Ruština jako cizí jazyk

Pro studenty prezenčního studia

Katedra slavistiky – sekce rusistiky zajišťuje výuku ruštiny jako cizího jazyka pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 
Kontaktní osoba: Mgr. Patrik Varga, Ph.D., patrik.varga@upol.cz, 585 633 389

Výuka je rozdělena do šesti semestrů (viz tabulka a příslušné sylaby ve STAGu). Každý semestr je ukončen zápočtem. Kromě zápočtů si může student zapsat zkoušku dle výběru ze dvou úrovní obtížnosti.

 

kód

název předmětu

kredity

rozsah

P/S/C

zakončení

semestr

KSR/RJ1

Cizí jazyk - ruština 1

2

 

 

2

z

Z

KSR/RJ2

Cizí jazyk - ruština 2

2

 

 

2

z

L

KSR/RJZ1

Cizí jazyk - ruština zkouška A2

1

 

 

 

Zk

 

KSR/RJ3

Cizí jazyk - ruština 3

2

 

 

2

z

Z

KSR/RJ4

Cizí jazyk - ruština 4

2

 

 

2

z

L

KSR/RJZ5

Cizí jazyk - ruština zkouška B1

5

 

 

 

Zk

 

KSR/RJ5

Cizí jazyk - ruština 5

2

 

 

2

z

Z

KSR/RJ6

Cizí jazyk - ruština 6

2

 

 

2

z

L

ZKOUŠKA Z RUSKÉHO JAZYKA PRO DOKTORANDY

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z RUSKÉHO JAZYKA V RÁMCI DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH NA UP (úroveň B2/C1, odborný jazyk)
Cílem tohoto studia je dosažení takových znalostí ruštiny, aby uchazeč mohl hovořit o otázkách příslušného oboru vědecké výchovy s potřebnou znalostí odborné terminologie, užívat při práci ruskou odbornou literaturu a sledovat odborné přednášky v ruštině. Zároveň si má osvojit běžnou formu písemných projevů ve studovaném oboru. 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 1. představení studenta (max. 5 minut)
 • obor studia, zahraniční stáže, kontakt s cizím jazykem, publikační činnost atd.
 • zodpovězení případných dotazů na základě předloženého životopisu;
 1. prezentace doktorského projektu (max. 15 minut: 10 minut prezentace + 5 minut diskuze)
 • představení dizertační práce – obsah, cíle, metody atd. (v rozsahu max. 10 snímků)
 • zodpovězení případných dotazů vztahujících se k prezentaci a/nebo dizertační práci;
 1. práce s odborným textem (max. 15 minut)
 • shrnutí odborného článku, zdůvodnění výběru článku, vazba obor studia a/nebo na dizertační práci
 • zodpovězení případných dotazů vztahujících se k výběru či obsahu článku.

 

PÍSEMNÉ PODKLADY (student/ka odevzdá nejméně 10 pracovních dní před ústní zkouškou):

 1. strukturovaný životopis;
 1. snímky prezentace doktorského projektu  v rozsahu max. 10 snímků (včetně úvodu a závěru);
 1. odborný článek vztahující se k dizertační práci a/nebo oboru studia v rozsahu 10-30 stran (článek dodá uchazeč spolu s ostatními písemnými podklady)

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc., zdenka.vychodilova@upol.cz, 585 633 382

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)