Granty

Evropské a mezinárodní granty

Univerzity pro své pohraničí (Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR)
(http://interaktmapa.upol.cz)
prof. Alla Arkhanhelská, DrSc. - spoluřešitelka
Realizace: leden 2013 – duben 2015

INKULTUS - Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci (http://inkultus.upol.cz/)
CZ.1.07/2.2.00/28.0137
Mgr. Radana Merzová, Ph.D., Mgr. Uljana Cholodová, Ph.D. – spoluřešitelky
Realizace: 2014 – 2016

IFIT - Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na cizojazyčných katedrách FF UP (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) (www.ifit.upol.cz)
CZ.1.07/2.2.00/28.0095
Mgr. Radana Merzová, Ph.D. – garant za sekci ukrajinistiky
Realizace: červen 2012 – 2015

FPVČ

Žena v novém ukrajinském slovníku: lingvoekologický rozměr
prof. Alla Arkhanhelská, DrSc. – hlavní řešitelka
Realizace: 2017 – 2018

Lingvistická a kultorologická analýza východoslovanských písňových textů a jejich překlady do češtiny
Mgr. Uljana Cholodová, Ph.D.  – hlavní řešitelka 
Realizace: 2014 –2016

FRUP

Vytvoření moderní výukové platformy studia ruštiny na FF UP
FRUP_2017_053
prof. Alla Arkhanhelská, DrSc. – hlavní řešitelka
Realizace: 2017 – 2018

Inovace základních studijních předmětů v ukrajinském jazyce: na cestě k sjednocené Europě
FRUP_2014_2_026
prof. Alla Arkhanhelská, DrSc. – hlavní řešitelka
Realizace: 2014 – 2015


IGA FF UP

Kultura a struktura slovanských jazyků v období globalizačních proměn: lingvoekologický přístup
IGA FF_2013_015
prof. Alla Arkhanhelská, DrSc. – hlavní řešitelka
Realizace: 2013 – 2015