Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Na této stránce jsou k dispozici ke stažení okruhy státních závěrečných zkoušek (všech typů) ve formátu WordDoc.

  • Ukrajinská filologie. Bakalářské tříleté dvouoborové studium: UF_Bc.2012
  • Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast. Bakalářské tříleté jednooborové studium: UHP_Bc.2012
  • Ukrajinská filologie. Navazující magisterské dvouleté dvouoborové studium: UF_Mgr.2012

Harmonogram katedry slavistiky na akademický rok 2017/2018.

Aby studenti mohli konat Státní závěrečnou zkoušku (SZZK), případně obhajovat bakalřáskou/diplomovou práci, musí v termínech stanovených harmonogramem splnit všechny stanovené požadavky svého studijního plánu. „Zápisový list A“ se na studijní odd. neodevzdává, ale doporučujeme si jej pečlivě zkontrolovat.

Termíny SZZk a obhajob

Studenti, kteří chtějí konat SZZK/obhajoby v červnovém termínu 2018, musí mít v akademickém roce 2017/2018  zapsány předměty státní závěrečné zkoušky a obhajoby. 

V případě, že si student tyto předměty nezapíše, nemůže státnice a obhajoby konat!!!

Mezní zápis na termíny SZZK/obhajob - červen 2018 je 17. 5. 2018 do 11.00 hod.

Nejpozdější termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (obhajoby červen 2018) je pro studenty sekce ukrajinistiky do 12. 4. 2018.
Bakalářské a diplomové práce můžete odevzdávat po zaregistrování na studijním odd. na sekretariátě katedry slavistiky - M. Dadákové (Křížkovského 10, kancelář 4.16) v těchto termínech:
  5. 4. 2018 od 09.00 do 11.00 hod.
  9. 4. 2018 od 13.00 do 15.00 hod.
10. 4. 2018 od 09.00 do 11.00 hod.
11. 4. 2018 od 09.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
12. 4. 2018 od 09.00 do 11.00 hod.