Státní závěrečné zkoušky

Termíny SZZk a obhajob

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém termínu 2019, musí mít v akademickém roce 2018/2019 zapsány předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - květen/červen 2019 je 2. 5. 2019 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby květen/červen 2019) je pro studenty sekce rusistiky do 18. 4. 2019.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2018/2019.

Okruhy otázek ke státním zkouškám

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení okruhy státních závěrečných zkoušek (všech typů) ve formátu WordDoc. 

 • Ruská filologie. Bakalářské tříleté dvouoborové studium (RF Bc.):
  RF_Bc.2012.doc
 • Ruská filologie. Navazující magisterské dvouleté dvouoborové studium  (RF Mgr.):
  RF navMgr. - nová akreditace
 • Ruská filologie. Navazující magisterské dvouleté jednooborové studium (RUSFN):
  RUSFN navMgr. - nová akreditace
 • Ruština pro překladatele. Navazující magisterské dvouleté jednooborové studium (RPR).
  RPR navMgr.2014
 • Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast. Bakalářské tříleté jednooborové studium (RHP):
  RHP_Bc.2012
 • Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury. Bakalářské tříleté jednooborové studium (RFE):
  RFE_Bc.2012.doc 

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. „Zápisový list A“ se na studijní odd. neodevzdává, ale doporučujeme si jej pečlivě zkontrolovat.