Státní závěrečné zkoušky

Termíny SZZk a obhajob

Mimořádná aktualizace harmonogramu akademického roku 2019/2020 PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ FF UP ke dni 26. 3. 2020

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém (zářijovém - opravný termín) termínu 2020, musí mít v akademickém roce 2019/2020 zapsány předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - květen/červen 2020 je 4. 6. 2020 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby květen/červen 2020) je pro studenty
sekce rusistiky do 7. 5. 2020 - POZOR ZMĚNA!

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalářskou/diplomovou práci, musí
v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. 

Doporučujeme si pečlivě zkontrolovat splnění všech studijních povinností (počty kreditů) - STAG - průběh studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2020/2021.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2019/2020.

Mimořádná aktualizace harmonogramu akademického roku 2019/2020 PRO STUDENTY ABSOLVENTSKÝCH ROČNÍKŮ FF UP ke dni 26. 3. 2020

Okruhy otázek ke státním zkouškám

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení okruhy státních závěrečných zkoušek (všech typů) ve formátu WordDoc. 

 • Ruská filologie. Bakalářské tříleté dvouoborové studium (RF Bc.):
  RF_Bc.2012.doc
 • Ruská filologie. Navazující magisterské dvouleté dvouoborové studium  (RF Mgr.):
  RF navMgr. - nová akreditace
 • Ruská filologie. Navazující magisterské dvouleté jednooborové studium (RUSFN):
  RUSFN navMgr. - nová akreditace
 • Ruština pro překladatele. Navazující magisterské dvouleté jednooborové studium (RPR).
  RPR navMgr.2014
 • Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast. Bakalářské tříleté jednooborové studium (RHP) aktualizované státnicové okruhy platné od SZZK v květenu 2020:
  RHP_Bc.2020
 • Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury. Bakalářské tříleté jednooborové studium (RFE):
  RFE_Bc.2012.doc 

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. „Zápisový list A“ se na studijní odd. neodevzdává, ale doporučujeme si jej pečlivě zkontrolovat.