Zahraniční oddělení

Oddělení pro zahraniční záležitosti (dále jen ZO FF) zajišťuje následující činnosti:

 • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)
 • přijetí zahraničních studentů a zaměstnanců
 • vysílání studentů a zaměstnanců do zahraničí
 • informace a poradenství pro studenty a zaměstnance FF UP v oblasti zahraničních záležitostí

Podrobněji:

 • ZO FF udržuje kontakty nejen s katedrami prostřednictvím katederních koordinátorů,
  s prorektorem pro vnější vztahy a Oddělením mezinárodních vztahů UP a PR, ale i s MŠMT  a jinými institucemi, organizacemi apod.
 • Řeší záležitosti týkající se příjezdů zahraničních studentů, administrativně zajišťuje především příjezdy studentů v rámci mezinárodních smluv – vládních stipendistů, studentů přijíždějících přes tzv. smlouvy o přímé spolupráci, přes program CEEPUS, AKTION, Visegrad Fund aj., tj. poskytuje poradenství, vystavuje akceptační dopisy a formuláře k vyřízení víz, zajišťuje registraci studentů v IS STAG a registraci jejich předmětů do IS STAG, vyplácí stipendia, vystavuje Transcript of Records, provádí závěrečné vyúčtování programů a projektů, píše závěrečné zprávy…).
 • Poskytuje poradenství v oblasti zahraničních studijních, pracovních a výzkumných pobytů studentům Bc., Mgr. a DSP programů, týká se to především mobilit v rámci tzv. Freemovera (program Mobilita studentů FF UP), výjezdů přes program CEEPUS, přes mezinárodní smlouvy, Visegrad Fund a ostatních, vyjma programu ERASMUS+, které administrativně z velké části zajišťuje – kromě domácí katedry - OMV RUP.
 • Provádí registraci výjezdů studentů FF UP do zahraničí ve STAGu (studijních, pracovních a výzkumných včetně pobytů Erasmus+).
 • Řeší cestovní záležitosti studentů vysílaných na studium do zahraničí na základě mezinárodních smluv – vládní stipendisté, a programu CEEPUS – vyplácí cestovní stipendia, vyúčtovává cestovní náklady.
 • Administrativně zajišťuje příjezdy zahraničních hostů (CEEPUS, post-doci, RP Podpora konferenční činnosti a projekt Internacionalizace FF UP)
 • Bilaterální smlouvy - kontroluje fakultní smlouvy v rámci Erasmu+, CEEPUS i smluv FF
  o přímé spolupráci.

 • Stará se o distribuci informací a nabídek zahraničních pobytů 

 • Upravuje webové stránky

ZO FF administruje tyto fakultní projekty:

 • Podpora mobility studentů FF
 • Podpora mobility akademických pracovníků
 • Podpora konferenční činnosti
 • Podpora zahraničních post-doců 
  a
 • Projekt Internacionalizace FF UP – síťování a konference

Kontakty a úřední hodiny

Oddělení pro zahraniční záležitosti

    korespondenční adresa

    Filozofická fakulta UP - děkanát
    Oddělení zahraničních záležitostí
    Křížkovského 10
    779 00  Olomouc

Referentky

Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Simona Černá
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: + 420 585 633 496 
e-mail: simona.cerna@upol.cz

Úřední hodiny

Po 13.00 - 15.00
Út 9.00 - 11.00
St 9.00 - 11.00, 13.00 - 15.00
Čt 9.00 - 11.00

Proděkanka pro zahraniční záležitosti

Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
tel.: 585 633 132
e-mail: pavlina.flajsarova@upol.cz

Koordinátoři FF UP

Katederní koordinátoři pro zahraniční záležitosti FF UP (sepsání Learning Agreement, nahlášení výjezdu/příjezdu z/do zahraničí)

