Zahraniční spolupráce

Pro studenty vyjíždějící do zahraničí

Výjezd studenta na studijní či pracovní mobilitu do zahraničí, který je delší než 28 dnů, musí být podle pokynů MŠMT ČR evidován ve STAGu. Proto je student povinen podle Směrnice děkana č. 01/2009 zahraniční pobyt nahlásit před odjezdem fakultní koordinátorce pro zahraniční záležitosti Janě Hořákové e-mailem na j.horakova@upol.cz , a to tyto údaje:

Jméno a příjmení
Místo pobytu (stát, město)

Název univerzity
Termín pobytu

Pokyny k zapisování zahraničních předmětů budou všem studentům na studijním pobytu v zahraničí poslány na jejich univerzitní e-mailové adresy ve 2. polovině října. Teprve po této výzvě si studenti mohou zapisovat předměty, které si v zahraničí zvolili a uvedli do Changes to Learning Agreement, přes Portál do STAGu.

Už nyní si ale na „Pokyny“ můžete přečíst na:

https://www.ff.upol.cz/pl/studenti/zahranicni-mobility/zahranicni-cesty/

Stipendijní programy

V rámci studia na naší katedře mohou studenti sekce ukrajinistiky vyjet na zahraniční studijní pobyty na slavistická pracoviště do celé Evropy, a to konkrétně:

Meziuniverzitní smlouvy:

 • Filologická fakulta Univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě (www)
 • Lvovská univerzita Ivana Franka (www)
 • Černivecká národní univerzita Jurija Feďkovyče (www)
 • Rivnenská státní humanitární univerzita (www)
 • Prykarpatská národní univerzita Vasyla Stefanyka v Ivano-Frankivsku (www)

AIA (DZS MŠMT) - výběrová řízení:

 • Univerzita Tarase Ševčenka (Kyjev)

Erasmus+:

 • Univerzita v Durhamu, Velká Británie (www)
 • Greifswaldská universita, Německo (www)
 • Universita v Gentu, Belgie (www)
 • Univerzita v Sofii St. Kliment Ohridski, Bulharsko (www)

CEEPUS II:

 • Graz (Rakousko)
 • Wrocław (Polsko)