlení Nikolaje Berďajeva. Studia Comeniana et historica. 2003.
Jabůrek M. Idea Ungrund ve filosofii Nikolaje Berďajeva. Acta Universitas Palackiana, Philosopica V. 2003.
Jabůrek M. Solovjov a jeho Přednášky o boholidství. Filosofický časopis. 2002.
Jabůrek M. Estetická tvář Bytí. Aluze. 1999.
Jabůrek M. Tajemství srdce. Aluze. 1999.
KNIHA - CELEK
Floss K. Dávné inspirace a nové výzvy. In Jabůrek M. (Eds.) 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Jabůrek M. Böcklinův Ostrov mrtvých a jeho filozofické interpretace. Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. 2020.
Jabůrek M. Hans Jonas a problém zla. Filosofie Hanse Jonase. 2019.
JABŮREK M. Člověk v myšlení Nikolaje Berďajeva. Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie II. Od Kanta po současnost. 2011.
Jabůrek M. Metafyziky smrti. In Jabůrek M., Nejeschleba T. (Eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. 2010.
Jabůrek M. Metafyziky smrti. In Jabůrek M., Nejeschleba T. (Eds.) Proměny vědění od Augustina k dnešku. 2010.
Jabůrek M. Kosmický étos filosofie Nikolaje Fjodorova? In . (Eds.) Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie. 2009.
Jabůrek M. Antisemitismus Jakuba Demla ve spisech trestní komise ONV Velké Meziříčí a MLS Jihlava. Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu, židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945 - 1948. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tvrdý F., Jabůrek M., Juříková M. Experiment ve filozofii. 2013.
Tvrdý F., Jabůrek M., Hobza P. Hranice filozofie, hranice vědy. 2013.
SBORNÍK - CELEK
Jednota a mnohost. In Jabůrek M. (Eds.) Jednota a mnohost. 2008.
Jabůrek M. Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. Jednota a mnohost. Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse. 2008.
PROJEKT
Tvrdý F., Hobza P., Jabůrek M., Petrů M., Vodešil P., Zámečník L. Výzkumná síť teorie a dějin vědy. Ministerstvo školství ČR. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Didaktika filozofie 2 KFI/UZDI2 LS 0
Didaktika filozofie 2 KFI/UZDI2 LS Se 0
Četba textů novověké filozofie 3 KFI/BCNF3 LS Se 2
Filozofie 19. století KFI/B2F19 LS 2
Filozofie 19. století KFI/B2F19 LS Se 2
Dějiny filozofie 1 KFI/DEJ1 LS 0
Dějiny filozofie 2 KFI/DEJ2 LS 2
Filozofie - společný základ KFI/FIL ZS 2
Filozofie - společný základ KFI/FIL LS 4
Filozofie - společný základ KFI/FILK ZS 9
Filozofie 20. století: kontinentální KFI/FI20K ZS Se 2
Filozofie 20. století: kontinentální KFI/FI20K ZS 2
Filozofie člověka KFI/NFCL ZS Se 0
Filozofie člověka KFI/NFCL ZS Cv 0
Vybrané problémy filozofie člověka 3 KFI/NPCL3 ZS Se 2
Vybrané problémy filozofie člověka 4 KFI/NPCL4 LS Se 2