Organizační jednotka Zkratka pracoviště/role v IS STAG Jméno e-mail
Děkanát FF UP – Zahraniční odd. proděkanka pro zahraniční zál. Pavlína Flajšarová pavlina.flajsarova@upol.cz
Děkanát FF UP – Zahraniční odd. referentka pro zahr. zál. Jana Hořáková j.horakova@upol.cz
Děkanát FF UP - Zahraniční odd. referentka pro zahr. zál. Simona Černá simona.cerna@upol.cz
Kat. anglistiky a amerikanistiky KAA Markéta Janebová marketa.janebova@upol.cz
Veronika Sejkorová - CEEPUS veronika.sejkorova@upol.cz
David Livingstone - CEEPUS david.livingstone@upol.cz
Kat. aplikované ekonomie KAE Pavla Slavíčková pavla.slavickova@upol.cz
Centrum jazykového vzdělávání CJV Markus Johan Öbrink markus.obrink@upol.cz
Kat. asijských studií KAS Petr Janda - Chinese Studies p.janda@upol.cz
Tereza Nakaya - Japanese Studies - training mobilities tereza.nakaya@upol.cz
Sylva Martinásková - japonská sekce sylva.martinaskova@upol.cz
David Uher - Korean Studies david.uher@upol.cz
Ondřej Pokorný - Indonesian Studies ondrej.pokorny@upol.cz
Vietnamese Studies  
Kat. bohemistiky KBH Ondřej Bláha ondrej.blaha@upol.cz
Kat. dějin umění KDU Martin Krummholz martin.krummholz@upol.cz
Kat. div. a film. studií KDFMS Jitka Pavlišová - Theatre jitka.pavlisova@upol.cz
Milan Hain - Film and Media milan.hain@upol.cz
Kat. filozofie KF Filip Tvrdý filip.tvrdy@upol.cz
Kat. germanistiky KGN Sabine Voda Eschgfaller sabine.voda@upol.cz
Kat. historie
 
KHI Petra Hubená - E+ petra.hubena@upol.cz
Radmila Švaříčková Slabáková - CEEPUS radmila.svarickova@upol.cz
Tereza Lyčková - degree programme Euroculture tereza.lyckova@upol.cz
KKF - Kat. klasické filologie Jana Engelbrechtová jana.engelbrechtova@upol.cz
Centrum judaistických studií CJS Ivana Cahová ivana.cahova@upol.cz
Kat. muzikologie KMU Jiří Kopecký - study mobilities jiri.kopecky@upol.cz
Jan Blüml - training mobilities jan.bluml@upol.cz
Kat. nederlandistiky NIZ Bas Hamers - study mobilities bas.hamers@upol.cz
Milan Kříž - training mobilities milan.kriz@upol.cz
Kat. obecné lingvistiky KOL Hana Owsianková hana.owsiankova@upol.cz
Kat. politologie a evropských studií KPES Hynek Melichar - outgoing students, training mobilities hynek.melichar@upol.cz
Markéta Zapletalová - incoming students m.zapletalova@upol.cz
Kat. psychologie PCH Kateřina Palová katerina.palova@upol.cz
Kat. romanistiky KRF Jan Zatloukal - French Studies jan.zatloukal@upol.cz
KRI Lenka Kováčová - Italian Studies lenka.kovacova@upol.cz
KRP Petra Svobodová - Portuguese Studies petra.svobodova@upol.cz
KRS Daniel Esparza - Spanish Studies daniel.esparza@upol.cz
Kat. slavistiky KSO Jan Jeništa - Polish Studies jan.jeništa@upol.cz
KSR Martina Pálušová - EU countries martina.palusova@upol.cz
Patrik Varga - Non EU countries patrik.varga@upol.cz
KSU Uljana Cholodová - Ukrainian Studies ulyana.kholod@upol.cz
Kat. sociologie a andragogiky KSA Pavel Veselský pavel.veselsky@upol.cz
Kat. žurnalistiky KZU Petra Foretová petra.foretova@upol.cz