Státní závěrečné zkoušky

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení okruhy státních závěrečných zkoušek (všech typů) ve formátu WordDoc.

  • Ukrajinská filologie. Bakalářské tříleté dvouoborové studium: UF_Bc.2012
  • Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast. Bakalářské tříleté jednooborové studium: UHP_Bc.2012
  • Ukrajinská filologie. Navazující magisterské dvouleté dvouoborové studium: UF_Mgr.2012
  • NOVÉ - Ukrajinská filologie - navazující dvouprogramové studium (UF maior, UF minor) - okruhy k SZZk platné
    od 1. 1. 2021 – nové akreditace pro studenty zapsané do studia od akademického roku 2019/2020  (osobní číslo začíná od F19….):
    UFnavMgr - nová akreditace

 

 

Termíny SZZk a obhajob

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v květnovém/červnovém (zářijovém - opravný termín) termínu 2021, musí mít v akademickém roce 2020/2021 zapsány všechny předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - květen/červen 2021 je 6. 5. 2021 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby květen/červen 2021) je pro studenty
sekce ukrajinistiky do 6. 5. 2021 do 11.00 hod.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalářskou/diplomovou práci, musí
v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu.

Doporučujeme si pečlivě zkontrolovat splnění všech studijních povinností (počty kreditů) - STAG - průběh studia.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2020/2021 aktualizovaný 2. 2. 2021 (státnice a obhajoby).