Státní závěrečné zkoušky

Termíny SZZk a obhajob

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém (zářijovém - opravný termín) termínu 2021, musí mít v akademickém roce 2020/2021 zapsány všechny předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - květen/červen 2021 je 6. 5. 2021 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby květen/červen 2021) je pro studenty
sekce rusistiky do 6. 5. 2021 do 11.00 hod.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalářskou/diplomovou práci, musí
v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu.

Doporučujeme si pečlivě zkontrolovat splnění všech studijních povinností (počty kreditů) - STAG - průběh studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2020/2021 aktualizovaný 2. 2. 2021 (státnice a obhajoby).

Okruhy otázek ke státním zkouškám

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení okruhy státních závěrečných zkoušek (všech typů). 

 • Ruská filologie. Bakalářské tříleté dvouoborové studium (RF Bc.):
  RF_Bc.2012.doc
 • Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast. Bakalářské tříleté jednooborové studium (RHP) aktualizované státnicové okruhy platné od SZZK v květenu 2020:
  RHP_Bc.2020
 • Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury. Bakalářské tříleté jednooborové studium (RFE):
  RFE_Bc.2012.doc 
 • Ruská filologie. Navazující magisterské dvouleté dvouoborové studium  (RF Mgr.):
  RF navMgr.
 • NOVÉ - Ruská filologie - navazující dvouprogramové studium (RF maior, RF minor) - okruhy k SZZk platné
  od 1. 1. 2021 – nové akreditace pro studenty zapsané do studia od akademického roku 2019/2020  (osobní číslo začíná od F19….):
  RF navMgr. - nová akreditace
 • Ruština pro překladatele. Navazující magisterské dvouleté jednooborové studium (RPR):
  RPR navMgr.2014
 • NOVÉ - Ruština pro překladatele - navazující samostatný studijní program (RPREN) - okruhy k SZZk platné
  od 1. 1. 2021 – nové akreditace pro studenty zapsané do studia od akademického roku 2019/2020  (osobní číslo začíná od F19….):
  RPREN navMGR. - nová akreditace

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. Doporučujeme si vše pečlivě zkontrolovat.