Rozvrh

rozvrh sekce ukrajinistiky na ZS 2020/2021

Předměty KSU/7HVJ + KSU/7DEJR (doc. J. Komendová) budou otevřeny v případě, že doc. J. Komendová neodjede na ZS na zahraniční pracovní stáž. V případě, že se její zahraniční pracovní stáž bude konat, budou tyto předměty otevřeny v LS 2020/2021 viz rozvrh výše.