Publikace

2017

Název publikace

Budoucím čtenářům starých novin. Výbor polonistických textů Václava Buriana z let 1981–2014

Autoři

red. Jan Jeništa a Anna Militz

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2017

Nakladatel

Univerzita Palackého

Anotace

Výbor zpřístupňuje v jednom svazku to nejhodnotnější, co autor napsal na téma polské kultury, literatury a společnosti. Kniha je rozdělena na tři tematické celky: v oddílu Svědkem Historie jsou zařazeny texty, v nichž autor přibližuje svůj osobní pohled na milníky polské historie. Druhý oddíl, nazvaný Zprávy z cest, přináší málo známé cykly drobných úvahových zápisků vzniklých při Burianových pobytech v Polsku v letech 1993 a 1995. Třetí oddíl, Čtenář literatury, mapuje nejdůležitější Burianovy reflexe polské literatury. Výbor je doplněn odbornou studií redaktorů.


Název publikace

Przekład literacki jako problem filologiczno-kulturowy

Autoři

Magdalena Zakrzewská-Verdugo

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2017

Nakladatel

Univerzita Palackého

Anotace

Publikace je věnována filologicko-kulturní problematice v překladech nejnovější polské literatury do ruštiny (na materiálu literárních textů D. Masłowské, M. Witkowského a S. Shutyho).

2016

Název publikace

Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego

Autoři

Marcina Wągiela

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2016

Nakladatel

Univerzita Palackého

Anotace

Autor přináší alternativní interpretaci fonematiky současné polštiny na základě metodologie axiomatického funkcionalismu. Teorie, kterou lze výstižně charakterizovat jako formalizaci sémiotického systému André Martineta, byla vypracována Janem W. F. Mulderem v 60. letech, a následně vyvíjena ve spolupráci s Sándorem G. J. Herveyem. Cílem monografie je provedení fonematické analýzy, tj. jejím úkolem je stanovit úplný inventář polských fonémů včetně distinktivních rysů, jež je konstituují.

2015

Název publikace

Pograniczość i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych

Autoři

kol. autorů pod vedením Ivany Dobrotové a Wojciecha Chlebdy

Místo vydání

Opole

Rok vydání

2015

Nakladatel

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Anotace

Pohraničí se z geografického a administrativního pojmu v posledních letech proměnilo v jednu z nejdůležitějších kategorií společenských a humanitních věd. Publikace se skládá ze čtrnácti textů soustředných do tematicky a problematicky vyprofilovaných kapitol.


Název publikace

Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí

Autoři

kol. autorů pod vedením Ivany Dobrotové a Wojciecha Chlebdy

Místo vydání

Opole

Rok vydání

2015

Nakladatel

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Počet stran

315

Anotace

Slovník je výsledkem společného projektu katedry slavistiky FF UP a Instytutu Filologii Wschodnioslowiańskich Opolské univerzity. Slovník registruje tematicky sjednocená idiomatická spojení ve třech jazykových mutacích (česky, polsky, rusky). Ústředním tématem slovníkové databáze je pojem pohraničí (v tomto případě pohraničí česko-polské), který je realizován v pěti kapitolách s názvy Dějiny pohraničí, Geografie pohraničí, Památky a muzea pohraničí, Na stezkách pohraničí a Osobnosti pohraničí. Tematický slovník je uvozen rozsáhlým teoretickým úvodem.

2014

Název publikace

Česko-polský a polsko-český slovník terminologie Evropské unie

Autoři

Iwona Burešová-Wania, Ivana Dobrotová a Pavel Bureš

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2014

Nakladatel

VUP

Anotace

Publikace má sloužit všem uživatelům obou jazyků, zejména překladatelům a studentům, ale také všem žadatelům o evropské přeshraniční projekty. Slovník jim může významnou měrou pomoci při psaní dvoujazyčných projektových žádostí. Slovník obsahuje celkem 2200 termínů.

2013

Název publikace

Současná ruská, polská a ukrajinská literatura

Autoři

Z. Pechal a kol.

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2013

Nakladatel

VUP

Anotace

Předkládaná monografie má ráz komparativní. V pa­ralelách jsou vedle sebe kladeny vzorky tří národních literatur: ruské, polské a ukrajinské. Jde o dvacet čty­ři monografických vhledů, rozdělených do tří částí podle jednotlivých národních literatur, s přiměřeně zobecňujícími závěry a textovými příklady. Každý z oddílů je uveden soubornou studií o jedné ze sledo­vaných současných literatur. Autorsky monografická část sestává ze tří částí: z krátkého biografického úvo­du, obsáhlejší studie o daném autorovi a z překladů úryvků uměleckých textů. Studie směřují k interpre­taci děl a celkovému postižení zvláštností tvorby dané umělecké osobnosti. Do souboru je zařazena stať, jež se z hlediska teorie překladu zabývá obecnějšími pro­blémy v jazyku současné literatury a jejich překladem do češtiny.


Název publikace

Cvičebnice překladu pro polonisty

Autoři

Jan Jeništa a Iveta Pernická

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2013

Nakladatel

VUP


Název publikace

Cvičebnice překladu pro polonisty II - Obchodní korespondence

Autoři

Iveta Pernická a Aleksandra Starzyńská

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2013

Nakladatel

VUP

2012

Název publikace

Kategoria absurdu jako obraz niekoherencji świata (W utworach E. Ionesco, S. Becketta, S. Mrożka i V. Havla)

Autoři

A. Tarnawskiej- Grzegorzycy

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2012

Nakladatel

VUP

Anotace

Srovnání funkcí absurdity v dramatech E. Ionesca, S. Beckette, S. Mrożka a V. Havla.

2011

Název publikace

Językowy obraz świata w polskiej reklamie

Autoři

I. Dobrotová

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

VUP

Anotace

Pohled na současné polské reklamní texty publikované v časopisech pro ženy. Kognitivní pohled na jazykový obraz ženy v polské reklamě.


Název publikace

Třiatřicet : Mladá česká, německá, polská, slovenská a ukrajinská próza

Autoři

J. Jeništa, M. Bořilová, A. Tarnawsky – Grzegorzycy a M. Hořák

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

VUP

Anotace

Přehled mladých českých, německých, polských, slovenských a ukrajinských spisovatelů.

2010

Název publikace

Olomouc/Opole. Dvě univerzitní města

Autoři

M. Sobotková a J. Jeništa

Místo vydání

Olomouc

Rok vydání

2011

Nakladatel

ANAG

Anotace

Texty o Olomouci, polském Opoli a spolupráci mezi univerzitami obou měst napsali m.j. M. Sobotková a J. Jeništa.