Závěrečné práce

Odevzdání a evidence BP a DP

Leden 2024:
řádný i opravný termín

 • Soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 • vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu);
 • termín pro odevzdání  formuláře je 11. 12. 2023 – fakultní termín, který nelze posunout;
 • studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou
 • jeden tištěný výtisk odevzdáte na sekretariát katedry slavistiky (osobně nebo poštou – Katedra slavistiky FF UP, sekretariát katedry, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc) do 11. 12. 2023 do 11.00 hod. Tištěnou verzi práce odevzdáváte v kroužkové vazbě s oboustranným tiskem stránek, po obhajobě je Vám tento výtisk vrácen.

Termíny SZZk a obhajob

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v lednovém termínu 2024, MUSÍ mít v ZS akademického roku 2023/2024 zapsány všechny předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby (případně jen ty, které opakují). Pokud jste si předměty zapsali v ZS, v LS si je znovu nezapisujete, protože jsou platné i pro LS.

Pokud obhajujete práci na katedře slavistiky, nezapomeňte si zapsat i PŘEDMĚT "OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE" (např. ukrajinistika má kódy KSU/BCDP, KSU/MADP). Na rozdíl od ostatních státnicových předmětů ho najdete v diplomovém modulu. Diplomové semináře a obhajobu si zapisujete S KÓDEM KATEDRY, NA KTERÉ PÍŠETE ZÁVĚREČNOU PRÁCI.

V případě, že si student tyto předměty NEZAPÍŠENEMŮŽE státnice a obhajoby konat (neuvidí námi vypsané termíny a nebude se na ně moct přihlásit)!

Mezní termíny pro státnice leden 2024:

 • řádný i opravný termín
 • zápis na termíny SZZK/obhajob je do 11. 12. 2023,
 • odevzdání bakalářských a diplomových prací je do 11. 12. 2023 
  (fakultní termín, který nelze posunout)

Doporučujeme všem studentům absolventských ročníků, aby si zkontrolovali podmínky splnění všech studijní požadavků svých studijních plánů ještě před ukončením zápisu na předměty v LS. Splnění všech stanovených požadavků studijních plánů v termínech uvedených v harmonogramu je podmínkou pro to, aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalářskou/diplomovou práci. Studenti musí mít splněny i všechny kredity v kategorii A, B i C (Bc. studium min. 180 kreditů a Mgr. studium min. 120 kreditů)! 

Kolik kreditů zbývá do splnění celého studijního plánu – kontrola před SZZk

Přihlaste se na portál, klikněte na „moje studium“  a podívejte se do záložky „průběh studia - Tisk zápisového listu A 2022/2023“ nikoli „předzápis“ (slouží jen k zápisu předmětů). V případě potřeby je na každé záložce proklik na „nápovědu“. Pakliže si i tak nebudete jisti, kontaktujte svou studijní referentku. Tuto kontrolu doporučujme provést  absolventským ročníkům před ukončením zápisu na předměty v LS, nejpozději však před ukončením zápisu na předměty v posledním semestru před SZZK.

Předpisy a normy

Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (1. úplné znění) R-B-17/08-ÚZ01

Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci (V. úplné znění) A-10/2011-ÚZ05

Vnitřní norma Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci  FF-B-23/08.

 

Pokyny k zadání tématu DP

Upozorňujeme studenty 1. ročníků Mgr. studia, že nejpozději do 30. 11. 2023 si musí zadat téma své závěrečné diplomové práce. V rámci předzápisu předmětů ve STAGu na ZS si také nezapomeňte zapsat předmět Zadání diplomové práce dle katedry, kde svoji práci píšete (KSU/7ZDP). Odevzdání tohoto podkladu je podmínkou pro splnění zápočtu
u předmětu KSU/7ZDP. 

Postup zadání (tématu) závěrečné práce viz níže nebo porobněji zde:

 1. Student/ka si na základě konzultace s příslušným vedoucím práce zvolí téma.
 2. Vedoucí práce schválí téma.
 3. Student/ka vloží své schválené téma do STAGu. Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studiumKvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.
  • student/ka FIF zadá podklad VŠKP – může uložit rozpracované,
  • student/ka dopracuje podklad VŠKP. Poté, co je s editací hotov, téma schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění vedoucímu práce (pokud si nastavil zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP.
 4. Vedoucí práce podklad VŠKP:
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění garantovi (opět musí mít nastaveno zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP,
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.
 5. Garant programu podklad VŠKP:
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění všem studijním referentkám na FIF (pokud mají nastaveno zasílání oznámení*), že podklad VŠKP je schválen a mohou jej zkopírovat do klienta STAGu,
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.

Pokyny k zadání tématu BP

Upozorňujeme studenty 2. ročníků Bc. studia, že nejpozději do 16. 5. 2024 si musí zadat téma své závěrečné bakalářské práce. V rámci předzápisu předmětů ve STAGu na LS si také nezapomeňte zapsat předmět Zadání bakalářské práce dle katedry, kde svoji práci píšete (KSU/7ZBP). Odevzdání tohoto podkladu je podmínkou pro splnění zápočtu
u předmětu KSU/7ZBP. 

Postup zadání (tématu) závěrečné práce viz níže nebo porobněji zde:

 1. Student/ka si na základě konzultace s příslušným vedoucím práce zvolí téma (nabídka témat vyučujících sekce ukrajinistiky zde).
 2. Vedoucí práce schválí téma.
 3. Student/ka vloží své schválené téma do STAGu. Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studiumKvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.
  • student/ka FIF zadá podklad VŠKP – může uložit rozpracované,
  • student/ka dopracuje podklad VŠKP. Poté, co je s editací hotov, téma schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění vedoucímu práce (pokud si nastavil zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP,
  • student/ka si vygeneruje pdf verzi formuláře Podklad pro zadání bakalářské práce a pošle sekretářce katedry M. Dadákové.
 4. Vedoucí práce podklad VŠKP:
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění garantovi (opět musí mít nastaveno zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP,
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.
 5. Garant programu podklad VŠKP:
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění všem studijním referentkám na FIF (pokud mají nastaveno zasílání oznámení*), že podklad VŠKP je schválen a mohou jej zkopírovat do klienta STAGu,
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.

 

Pokyny ke zpracování a odevzdání závěrečných kvalifikačních prací na sekci ukrajinistiky

 • Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci bakalářského studia ZDE.
 • Pokyny ke zpracování a odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací v rámci magisterského studia ZDE.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. „Zápisový list A“ se na studijní odd. neodevzdává, ale doporučujeme si jej pečlivě zkontrolovat.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)