Studijní programy

Bakalářské studium

Ruská filologie 
– dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. ruská filologie maior* - polská filologie minor** nebo polská filologie maior - ruská filologie minor), 
forma prezenční, tříleté bakalářské studium
*   maior - studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci
** minor - studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci 

Ruská filologie
– samostatný studijní program, forma prezenční, tříleté studium

Ruská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi
– samostatný studijní program se specializací, forma prezenční, tříleté studium

Magisterské navazující studium

Ruská filologie 
– dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. ruská filologie maior* - polská filologie minor** nebo polská filologie maior - ruská filologie minor), 
forma prezenční, dvouleté studium
*   maior - studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou diplomovou práci
** minor - studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou diplomovou práci 

Ruština pro překladatele 
– samostatný studijní program, forma prezenční, dvouleté studium