Evaluace

Evaluace ZS 2018

Jedním z hlavních nástrojů hodnocení kvality vzdělávacího procesu je evaluace výuky jednotlivých předmětů. Jde o hodnocení výuky jejím přímým účastníkem, studentem, které poskytuje vyučujícím(u), vedoucímu jeho pracoviště i vedení celé fakulty nezbytnou zpětnou vazbu. Vedení fakulty, vedoucí kateder i jednotliví vyučující mohou díky informacím získaným při hodnocení výuky soustavně zkvalitňovat výuku. Zpětná vazba je důležitá nejen pro zlepšování pedagogické činnosti, ale také přispívá k otevřené komunikaci na fakultě a ke zkvalitnění vzdělávání.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají zvyšovat kvalitu studia. Vaše evaluace je důležitá a pomáhá vytvořit lepší prostředí na UP.

Základní výhody evaluace:

  • anonymita;
  • dobrovolnost;
  • jednotný systém;
  • kdo evaluuje, vidí výsledky.

Přístup do evaluace

Hlavní termín evaluace pro ZS 2018

10. 12. 2018 – 10. 2. 2019.