AIA, meziuniverzitní smlouvy

AIA (DZS MŠMT) - výběrová řízení

Adresa:
Dům zahraničních služeb 
Akademická informační agentura
Na Poříčí 1035/4
110 00  Praha 1

Meziuniverzitní smlouvy

INFORMACE PRO STUDENTY VYJÍŽDĚJÍCÍ NA STUDIJNÍ ČI PRACOVNÍ POBYT DO ZAHRANIČÍ

informace na www stránkách FF UP https://www.ff.upol.cz/ru/zamestnanci/zahranici/zahranicni-cesty/