Publikace

2017

Název publikace
Budoucím čtenářům starých novin. Výbor polonistických textů Václava Buriana z let 1981–2014
Autoři
red. Jan Jeništa a Anna Militz
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2017
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Výbor zpřístupňuje v jednom svazku to nejhodnotnější, co autor napsal na téma polské kultury, literatury a společnosti. Kniha je rozdělena na tři tematické celky: v oddílu Svědkem Historie jsou zařazeny texty, v nichž autor přibližuje svůj osobní pohled na milníky polské historie. Druhý oddíl, nazvaný Zprávy z cest, přináší málo známé cykly drobných úvahových zápisků vzniklých při Burianových pobytech v Polsku v letech 1993 a 1995. Třetí oddíl, Čtenář literatury, mapuje nejdůležitější Burianovy reflexe polské literatury. Výbor je doplněn odbornou studií redaktorů.


Název publikace
Przekład literacki jako problem filologiczno-kulturowy
Autoři
Magdalena Zakrzewská-Verdugo
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2017
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Publikace je věnována filologicko-kulturní problematice v překladech nejnovější polské literatury do ruštiny (na materiálu literárních textů D. Masłowské, M. Witkowského a S. Shutyho).

2016

Název publikace
Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego
Autoři
Marcina Wągiela
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2016
Nakladatel
Univerzita Palackého
Anotace

Autor přináší alternativní interpretaci fonematiky současné polštiny na základě metodologie axiomatického funkcionalismu. Teorie, kterou lze výstižně charakterizovat jako formalizaci sémiotického systému André Martineta, byla vypracována Janem W. F. Mulderem v 60. letech, a následně vyvíjena ve spolupráci s Sándorem G. J. Herveyem. Cílem monografie je provedení fonematické analýzy, tj. jejím úkolem je stanovit úplný inventář polských fonémů včetně distinktivních rysů, jež je konstituují.

2015

Název publikace
Pograniczość i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych
Autoři
kol. autorů pod vedením Ivany Dobrotové a Wojciecha Chlebdy
Místo vydání
Opole
Rok vydání
2015
Nakladatel
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Anotace

Pohraničí se z geografického a administrativního pojmu v posledních letech proměnilo v jednu z nejdůležitějších kategorií společenských a humanitních věd. Publikace se skládá ze čtrnácti textů soustředných do tematicky a problematicky vyprofilovaných kapitol.


Název publikace
Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí
Autoři
kol. autorů pod vedením Ivany Dobrotové a Wojciecha Chlebdy
Místo vydání
Opole
Rok vydání
2015
Nakladatel
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Počet stran
315
Anotace

Slovník je výsledkem společného projektu katedry slavistiky FF UP a Instytutu Filologii Wschodnioslowiańskich Opolské univerzity. Slovník registruje tematicky sjednocená idiomatická spojení ve třech jazykových mutacích (česky, polsky, rusky). Ústředním tématem slovníkové databáze je pojem pohraničí (v tomto případě pohraničí česko-polské), který je realizován v pěti kapitolách s názvy Dějiny pohraničí, Geografie pohraničí, Památky a muzea pohraničí, Na stezkách pohraničí a Osobnosti pohraničí. Tematický slovník je uvozen rozsáhlým teoretickým úvodem.

2014

Název publikace
Česko-polský a polsko-český slovník terminologie Evropské unie
Autoři
Iwona Burešová-Wania, Ivana Dobrotová a Pavel Bureš
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Nakladatel
VUP
Anotace

Publikace má sloužit všem uživatelům obou jazyků, zejména překladatelům a studentům, ale také všem žadatelům o evropské přeshraniční projekty. Slovník jim může významnou měrou pomoci při psaní dvoujazyčných projektových žádostí. Slovník obsahuje celkem 2200 termínů.

2013

Název publikace
Současná ruská, polská a ukrajinská literatura
Autoři
Z. Pechal a kol.
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
VUP
Anotace

Předkládaná monografie má ráz komparativní. V pa­ralelách jsou vedle sebe kladeny vzorky tří národních literatur: ruské, polské a ukrajinské. Jde o dvacet čty­ři monografických vhledů, rozdělených do tří částí podle jednotlivých národních literatur, s přiměřeně zobecňujícími závěry a textovými příklady. Každý z oddílů je uveden soubornou studií o jedné ze sledo­vaných současných literatur. Autorsky monografická část sestává ze tří částí: z krátkého biografického úvo­du, obsáhlejší studie o daném autorovi a z překladů úryvků uměleckých textů. Studie směřují k interpre­taci děl a celkovému postižení zvláštností tvorby dané umělecké osobnosti. Do souboru je zařazena stať, jež se z hlediska teorie překladu zabývá obecnějšími pro­blémy v jazyku současné literatury a jejich překladem do češtiny.


Název publikace
Cvičebnice překladu pro polonisty
Autoři
Jan Jeništa a Iveta Pernická
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
VUP

Název publikace
Cvičebnice překladu pro polonisty II - Obchodní korespondence
Autoři
Iveta Pernická a Aleksandra Starzyńská
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
VUP

2012

Název publikace
Kategoria absurdu jako obraz niekoherencji świata (W utworach E. Ionesco, S. Becketta, S. Mrożka i V. Havla)
Autoři
A. Tarnawskiej- Grzegorzycy
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2012
Nakladatel
VUP
Anotace

Srovnání funkcí absurdity v dramatech E. Ionesca, S. Beckette, S. Mrożka a V. Havla.

2011

Název publikace
Językowy obraz świata w polskiej reklamie
Autoři
I. Dobrotová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
VUP
Anotace

Pohled na současné polské reklamní texty publikované v časopisech pro ženy. Kognitivní pohled na jazykový obraz ženy v polské reklamě.


Název publikace
Třiatřicet : Mladá česká, německá, polská, slovenská a ukrajinská próza
Autoři
J. Jeništa, M. Bořilová, A. Tarnawsky – Grzegorzycy a M. Hořák
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
VUP
Anotace

Přehled mladých českých, německých, polských, slovenských a ukrajinských spisovatelů.

2010

Název publikace
Olomouc/Opole. Dvě univerzitní města
Autoři
M. Sobotková a J. Jeništa
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2011
Nakladatel
ANAG
Anotace

Texty o Olomouci, polském Opoli a spolupráci mezi univerzitami obou měst napsali m.j. M. Sobotková a J. Jeništa.