Přijímací řízení

Požadavky k přijímacím zkouškám

Polská filologie
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz vyhledávač studijních programů
– dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. polská filologie maior* - ruská filologie minor** nebo ruská filologie maior - polská filologie minor), 
forma prezenční, tříleté bakalářské studium
*   maior - studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci
** minor - studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci

Polská filologie
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz vyhledávač studijních programů
– samostatný studijní program, forma prezenční, tříleté studium

Polská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi 
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz vyhledávač studijních programů
– samostatný studijní program se specializací, forma prezenční, tříleté studium 

Polská filologie
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz vyhledávač studijních programů
– dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. polská filologie maior* - ruská filologie minor** nebo ruská filologie maior - polská filologie minor),
forma prezenční, dvouleté magisterské navazující studium
*   maior - studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou diplomovou práci
** minor - studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou diplomovou práci

Polská filologie se specializací na překlad
Požadavky k přijímacím zkouškám – viz vyhledávač studijních programů
– samostatný studijní program se specializací, forma prezenční, dvouleté magisterské navazující studium  

Informace k přijímacímu řízení zde.