Pro nastupující ročníky

Zápisy do 1. ročníků

Zápisy do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na FF UP proběhnou KORESPONDENČNĚ (tzn. bez fyzické účasti uchazeče).

Informace k zápisu do studia na FF UP v Olomouci zde
Prezentace k zápisu do studia a k zápisu předmětů zde

Náhradní termín zápisu do studia je stanoven na 14. 9. 2023.

I pro náhradní termín zápisu platí všechny informace viz výše: Informace k zápisu do studia, Prezentace k zápisu předmětů.

Zápisy do 1. ročníku bakalářského nebo navazujícího magisterského studia na Filozofické fakultě UP v Olomouci probíhají KORESPONDENČNĚ (tzn. bez fyzické účasti uchazeče).

Nejprve si prosím pečlivě pročtěte Informace k zápisu do studia abyste věděli:

  1. které dokumenty si k zápisu připravit;
  2. jakým způsobem, na jakou adresu a do kdy je máte odeslat*;
  3. další důležité informace ke studiu.

Prezentace k zápisu do studia vám pomůže se zorientovat v systému vysokoškolského studia a poradí vám, jak a kdy si zapsat jednotlivé předměty vašeho studia.

*Dále tedy prosím postupujte takto:

  1. v případě, že zašlete poštou všechny dokumenty potřebné k zápisu na studijní oddělení FF tak, abychom je obdrželi z poštovní přepravy do 13. 9. 2023, budete do studia zapsáni dne 14. 9.;
  2. v případě, že dokumenty nebudete mít k dispozici včas, abyste je odeslali a k nám dorazily do 13. 9., dostavte se k zápisu do studia OSOBNĚ - tedy prezenčně (fyzicky) dne 14. 9. 2023 v době od 9:00 do 11:00 na studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, Olomouc, se všemi potřebnými dokumenty.

Uchazeč bakalářského studia, který z důvodu konání maturity v zářijovém termínu nebude moci nejpozději v den náhradního zápisu ke studiu odevzdat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (nebo potvrzení o úspěšném ukončení středoškolského vzdělání s maturitou ze své SŠ), nemůže být ke studiu zapsán. Uchazeč navazujícího studia, který z důvodu konání státní zkoušky v zářijovém termínu nebude moci nejpozději v den náhradního zápisu ke studiu odevzdat úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (nebo potvrzení o úspěšném ukončení bakalářského studia státní zkouškou ze své VŠ), nemůže být ke studiu zapsán.

Imatrikulace

V souvislosti se zahájením Vašeho prezenčního (denního) nebo kombinovaného (dálkového) bakalářského studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci bychom Vás rádi pozvali na slavnostní IMATRIKULACE, které se budou konat ve dnech 21. - 22. září 2023 v aule FF UP, Křížkovského 10. Informace k organizaci imatrikulace obdrží studenti 1. ročníků do 20. 9. 2023

Harmonogram imatrikulací

​Imatrikulace jsou slavnostním aktem přijetí studentů do akademické obce univerzity. 


K imatrikulaci se prosím dostavte 30 minut předem přímo před aulu. Dále upozorňujeme, že akce je určena pouze pro studenty, není určena pro doprovod (rodinné příslušníky, přátele apod.). Jedná se o slavnostní akt, čemuž by měl odpovídat i Váš oděv.

Přejeme hodně štěstí ve studiu a těšíme se na viděnou u slavnostních imatrikulací!

Stag

Postup pro přihlášení do portálu a pro práci s portálem je popsán po rozkliknutí dlaždice Nápověda / Helpdesk – Manuál portálu zde:
https://wiki.upol.cz/upwiki/Portal

Návod pro práci se STAGem naleznete na webové stránce https://stag.upol.cz/portal/ - na horní liště kliknete na Info ke STAGu.

Pro práci se školním e-mailem použijte link https://cvt.upol.cz/email/ , pro obnovení zapomenutého hesla je na stránce https://portal.upol.cz/  link https://portal.upol.cz/Account/GenerateChangePasswordToken

Videa pro prváky

Studium na FF UP, kombinované studium, STAG, psaní odborného textu

Studium na UP - část 1

Studium na UP - část 2

Kombinované studium - 1

Kombinované studium - 2

Kombinované studium - 3

Kombinované studium - 4

STAG

Psaní odborného textu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)