Partnerské instituce

K čemu slouží smlouva

Jednou z klíčových aktivit Univerzity Palackého je „internacionalizace“, tj. podpora spolupráce se zahraničními univerzitami (společné projekty, programy atp.). Aktivity jsou dojednány ve smlouvách o spolupráci. Jednou z těchto důležitých aktivit je i podpora výměny studentů, akademiků i administrativních pracovníků. Existují smlouvy na různých úrovních: katederní (Erasmus+, CEEPUS), fakultní, univerzitní (tzv. smlouvy o přímé spolupráci). Na stpendijní pobyt však může student vyjet i přes mezinárodní smlouvy České republiky (vládní stipendia). Společným rysem těchto smluv je, že účastníkům mobility zajistí některé výhody ze zahraničního výjezdu plynoucí: v prvé řadě se nemusí platit školné, dále pak může být v některých smlouvách ujednáno proplacení cestovních výdajů (stipendisté vládních smluv ČR), v některých smlouvách je dojednána finanční podpora na studium v zahraničí (Erasmus, CEEPUS, AKTION, DAAD atd.).

Pokud FF / UP nepodepsala se zahraniční VŠ smlouvu, neznamená to, že by se na dané instituci nemohla uskutečnit studentská nebo akademická mobilita. Může, avšak zahraniční VŠ bude pravděpodobně po zájemcích požadovat např. zaplacení různých poplatků, které by jinak v rámci uzavřených smluv nemuseli platit (školné atp.). Student, který studuje na univerzitě, aniž by byla mezi institucemi podepsána smlouva o spolupráci, je tzv. freemover.

PŘEHLED PARTNERSKÝCH UNIVERZIT FF UP ↓

k 31. 5. 2021