Granty

GA ČR

Nejstarší letopisectví středověké Rusi: autorský subjekt, žánr a metody 
20-10163S
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. - hlavní řešitelka
realizace: 2020 - 2022

Evropské a mezinárodní granty

Univerzity pro své pohraničí (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR)
(http://interaktmapa.upol.cz)
doc. Ivana Dobrotová, Ph.D. - hlavní řešitelka
Realizace: leden 2013 - duben 2015

INKULTUS - Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci (http://inkultus.upol.cz/)
CZ.1.07/2.2.00/28.0137
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - garant za katedru slavistiky
Realizace: 2014 - 2016

IFIT - Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) (www.ifit.upol.cz)
CZ.1.07/2.2.00/28.0095
Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D. - garant za sekci rusistiky
Realizace: červen 2012 - 2015

Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) (http://www.ifo.upol.cz)
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. - koordinátorka za katedru slavistiky
Realizace: leden 2011 - červen 2013

Kognitivnaja kulturologia: cennostno- smyslovoe prostranstvo jazyka  
prof. Ludmila Stěpanova, CSc.
Katedra slavistiky FF UP a Univerzita Belgorod – RF – Ministerstvo vzdělání a vědy RF
Realizace: 2009 – 2010

FPVČ

Současné ruské drama v interpretacích českých překladatelů a inscenátorů
Mgr. Martina Pálušová, Ph.D. – hlavní řešitelka 
Realizace: červenec 2014 – červen 2016

Ruské a české dějepisectví 12. – 13. století: žánry a historiografické metody v typologické perspektivě
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. – hlavní řešitelka 
Realizace: červenec 2016 – červen 2018

FRUP

Inovace překladatelských seminářů na KSR FF UP
FRUP_2019_041
Mgr. Martina Pálušová, Ph.D. – hlavní řešitelka 
Realizace: 2019 – 2020
Projekt byl zaměřen na inovaci překladatelských seminářů především softwarové vybavenosti překladatelsko-tlumočnické učebny. V současné době je díky tomuto rozvojovému projektu v učebně možné využít Překladatelský software SDL Trados Studios 2019 a elektronické slovníky Lingea Lexicon 7 pro ruštinu. 

Vytvoření moderní výukové platformy studia ruštiny na FF UP
FRUP_2017_053
prof. Alla Arkhanhelská, CSc. – hlavní řešitelka 
Realizace: 2017 – 2018

IGA FF UP

Text a intertextualita ve slovanských literaturách a kultuře I.
IGA_FF_2017_026
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. – hlavní řešitel 
Realizace: březen 2017 – únor 2018

Recepce vybraných témat soudobé německojazyčné kultury v dílech ruských autorů "stříbrného věku" – antroposofické kontexty tvorby Margarity Vasiljevny Vološinové
IGA_FF_2016_055
Mgr. Patrik Varga - hlavní řešitel 
Realizace: březen 2016 – únor 2018

Výzkum neologizačních procesů v současné ruštině
IGA_FF_2016_025
Mgr. Maria Dobrova – hlavní řešitelka 
Realizace: březen 2016 – únor 2018

Synkretizmus v gramatickém systému ruštiny a češtiny
IGA_FF_2016_031
Mgr. Václav Slovák - hlavní řešitel 
Realizace: březen 2016 – únor 2017

Text a intertextualita ve slovanských literaturách a kultuře
IGA_FF_2016_044 
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. – hlavní řešitel 
Realizace: březen 2016 – únor 2017

Kulturní a intelektuální transfery na pomezí střední a východní Evropy v historické perspektivě
IGA_FF_2015_019
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. – hlavní řešitelka 
Realizace: březen 2015 – únor 2017

Člověk ve frazeologickém obraze světa (na materiálu ruštiny, češtiny a polštiny)
IGA FF_2014_051
Mgr. Markéta Svašková, Ph.D. – hlavní řešitelka 
Realizace: březen 2014 – únor 2015

Výzkum rusko-česko-slovenské frazeologické synonymie
IGA FF_2013_054
prof. Ludmila Stěpanova, CSc. – hlavní řešitelka 
Realizace: březen 2013 – únor 2014

Současná ruská dramatická tvorba v kulturním a translatologickém kontextu
IGA FF_2013_061
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. – hlavní řešitelka 
Realizace: březen 2013 – únor 2015

Česko-ruský, rusko-český slovník sportovní terminologie
IGA FF_2013_023
PhDr. Milena Machalová – hlavní řešitelka 
Realizace: březen 2013 – únor 2015

Současný ruský film v českých překladatelských interpretacích
IGA FF_2013_087
Mgr. Martina Pálušová, Ph.D. – hlavní řešitelka 
Realizace: březen 2013 – únor 2014

Současná ruská, ukrajinská a polská literatura jako jev estetický a problém překladatelský
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. – hlavní řešitel 
Realizace: březen 2012 – únor 2014

Ostatní

Kulturní kontexty písemnictví Rusi 13.–14. století
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.
Grantová agentura AV ČR (2009-2011, AV0/KJ) KJB801380901
Realizace: 2009 – 2011

Výrazová ekonomie současné ruštiny
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
Rozvojový projekt 15/17 projekt 7c - Projekty na podporu excelence publikační činnosti Filozofické fakultě UP
Realizace: 2010

Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
Rozvojový projekt 6 – Podpora publikační činnosti na FF UP
Realizace: 2008

Ruská anekdota – žánr, jazyk, text – syntéza 
PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D.
Rozvojový projekt 2b –  Projekt na podporu a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků v rámci studia doktorského studijního programu nebo bezprostředně po jeho dokončení, pokud zůstávají pracovat na vysoké škole.
Realizace: 2008

Současný ruský a český publikační styl (jazyk, text, diskurs) 
Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D. (roz. Pilátová)
Rozvojový projekt 2b –   Projekt na podporu a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků v rámci studia doktorského studijního programu nebo bezprostředně po jeho dokončení, pokud zůstávají pracovat na vysoké škole.
Realizace: 2008

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)