Individuální studijní plán

Individuální studijní plán – podmínky viz Směrnice děkana č. 01/2012 (SD-1/2012), Článek 7.

Individuální studijní plán (studijní a pracovní stáž) - informace u garantů zahraničních výjezdů dr. Jekaterina Mikešová - RF, dr. Martina Pálušová - výjezdy mimo RF a pracovní stáže - podmínky viz www stránky FF UP.