Ruština jako cizí jazyk

Pro studenty prezenčního studia

Katedra slavistiky – sekce rusistiky zajišťuje výuku ruštiny jako cizího jazyka pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 

Výuka je rozdělena do šesti semestrů (viz tabulka a příslušné sylaby ve STAGu). Každý semestr je ukončen zápočtem. Kromě zápočtů si může student zapsat zkoušku dle výběru ze dvou úrovní obtížnosti.

 

kód

název předmětu

kredity

rozsah

P/S/C

zakončení

semestr

KSR/RJ1

Cizí jazyk - ruština 1

2

 

 

2

z

Z

KSR/RJ2

Cizí jazyk - ruština 2

2

 

 

2

z

L

KSR/RJZ1

Cizí jazyk - ruština zkouška A2

1

 

 

 

Zk

 

KSR/RJ3

Cizí jazyk - ruština 3

2

 

 

2

z

Z

KSR/RJ4

Cizí jazyk - ruština 4

2

 

 

2

z

L

KSR/RJZ5

Cizí jazyk - ruština zkouška B1

5

 

 

 

Zk

 

KSR/RJ5

Cizí jazyk - ruština 5

2

 

 

2

z

Z

KSR/RJ6

Cizí jazyk - ruština 6

2

 

 

2

z

L

Zkouška v rámci DSP

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z RUSKÉHO JAZYKA V RÁMCI DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH NA UP
Cílem tohoto studia je dosažení takových znalostí ruštiny, aby uchazeč mohl hovořit o otázkách příslušného oboru vědecké výchovy s potřebnou znalostí odborné terminologie, užívat při práci ruskou odbornou literaturu a sledovat odborné přednášky v ruštině. Zároveň si má osvojit běžnou formu písemných projevů ve studovaném oboru. 


Zkouška má tyto závazné části:


1) četba textu z odborné literatury a kontrola jeho porozumění: Uchazeč v průběhu jazykového studia přečte samostatně minimálně 200 stránek odborné literatury, zachycující současný stav rozvoje oboru a zaměřené jednak na širší vědní obor, jednak na úzkou specializaci. (Knihu, příp. odborné články přinese s sebou ke konzultaci i zkoušce.)

2) rozhovor na odborné téma, tematické okruhy pro rozhovor: 

  1. středoškolské, vysokoškolské a doktorské studium uchazeče;
  2. práce na disertaci, odborné a jazykové zkoušky apod.;
  3. využití ruských pramenů v průběhu studia, na pracovišti apod.;
  4. informace uchazeče o jeho pracovišti, příp. o místě vědecké výchovy;
  5. zapojení pracoviště či uchazeče do vědeckého výzkumu;
  6. vlastní přednášková a publikační činnost, popularizace příslušného věd. oboru;
  7. pracovní i osobní kontakty s Ruskem, účast na konferencích;
  8. aktuální společensko-politická situace v současném Rusku.

3) vypracování písemného projevu: Každý uchazeč vytvoří písemné resumé prostudovaného odborného textu (viz bod 1) v rozsahu 4-5 stran formátu A4.
Nejpozději týden před zkouškou se uchazeč dostaví na konzultaci, na které mj. předloží prostudovanou odbornou literaturu a odevzdá písemně zpracované téma. Je třeba, aby si uchazeči zapsali disciplínu do systému STAG.
Konzultace i zkoušky se konají na katedře slavistiky FF UP, Křížkovského 10. 
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc., tel.: 585 633 382; e-mail: zdenka.vychodilova@upol.cz 
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
předsedkyně komise pro zkoušky z ruského jazyka v rámci doktorských studijních programů na UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)