Studijní plány DSP v pdf

Vysvětlivky zkratek ve studijním plánu

Kat./Zkr.    zkratka katedry/předmětu
Počet kred.       počet kreditů
Př+Cv+Sem  přednáška + cvičení + seminář
Sem.   semestr
S seminář
DS počet dnů v semestru
DR počet dnů v roce
TS počet týdnů v semestru
TR počet týdnů v roce
HR počet hodin v roce
Zk zkouška
Ko kolokvium
Zp zápočet
Szv       státní závěrečná zkouška
Odp obhajoba diplomové práce
zimní semestr
L letní semestr
vazba na jiné předměty (podmiňující nebo vylučující předměty)

Kategorie předmětů:
A – povinné předměty
B – povinně volitelné předměty
C – volitelné předměty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)