Harmonogram ak. roku

Harmonogram ak. roku 2018/2019

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2018/19 (.pdf)

Výuka v ZS: 17. 9. - 16. 12. 2018
Zkouškové období ZS: 2. 1. - 8. 2. 2019

Výuka v LS: 11. 2. - 12. 5. 2019 
Zkouškové období LS: 13. 5. - 30. 6. 2019

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2019

Termín pro splnění stud. povinností: 5. 9. 2019

Harmonogram ak. roku 2017/2018

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2017/18 (.pdf)

Výuka v ZS: 18. 9. - 17. 12. 2017
Zkouškové období ZS: 2. 1. - 9. 2. 2018

Výuka v LS: 19. 2. - 13. 5. 2018
Zkouškové období LS: 14. 5. - 30. 6. 2018

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2018

Termín pro splnění stud. povinností: 6. 9. 2018

Doktorské studium

Od 1. ledna do 30. dubna: podávání přihlášek do doktorského studia (dále DSP)

Konec května a červen: přijímací zkoušky do DSP

První týden v září: zápis ke studiu do 1. ročníku DSP (odevzdá evidenční list k zápisu ke studiu)

Do konce října: doktorand se školitelem vypracuje studijní plán a podepsaný jej odevzdá na oddělení vědy, případně jej v dalším ročníku aktualizuje.

V době předzápisu (viz harmonogram ak. roku) si doktorand zapíše předměty podle individuálního studijního plánu. Cizí jazyk a filozofie se doporučuje zapisovat v 1. ročníku studia.

Nejpozději do konce srpna každého akademického roku odevzdá doktorand odevzdá podepsaný zápisový list se splněnými předměty oborové radě a kopii oddělení vědy (může být elektronicky)

Organizace SZZk 2017/2018

Odevzdání a evidence práce, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě, kontrola studijních povinností ve STAGu

Leden 2018: 14. 12. 2017, 11h
Červen 2018: kombinované: 30. 4. 2018, 15h, prezenční: 17. 5. 2018, 11h
Září 2018: 1. termín: komb.: do 21. 6. 2018 (kontrola st. povinností), 11h, prez.: 28. 6. 2018, 11h, 2. termín: v 21. 8. 2018

Průběh SZZk a obhajob

Leden 2018: 8. 1. - 26. 1. 2018
Červen 2018: komb.: 17. 5. - 8. 6. 2018, prez.: 1. 6. - 22. 6. 2018
Září 2018: 27. 8. - 31. 8. 2018 (6. ročník Bc., 5. ročník Mgr.), 27. 8. - 3. 9. 2018 (nižší ročníky Bc. a Mgr.)

Organizace CŽV 2017/2018

Výuka v ZS: 18. 9. - 15. 12. 2017
Zkouškové v ZS: 2. 1. - 9. 2. 2018

Výuka v LS: 12. 2. - 13. 5. 2018
Zkouškové v LS: 14. 5. - 30. 6. 2018