Přijímací řízení

Požadavky k přijímacím zkouškám

Ruská filologie
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz vyhledávač studijních programů
– dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. ruská filologie maior* - polská filologie minor** nebo polská filologie maior - ruská filologie minor), 
forma prezenční, tříleté bakalářské studium
*   maior - studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci
** minor - studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci

Ruská filologie
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz vyhledávač studijních programů
– samostatný studijní program, forma prezenční, tříleté bakalářské studium

Ruská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz vyhledávač studijních programů
– samostatný studijní program se specializací, forma prezenční, tříleté bakalářské studium

Ruská filologie
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz vyhledávač studijních programů
– dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. ruská filologie maior* - polská filologie minor** nebo polská filologie maior - ruská filologie minor), 
forma prezenční, dvouleté magisterské navazující studium
*   maior - studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou diplomovou práci
** minor - studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou diplomovou práci

Ruština pro překladatele
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz vyhledávač studijních programů
– samostatný studijní program, forma prezenční, dvouleté magisterské navazující studium

Informace k přijímacímu řízení zde.