Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení okruhy státních závěrečných zkoušek (všech typů) ve formátu WordDoc.

  • Ukrajinská filologie. Bakalářské tříleté dvouoborové studium: UF_Bc.2012
  • Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast. Bakalářské tříleté jednooborové studium: UHP_Bc.2012
  • Ukrajinská filologie. Navazující magisterské dvouleté dvouoborové studium: UF_Mgr.2012

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2018/2019.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. „Zápisový list A“ se na studijní odd. neodevzdává, ale doporučujeme si jej pečlivě zkontrolovat.

Termíny SZZk a obhajob

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v lednovém termínu 2019, musí mít v akademickém roce 2018/2019 zapsány předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - leden 2019 je 13. 12. 2018 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby leden 2019) je pro studenty sekce ukrajinistiky do 13. 12. 2018.

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2018/2019.